Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag OPS Att, tillsammans med Banverket och VTI, utreda juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar för OPS vid infrastrukturinvesteringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag OPS Att, tillsammans med Banverket och VTI, utreda juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar för OPS vid infrastrukturinvesteringar."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag OPS Att, tillsammans med Banverket och VTI, utreda juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar för OPS vid infrastrukturinvesteringar. I uppdraget, som ska redovisas den 18:e juni 2007, ingår att: lämna förslag till hur en svensk OPS-modell kan se ut Föreslå lämpliga investeringsobjekt för OPS

2 Modellen ska eftersträva: Samhällsekonomisk effektivitet Stärkt konkurrens mellan entreprenörer Optimal riskhantering Övriga signaler: Medfinansiering (vägavgifter) ”Får inte gå snett” Komma igång under mandatperioden

3 OPS - en utveckling av de traditionella entreprenadformerna

4 Svensk OPS-modell, några bärande principer  Arbetsplan (lagakraftvunnen vid kontraktsingång) lämplig grund för upphandling  Enkla kontrakt, tydliga FU och andra uppgifter till anbudsgivare som minimerar transaktionskostnaderna  Funktionskrav som (så långt det går) svarar mot de transportpolitiska målen (+incitament) OPS-bolaget får betalt utifrån tillgänglighet från den tidpunkt då vägen öppnas och genom hela driftsperioden. Ev brukaravgifter tillfaller staten.

5 VNUmeåpaketet (E4) VMSundsvall Syd (E4) VSTFörbifart Sthlm (Hjulsta-Häggvik) E4 Upplands Väsby-Arlanda Lv 259 Södertörnsleden Förbi Tullinge Skurubron VVÄNy Älvförbindelse Marieholm (E6/Rv45) Lundbyleden (E6/Rv45) E20 Alingsås-Vårgårda E20 Vårgårda-Lundsbrunn E20 Holmestad-Örebro länsgräns Rv 40 Rångedala-Hester VSÖRv 50 Mjölby-Motala E22 Norrköping E22 Söderköping E22 Karlshamn-Jämjö E22 Kristianstad-Karlshamn VSKE22 Hurva-Kristianstad

6 Principer för val av projekt Investeringsvolym (1-3 Mdr) Planeringsläge (lkv Arbetsplan vid kontraktstecknande) Risk (okontroversiellt, små tekniska risker) Prioriterat, lönsamt och väl avgränsat projekt Attrahera många anbudsgivare (nationellt/internationellt) Effektivitetsvinster (Mervärde utifrån livscykelperspektiv) Avtalsperiod 20-30 år (inga ombyggnationer i närtid) (Medfinansiering)

7 Principiell tidsplan, en bedömning Aktivitet/händelse 2007-01 2008-01 2009-01 Omvärldsanalys Utredning 18/6 Rådgivare, upphandl. Direktiv från Regering Framtagande av Fu Informationsbroschyr Marknadsföring Prekvalificering Anbudsräkning Anbudsutvärdering Förhandlingar Kontraktsskrivning Byggfas (inkl projektering) …Driftfas

8 Organisation av OPS-projekt Vägverket OPS-bolagLångivare Egenkapital- investerare Entreprenör Drift Entreprenör Anläggning Underleverantörer till OPS-bolaget OPS-kontrakt Bolag för avgiftsupptagning Stats- budget

9 Utformning av mötesfri väg med 2+1 körfält

10 Utformning av mötesfri väg med 2 körfält i vardera riktningen (fyrfältsväg).

11 Typsektion för smal motorväg, 19,5 m


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag OPS Att, tillsammans med Banverket och VTI, utreda juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar för OPS vid infrastrukturinvesteringar."

Liknande presentationer


Google-annonser