Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkomstbeskattning av öppet bolag och kommanditbolag Skatteförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkomstbeskattning av öppet bolag och kommanditbolag Skatteförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Inkomstbeskattning av öppet bolag och kommanditbolag Skatteförvaltningen

2 Innehåll Förvärvskällor och deras betydelse i beskattningen Uträkning och beskattning av resultat av förvärvskällan för näringsverksamhet Uträkning av nettoförmögenhet En bolagsmans inkomstandel och uppdelning i kapital- och förvärvsinkomst Öppet bolags och kommanditbolags betalningar till bolagsmannen 2

3 3 Beskattningsbar inkomst räknas ut skilt för varje förvärvskälla Förvärvskälla för näringsverksamhet Förvärvskälla för jordbruk Personlig förvärvskälla (förvärvskälla för annan verksamhet) Personlig förvärvskälla (förvärvskälla för annan verksamhet) Den beskattningsbara inkomsten räknas ut enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet Den beskattningsbara inkomsten räknas ut enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk Den beskattningsbara inkomsten räknas ut enligt inkomstskattelagen

4 Uträkning och beskattning av resultat i förvärvskällan för näringsverksamhet 4 Skattepliktiga intäkter > avdragsgilla utgifter och avskrivningar = Resultatet av förvärvskällan för näringsverksamhet - förluster från föregående år Skattepliktiga intäkter < avdragsgilla utgifter och avskrivningar = Förlust som ska fastställas i förvärvskällan för näringsverksamhet = Företagsinkomst som ska fördelas Inkomster större än utgifter Utgifter större än inkomster

5 Beskattning av resultat av förvärvskällan för näringsverksamhet Resultatet av näringsverksamheten fördelas för att beskattas som bolagsmännens inkomst. Bolagsmännens inkomstandelar fördelas i beskattningen av bolagsmännen i kapital- och förvärvsinkomst. 5

6 Uträkning av nettoförmögenhet Beloppet på nettoförmögenhet i näringsverksamheten är detsamma som differensen mellan tillgångarna och skulderna i näringsverksamheten. Näringsverksamhetens tillgångar utgörs inte av fordringar som sammanslutningen har på delägare. När nettoförmögenheten räknas ut tar man i beaktande 30 % av de löner som sammanslutningen har betalat ut under 12 månader före utgången av skatteåret. 6

7 Uträkning av bolagsmansspecifik nettoförmögenhet Från bolagsmannens andel av nettoförmögenheten i sammanslutningens näringsverksamhet dras av en bostad som hör till tillgångarna i sammanslutningens näringsverksamhet och som bolagsmannen har använt som sin egen eller sin familjs bostad en räntebärande skuld som ett öppet bolags eller kommanditbolags ansvariga bolagsman har använt för att förvärva sin bolagsandel. 7

8 Bolagsmansspecifika avdrag från inkomstandelen Från den ansvariga bolagsmannens inkomstandel dras av före uträkning av en kapitalinkomstandel räntan på skuld för förvärv av en bolagsandel den skattefria delen av dividender på aktier som hör till förvärvskällan för näringsverksamhet (och jordbruk). 8

9 Uppdelning av en bolagsmans inkomstandel i kapital- och förvärvsinkomst Som kapitalinkomst betraktas ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning på bolagsmannens andel av nettoförmögenheten i sammanslutningens näringsverksamhet för det föregående året. En avvikande längd av räkenskapsperioden (över eller under 12 månader) påverkar beloppet på kapitalinkomstandelen. Kapitalinkomstandelen bildas inte om sammanslutningens nettoförmögenhet är negativ. 9

10 10 Beskattning av ett öppet bolags inkomst RESULTAT AV NÄRINGSVERKSAMHET TIDIGARE ÅRS FÖRLUSTER FÖRETAGSINKOMST SOM SKA FÖRDELAS (fördelas enligt bolagsavtalet för att beskattas som inkomst hos bolagsmännen) BOLAGSMAN A:S INKOMSTANDEL av vilken BOLAGSMAN B:S INKOMSTANDEL av vilken KAPITALINKOMST 20 % av nettoförmögen- hetsandelen KAPITALINKOMST 20 % av nettoförmögen- hetsandelen FÖRVÄRVSINKOMST resten av inkomstandelen FÖRVÄRVSINKOMST resten av inkomstandelen KAPITALINKOMST 20 % av nettoförmögen- hetsandelen KAPITALINKOMST 20 % av nettoförmögen- hetsandelen FÖRVÄRVSINKOMST resten av inkomstandelen FÖRVÄRVSINKOMST resten av inkomstandelen - =

11 11 Beskattning av ett kommanditbolags inkomst RESULTAT AV NÄRINGSVERKSAMHET TIDIGARE ÅRS FÖRLUSTER FÖRETAGSINKOMST SOM SKA FÖRDELAS (fördelas enligt bolagsavtalet för att beskattas som inkomst hos bolagsmännen) TYST BOLAGSMANS INKOMSTANDEL, av vilken ANSVARIG BOLAGSMANS INKOMSTANDEL av vilken KAPITALINKOMST i sin helhet KAPITALINKOMST i sin helhet KAPITALINKOMST 20 % av nettoför- mögenhetsandelen KAPITALINKOMST 20 % av nettoför- mögenhetsandelen FÖRVÄRVSINKOMST resten av inkomstandelen FÖRVÄRVSINKOMST resten av inkomstandelen - =

12 Åtgärder mellan bolaget och bolagsmannen 12 NÄRINGS- SAMMANSLUTNINGAR Lön, naturaförmån och kostnads- ersättningar eller privatuttag av pengar Placering av annan egendom Placering av pengar Privatuttag av en tjänst eller egendom BOLAGSMAN Uthyrning och överlåtelse av egendom Beviljande av penninglån


Ladda ner ppt "Inkomstbeskattning av öppet bolag och kommanditbolag Skatteförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser