Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta Piteå 2010-10-13 Thomas Utterström Biträdande VO-chef, Stöd till försörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta Piteå 2010-10-13 Thomas Utterström Biträdande VO-chef, Stöd till försörjning"— Presentationens avskrift:

1 Sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta Piteå 2010-10-13 Thomas Utterström Biträdande VO-chef, Stöd till försörjning thomas.utterstrom@pitea.se

2 Biträdande VO-chef Socialsekreterare Administrativ personal Handläggare Serveringstillstånd Chef för SAVO SAVO Biträdande VO-chef Socialsekreterare Administrativ personal Handläggare Serveringstillstånd Chef för SAVO SAVO Rehabteam Handläggare Bostadsanpassning Dövblindombud Områdeschef Handikappkonsulenter Administrativ personal Chefer Personlig assistans Personliga assistenter Områdeschef Arbetsanpassare Boendechefer Personal vid boenden (19 boenden) Boendestödjare Chef för Daglig verksamhet Dagliga verksamheter (4 stycken) Träffpunkt Rehabteam Handläggare Bostadsanpassning Dövblindombud Områdeschef Handikappkonsulenter Administrativ personal Chefer Personlig assistans Personliga assistenter Områdeschef Arbetsanpassare Boendechefer Personal vid boenden (19 boenden) Boendestödjare Chef för Daglig verksamhet Dagliga verksamheter (4 stycken) Träffpunkt Barn– och ungdomsutredare Enhetschef Socialsekreterare Resurscentrum Familjehemssekreterare Biståndsstödjare Familjerättssekreterare Enhetschef Personal VågaVilja Familjebehandlare Personal Familjerådgivning Personal Ungdomsmottagning Chef för Korttids- och Fritidsverksamheter Korttids och fritidsverksamheter ( 3 verksamheter) Barn– och ungdomsutredare Enhetschef Socialsekreterare Resurscentrum Familjehemssekreterare Biståndsstödjare Familjerättssekreterare Enhetschef Personal VågaVilja Familjebehandlare Personal Familjerådgivning Personal Ungdomsmottagning Chef för Korttids- och Fritidsverksamheter Korttids och fritidsverksamheter ( 3 verksamheter) Personal Alkohol och narkotikagruppen Personal Alkoholrådgivningen Enhetschef Personal vid boenden ( 5 boenden) Träffpunkt Enhetschef Boendestödjare Personliga ombud Personal Alkohol och narkotikagruppen Personal Alkoholrådgivningen Enhetschef Personal vid boenden ( 5 boenden) Träffpunkt Enhetschef Boendestödjare Personliga ombud VO Stöd till barn och familjer Verksamhetsområdeschef VO Psykosocialt stöd till vuxna Verksamhetsområdeschef Verksamhetsutvecklare VO Stöd till vuxna med funktionsnedsättning Verksamhetsområdeschef VO Stöd till försörjning Verksamhetsområdeschef Stöd och omsorg Avdelningschef

3 Arbetsförmedlingen Vara inskriven på arbetsförmedlingen Bedömning: ”Står till arbetsmarknadens förfogande” Arbete med lön Anpassat arbete med lönestöd till arbetsgivaren SIUS-programmet - Praktikplats med handledare - Målet är att praktiken ska leda till arbete NAV Arbetsmarknads- enheten Vara inskriven på arbetsförmedlingen Bedömning: ”Står till arbetsmarknadens förfogande” Vara beviljad försörjningsstöd KAP – kommunalt arbetsmarknadsprogram för ungdomar upp till 25 år Vägledning om alternativa praktikplatser Vägledning om alternativa utbildningar Vuxenutbildning Komvux/Särvux SFI (Sv för invandrare) Stöd och omsorg Stöd till vuxna med funktionsnedsättning Vara beviljad aktivitets- ersättning/sjukersättning Bedömning: ”Står inte till arbetsmarknadens förfogande” Habiliteringsersättning Daglig verksamhet SAVO Bryggan Repris/textil Onyxen Oasen Kullen Gästgivaren Företagsplaceringar Försäkringskassan Aktivitetsersättning p g a nedsatt arbetsförmåga – t o m 29 år Vid beviljad aktivitets- ersättning kan aktivitets- bidrag utgå till -resor till/från praktikplats -litteratur vid studier -avgifter (fritid) Sjukersättning p g a nedsatt arbetsförmåga - över 30 år 2010-01-01 Levande samverkan mot målet arbete/sysselsättning

4 Arbetsflöde Handläggare Arbetsgång Nya placeringar Omflyttningar p.g.a. förändrade behov Avslut Tackar nej till erbjuden plats o Går vidare till ”riktig” anställning o Flyttar till annan kommun o Sjuk o Pension Psykosocialt stöd till vuxna Stöd till vuxna med funktionsnedsättning Verkställare Stöd till vuxna med funktionsnedsättning Stöd till försörjning Onyxen, Oasen, Gästgivaren och Kullens dagverksamhet Arbetsanpassare Bryggan, Repris SAVO


Ladda ner ppt "Sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta Piteå 2010-10-13 Thomas Utterström Biträdande VO-chef, Stöd till försörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser