Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orsak till projekt Städning & Hygien Cirka 40 procent av anläggningarna har ett eller flera bakterieöverskridanden varje år. Om också de kemiska parametrarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orsak till projekt Städning & Hygien Cirka 40 procent av anläggningarna har ett eller flera bakterieöverskridanden varje år. Om också de kemiska parametrarna."— Presentationens avskrift:

1 Orsak till projekt Städning & Hygien Cirka 40 procent av anläggningarna har ett eller flera bakterieöverskridanden varje år. Om också de kemiska parametrarna beaktas - som grumlighet och förhöjda halter i vattnet av ämnen som orsakar bildning av trikloraminer i luften - har cirka 70 procent av anläggningarna återkommande problem med badvattnet.

2 ÅrAndel bassängbad med överskridanden i (%) Hela Stockholm Andel bassängbad med överskridanden i (%) Idrottsförvaltningen Andel bassängbad med 2 eller flera överskridanden i (%) Idrottsförvaltningen 2006 3750 2007 4872 39 2008 3972 61 2009 41 83 56 2010 40 8367 2011 43 9467 2012 31 50 2013 44 7261 2014 42 5045 Bakterier i bassängvattnet Antal objekt IDF;18 Antal objekt tot Ca 79 objekt

3 Är egenkontrollen kring hygienrutiner och städning tillräcklig vid alla simhallar?

4 -Visa på metodik för kvalitetskontroll av rengöring och öka kunskapen och förståelsen av strikta hygienrutiner och kvalitetssäkrad städning -samt lyfta vikten av att tillräckliga resurser finns… Med renare badanläggningar - och badgäster – kan förväntas ett renare vatten och bättre inomhusluft, d.v.s minskad risk för hälsorisker. Självklart också ökad trevnad på baden. Syfte med projekt Städning & Hygien

5 Med endast okulär kontroll går det inte att avgöra renheten på ytor. Men - smuts ska aldrig synas. Om den syns är rengöringen kraftigt eftersatt.

6 I tillsynsprojektet ska; - Städ- och hygienrutiner granskas - det allmänna intrycket av städningen och kontrolleras* - provtryckning göras av golv-/sittytor på badet (10- 20 stycken per anläggning beroende på storlek) - odling och klassificering av odlings-plattor genomföras i egen regi

7 Underlag framtaget i tillsynsprojektet Städning & Hygien 2016 Projektbeskrivning Checklista Informationsbrev (ska bifogas råd för hygien och städning) Bokningsbekräftelse (mail) Sammanfattning tysk standard Anvisning för provtagning Excelfil för sammanställning av resultat Övrigt: -Speed-up -Värmeskåp – varför vi analyserar själva standard för rengöring av simhallar: DGfdB R 94.04 Reinigung, Desinfektion und Hygiene i Bäden, giltig fr o m december 2013, första versionen är från 1993

8 http://youtu.be/w4Fg6XcPPXo http://youtu.be/5uR9V2DFL2U Hygien Om att veta vad man vill…. -Vilka regler har vi på vårt bad -Hur jobbar vi för att de ska efterlevas Jmfr tillståndsbeslut Köpenhamn

9

10 Provtagning med tryckplattor 1. Tvätta händerna innan. 2.Agarytan (provtagningsytan) får inte vidröras. 3.Håll i tryckplattans plastdelar. 4.Vid provtagning görs ett jämnt och stabilt tryck på den aktuella ytan, utan att agarn går sönder. 5.Båda sidorna på tryckplattan ska användas för samma föremål eller plats, men på ytor intill varandra. 6.Efter provtagning ska tryckplattan sättas tillbaka i sin hylsa. 7.Använd etikett för märkning av hylsan; anläggning, provtagningsplats, datum. Ett tips är att fotografera provtagningsplatsen för att underlätta vid avläsningen. 8.Rengör den ytan som har provtagits med ytdesinfektion (alkoholbaserad, snabbverkande). Gör det helst i två steg. Först spraya och torka bort och sedan spraya en ytterligare gång som inte torkas bort.

11 Provtagningsplatser PlatsAntal Omklädningsrum, golvMinst 1 Duschrum, golvMinst 1 Bastu, golvMinst 1 Bastu, sittytaMinst 1 Utgång från dusch till simhallMinst 1 Gångyta vid bassängMinst 1 vid varje bassäng Svårstädade zoner (t ex trappa)Om det finns, minst 1 Sittyta vid bassängOm det finns, minst 1 StartpallOm det finns, minst 1 Rengöringsredskap 1-3 (minst 3 enligt tyska standarden) Provtagningsplatser enligt DGfdB R 94.04 Reinigung, Desinfektion und Hygiene i Bäden

12 Avläsning

13

14 Exempel avläsning

15 Rapportering  Esmaker kommer att skapa en webenkät utifrån de uppgifter som vi vill jämföra.  Varje inspektör kommer att rapportera sina resultat. Det är både frågor från checklistan och resultat från tryckplattor.  MSL/Stockholms stad (?) gör en sammanställning samt lämnar ut resultat från respektive kommun.  Här är excelfilenexcelfilen


Ladda ner ppt "Orsak till projekt Städning & Hygien Cirka 40 procent av anläggningarna har ett eller flera bakterieöverskridanden varje år. Om också de kemiska parametrarna."

Liknande presentationer


Google-annonser