Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll 1.Välkomnande 2.Säkerhetsinformation 3.Utförande 4.Avslut 5.Till ledare och instruktör 6.Kontroll av medlemskap och grön/rött kort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll 1.Välkomnande 2.Säkerhetsinformation 3.Utförande 4.Avslut 5.Till ledare och instruktör 6.Kontroll av medlemskap och grön/rött kort."— Presentationens avskrift:

1

2 Innehåll 1.Välkomnande 2.Säkerhetsinformation 3.Utförande 4.Avslut 5.Till ledare och instruktör 6.Kontroll av medlemskap och grön/rött kort.

3 Välkomnande Presentation av ledare eller instruktör Visa lokalens faciliteter. Omklädningsrum, toaletter m.m (om detta efterfrågas)

4 Säkerhetsinformation Inne Förevisa brandpost, förstahjälpen, utrymningsvägar och återsamlingsplats Beskriv kort säkringskedjan (rep och ankare, broms och sele) (endast repvägg) Gå igenom reglerna för den vägg ni befinner er på RepväggBouldervägg Ej befinna sig under andra klättrare Åskådare utanför mattan Ej hålla i hängare på väggen Kamratkontroll, stoppknut på rep Hoppa ej under nedfirning Inklippning i auto belay får endast göras av ledare Ej befinna sig under andra klättrare Inte hoppa ned ifrån väggen (om möjligt) Påtala risken att falla utanför mattan

5 Utförande Låt alla deltagare klättra så mycket som möjligt Uppmunta och ge tips för att komma vidare Representera klubben genom att: uppträda proffisionellt, följa bestämda regler samt vara öppen och välkomnade

6 Avslut Svara på frågor Berätta mera om klättring t,ex inomhus, utomhus och bouldering Berätta om medlemskap och väggenavgift Tacka för deltagande och hoppas vi ses igen

7 Till ledare och instruktör Lagar om fallskyddsutrustning Säkerhetsregler för klubbens utrustning vid event och kurser Genomför en visuell, taktil och funktionskontroll av klätterutrustningen vid event, kurs och uthyrning. Endast låna ut besiktigad utrustning som klubben har i sin regi Följande tre punkter gäller endast kurs/event Använd endast den klätterutrustning som ställs till förfogande. Det är inte tillåtet att förändra eller komplettera systemet. Använd inte klätterutrustningen förrän du fått instruktioner om användningen (med hänsyn till tillverkarens anvisningar). Instruktör eller den ansvarige som använder egen utrustning ska tillse att denna vid god kondition Alla brister på klätterutrustningen ska meddelas till en kompetent person eller till styrelsen. Klätterutrustningen får inte användas om: Utrustningen inte är besiktigad inom sin inspektions period. Rep och selar 6mån. Övrig utrustning 12 mån. Utrustningen är skadad Utrustningens funktion är försämrad Om den belastats som ett faktor 1 fall Klätterutrustning som faller under någon av ovanstående punkter får inte användas igen förrän en kompetent person godkänt fortsatt användning Utrustningen ska märkas upp med en spärr- lapp och läggas på annvisad plats enligt instruktionen i kris pärmen.. Telefon nummer: Kompetent person: Linus Malmberg 0709845610

8 Kontroll grönt/rött kort och väggen avgift Kontroll ska ske kontinuerligt av rött/grönt kort och väggen avgift. De som har befogenhet att kontrollera detta är: Styrelsen, Ledare, Administratör och Tränare. Vid ankomst öppna utrustningsskåpet vid repväggen, på insidan av dörren sitter protokollet för kontroll. Om ingen kontroll har gjorts de senast sju dagarna ska en ny kontroll göras Grönt/rött kort ska bäras synligt i selen vid klättring på repväggen Väggen avgift kontrolleras genom att taggarna läggs emot en dörrläsare Vid utförd kontroll fyll i protokollet Vid avvikelse informera personen i fråga om våra regler. Ta information om vem som släppt in vederbörande. Vid meningsskiljaktighet mellan kontrollant och medlem har kontrollanten rätt att be medlemmen lämna lokalen. Om detta sker ska styrelsen informeras omgående.

9 Avslut (avgifter) Seniormedlem 400 kr/år (19 år eller äldre), full avgift Familjemedlem 340 kr/år (seniormedlem i familj/ hushåll där någon annan betalat full senioravgift Juniormedlem 200 kr/år (till och med 18 års ålder) Dubbelmedlem 150 kr/år (medlem som betalat full medlemsavgift i annan klubb Väggavgift Senior (19+) Junior Helår 1 jan- 31 dec 1200 kr 600 kr Halvår 1 jan- 30 jun eller 1 juli-31 dec 800 kr 400 kr Månadskort (30 dagar) 250 kr Dagkort80 kr Du måste vara medlem i BKK utom för dagkort, vilket dock kräver medlemskap i valfri klubb som är ansluten till Svenska Klätterförbundet. Avgift för RFID-tagg för inpassering och medlemskontroll Denna används också som medlemskort. Den kostar 100 kr och detta är en engångsavgift. Om du lämnar tillbaka taggen i funktionsdugligt skick får du tillbaka 50 kr. Avgiften betalas via postgironummer: 52 45 19-6.


Ladda ner ppt "Innehåll 1.Välkomnande 2.Säkerhetsinformation 3.Utförande 4.Avslut 5.Till ledare och instruktör 6.Kontroll av medlemskap och grön/rött kort."

Liknande presentationer


Google-annonser