Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2008-04-04 Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna? Ett exempel från Norrortsleden Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2008-04-04 Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna? Ett exempel från Norrortsleden Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 1 2008-04-04 Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna? Ett exempel från Norrortsleden Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm

2 2 2008-04-04 utförande Utveckling mot funktionellt tänkande Utförande- entreprenad OPS Total- entreprenad + detaljprojektering Funktions- entreprenad Funktions- entreprenad med helhetsåtagande + underhåll (förlängd garantitid) + underhåll och drift under lång tid + privat finansiering Entreprenörens åtagande

3 3 2008-04-04 Funktionsentreprenad med helhetsåtagande Fakta, varför, bärande ideér och erfarenheter.

4 4 2008-04-04 Norrortsleden - en del av Yttre Tvärleden

5 5 2008-04-04 Funktionsentreprenaden E18 Rosenkälla E4 Häggvik Täby kyrkby  Beställare: Vägverket Region Stockholm  Entreprenör: NCC Construction Sverige AB  Kontraktssumma: 715 Mkr varav investering 575 Mkr  7 km 2+1-väg  1,1 km tunnel med tillhörande installationer  Byggskede ca 3,5 år  Driftskede 15 år Fakta

6 6 2008-04-04 Därför…  Arbete med FU för PPP hösten 2000-oktober 2001. Lönsamhetsjämförelser.  Regeringens infrastrukturproposition i oktober 2001.  Utredning av alternativ modell med statlig finansiering klar september 2002.  Framtagande av FU för del av Norrortsleden sept 2002-juni 2004.  Arbetsplanen vann laga kraft 29 januari 2004.  Upphandling 2004-03-15 – 2005-03-22.  Trafiköppning hösten 2008.  Överlämnande hösten 2023.

7 7 2008-04-04  Effektivisera genomförandet av större vägprojekt  Utveckla samarbetsformer  Tillföra kunskap till branschen  Genomföra pilotprojekt inför stora vägprojekt i framtiden Syftet med entreprenadmodellen

8 8 2008-04-04 Kostnad Sannolikhet Funktionsentreprenad med helhetsåtagande Traditionellt utförande * Effektiviseringspotential * Möjlighet till lägre kostnader

9 9 2008-04-04 Bärande idéer… FUNKTIONSKRAV Så stor frihet till Entreprenören som möjligt utan att varken beställare eller entreprenör tar för stora risker. EFFEKTIV RISKHANTERING En risk ska placeras hos den part som bäst kan hantera den. HELHETSANSVAR Sammanhållet ansvar (för projektering, byggande samt drift och underhåll) är en garant för LCC och god kvalitet.

10 10 2008-04-04 Entreprenören får ett sammanhållet ansvar för projektering, byggande samt drift och underhåll. Helhetsansvar FUNKTIONSENTREPRENAD MED HELHETSÅTAGANDE Projektering, Byggande, Drift och Underhåll TRADITIONELLT GENOMFÖRANDE Projektering och Byggande Garanti UH 1 UH 2 Projektering Drift 1Drift 2Drift 3 Byggande Garanti VÄGENTREPRENAD VÄG/TUNNEL- ENTREPRENAD INSTALLATIONS- ENTREPRENAD DRIFTS- ENTREPRENADER UNDERHÅLLS- ENTREPRENADER EN ENTREPRENAD SOM ÄVEN INKLUDERAR VÄGHÅLLNINGS- TJÄNSTER TRADITIONELLT FUNKTIONSENTREPRENAD GENOMFÖRANDE MED HELHETSÅTAGANDE

11 11 2008-04-04  Svårt att tänka nytt. Framförallt projektörerna måste nyttja frihetsgraderna.  Funktionsentreprenader ger inte automatiskt upphov till innovationer.  Projekteringen har fokus på funktion, produktion och drift (LCC).  Kvalité och optimerad LCC starkt beroende av ansvarstidens längd. Erfarenheter…

12 12 2008-04-04  Anläggningen har hög kvalité!  Entreprenadmodellen ger LCC-optimering!  Samverkan fungerar!  Kostnadseffektivt genomförande!  Stimulerande arbetssätt för både entreprenör och beställare! Resultat

13 13 2008-04-04 Traditionellt utförande Projekterings- och byggkostnad Kostnad Sannolikhet Funktionsentreprenad med helhetsåtagande * Effektiviseringspotential, 7,5 % * Funktionsentreprenaden Prognos 555 Mkr +5 % november 2007prognosen gäller Traditionellt utförande573 Mkr +10 %

14 14 2008-04-04 Traditionellt utförande Entreprenadkostnad Kostnad Sannolikhet Funktionsentreprenad med helhetsåtagande * Effektiviseringspotential, 7 % * Funktionsentreprenaden 722 Mkr Traditionellt utförande777 Mkr

15 15 2008-04-04 Sammanfattning av nuläge  Effektivare genomförandeformer  Medfinansiering  Brukaravgifter (broar och tunnlar)  OPS inte aktuellt


Ladda ner ppt "1 2008-04-04 Funktionsentreprenad med helhetsåtagande – mer väg för pengarna? Ett exempel från Norrortsleden Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser