Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jerker Porat Framgångsrik Ma- och NO-undervisning för ett framgångsrikt industriland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jerker Porat Framgångsrik Ma- och NO-undervisning för ett framgångsrikt industriland."— Presentationens avskrift:

1 Jerker Porat Framgångsrik Ma- och NO-undervisning för ett framgångsrikt industriland

2 Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer … Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, Alla dessa kunskaper tappas ofta bort i skolans utvecklingsarbete. 21st century skills finns i läroplanen, men glöms den bort?

3 digital progression i läroplanen Åk 1-3 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar. Åk 4-6 Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

4 digital progression i läroplanen Åk 7-9 Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

5 Dagliga skolarbetet 21 st century skills Extra curriclar knowledge Kul

6 Några exempel på hur man kan göra En något överraskande länk Mattekommissionen Matte Fondtävling Excel QR Mathematics FilmerFilmer a.k.a ”flipped classroom” Programmeringsspråk Appathlon

7 Programmering i skolan?

8 Tack för oss! Denna presentation m.m. kommer om senast en timme att finnas tillgänglig på http://theblog.webskolan.sehttp://theblog.webskolan.se


Ladda ner ppt "Jerker Porat Framgångsrik Ma- och NO-undervisning för ett framgångsrikt industriland."

Liknande presentationer


Google-annonser