Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är syror? En grupp ämnen som liknar varandra Smakar surt Har lågt pH värde, pH 1-6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är syror? En grupp ämnen som liknar varandra Smakar surt Har lågt pH värde, pH 1-6."— Presentationens avskrift:

1 Vad är syror? En grupp ämnen som liknar varandra Smakar surt Har lågt pH värde, pH 1-6

2 Vad är motsatsen till surt? Sött? Nej, det är bara lättare att äta något surt om vi har socker på. Det sura finns kvar. Det finns ämnen som kan ta bort det sura, dessa kallas för:

3 BASER Är inte lika vanliga i mat o dryck som syror Finns ofta i rengöringsmedel Smakar tvålaktigt och beskt

4 Exempel på vanliga syror och baser Syror: Saltsyra HClStark Ättiksyra AcHSvag SvavelsyraH 2 SO 4 Stark Baser: NatriumhydroxidNaOHStark KaliumhydroxidKaOHStark AmmoniakNH3Svag

5 En Surlösning innehåller alltid vätejoner, H + HClH + + Cl - En basisklösning innehåller alltid hydroxidjoner, OH - NaOH Na + + OH -

6 Starka syror avger alla sin vätejoner Svaga syror avger en del av sina vätejoner Svag syraStark syra

7 Starka baser innehåller egna hydroxidjoner, OH - Därför bildas många hydroxidjoner, OH - NaOHNa + +OH - Svaga baser innehåller inte egna hydroxidjoner, utan tar en H+ från vatten. Kvar blir då en hydroxidjon NH 3 + H2OH2ONH 4 + +OH -

8 Man kan mäta om något är surt eller basiskt genom att mäta pH-värdet. pH 0-6Surt pH 7Neutralt pH 8-14Basiskt Många H+H+ Några H+H+ Lika många H+ H+ och OH - Några OH - Många OH -

9 Vatten, H 2 O Är neutralt Har pH 7 Innehåller lika många H+ som OH-

10 H2OH2O H+ H+ + OH - Vatten består av lika delar H+ och OH- Vid neutralisering slår H + från syran ihop sig med OH - från basen och bildar vatten

11 Säkerhet vid användning av syror o baser Många syror och baser är frätande - använd alltid skyddsförkläde och skyddsglasögon Många syror reagerar häftigt med vatten - häll därför alltid syra i vatten Har du linser så är det extra viktigt att vara försiktig -vid stänk kan syran tränga in mellan lins och öga och göra större skada


Ladda ner ppt "Vad är syror? En grupp ämnen som liknar varandra Smakar surt Har lågt pH värde, pH 1-6."

Liknande presentationer


Google-annonser