Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning personlyftar. Upplägg Teoridel Praktiska stationer med lyft (smågrupper) Teoretiskt prov Lyft upp från golv med personlyft (helgrupp) Genomgång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning personlyftar. Upplägg Teoridel Praktiska stationer med lyft (smågrupper) Teoretiskt prov Lyft upp från golv med personlyft (helgrupp) Genomgång."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning personlyftar

2 Upplägg Teoridel Praktiska stationer med lyft (smågrupper) Teoretiskt prov Lyft upp från golv med personlyft (helgrupp) Genomgång av teoretiskt prov Avslutning, utvärdering och närvarolistor

3 Arbetsterapeutens och fysioterapeutens ansvar Bedöma behov av personlyft Prova ut och välja specifik produkt, namnmärka på särskilt boende Informera/instruera och utbilda Upprätta skriftlig Lyftordination Dokumentation Utvärdering och uppföljning

4 Enhetschefens/motsvarandes ansvar Se till att personal har utbildning för att använda lyft Att bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter finns väl synliga Att tvättråd följs Att lyftselar märks med namn (särskilt boende) Att personal vet när och hur kontakt tas med arbetsterapeut och fysioterapeut Att årlig besiktning beställs från Hjälpmedelscentralen för lyftar som enheten äger

5 Ditt ansvar När du arbetar med lyft ska du ha gått utbildning Känna till risker med personlyft och lyftsele Ej använda en individuellt förskriven lyftsele för annan person Före varje lyft ska lyftselen och lyft kontrolleras Att följa individuell Lyftordination från arbetsterapeut och/eller fysioterapeut Att lyftselen tas bort efter genomförd förflyttning om inget annat anges i Lyftordinationen » Forts.

6 Ditt ansvar När ska du kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut? Vid oklarheter eller om du känner dig osäker att använda lyft/lyftsele Om personens allmäntillstånd eller vikt förändras Om skada på lyft/lyftsele upptäcks

7 Hur ska arbetsterapeut och fysioterapeut kontaktas? Särskilt Boende: ni diskuterar i gruppen och meddelar sedan sjuksköterska som skickar meddelande till oss i Procapita Korttidsboende: Ärendemöten varje vecka Personliga assistenter: Ringer direkt till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut

8 Lyftordination

9 Lyftselar Kontrollera: Produktetikett Tyg Kantband Bandöglor Sömmar Styrhandtag Spänne

10 Lyftens funktioner Dosa Nödsänkning Nödstopp Lyftbåge Lyftbygel Urkrokningsskydd Laddning Broms Breddning av underrede Besiktning Bruksanvisning

11 Att tänka på Hur många personal behövs ? Informera om vad som ska hända Delaktighet Planera - kortast möjliga förflyttning Utnyttja sängens funktioner Arbeta kroppsnära Arbeta lugnt och metodiskt Närhet och trygghet

12 AKUT! Akutsele och lyft – ska finnas på Särskilt Boende och Korttidsboende. Kan även finnas på hemtjänstens gruppstation. Personliga assistansgrupper – Hur gör ni?

13 Teoriprov Skriftligt prov med 15 frågor med svarsalternativ Tid: ca 15 minuter För att bli godkänd krävs alla rätt

14 Stationer: praktiskt prova lyftar och selar Placering av sele i liggande Placering av sele i sittande Uppresningslyft

15 Dags för prov

16 Lyft upp från golv Det är oftast inte bråttom – se till att personen ligger så skönt som möjligt Kall på hjälp samt hämta akutsele och lyft Placera sele- samma princip som vid placering liggande i säng Placera lyften från personens huvudända Lås lyften! Planera lyftet innan så att rullstol eller säng finns nära

17 Gemensam genomgång av provet

18 Tack för idag, slut för idag!


Ladda ner ppt "Utbildning personlyftar. Upplägg Teoridel Praktiska stationer med lyft (smågrupper) Teoretiskt prov Lyft upp från golv med personlyft (helgrupp) Genomgång."

Liknande presentationer


Google-annonser