Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pro Children – en studie av frukt och grönsaksintag hos 13.000 barn I Europa och deras föräldrar Agneta Yngve, Associate professor, unit head Unit for.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pro Children – en studie av frukt och grönsaksintag hos 13.000 barn I Europa och deras föräldrar Agneta Yngve, Associate professor, unit head Unit for."— Presentationens avskrift:

1 Pro Children – en studie av frukt och grönsaksintag hos 13.000 barn I Europa och deras föräldrar Agneta Yngve, Associate professor, unit head Unit for public health nutrition Department of biosciences and nutrition

2 Pro Children  Finansierat av EU, DG RESEARCH  Frukt och grönsaksintag – mätning och intervention  11-åriga barn, födda1992, och deras föräldrar  Tvärsnittsstudie i nio länder  Intervention i tre länder

3 Mål Pro Children Sverige  Att studera intaget av frukt och grönsaker hos 11-åriga barn och deras föräldrar i nio Europeiska länder  Att studera prevalensen av övervikt och fetma hos samma barn

4 Pro Children Metod & material  Förkodad 24-h-recall, inkluderad i en omfattande enkät till barn födda 1992  Likartad enkät designad för föräldrar  Slumpvis urval av skolor omfattande mer än 13.000 barn i 9 länder, nationellt representativt urval i alla länder utom Belgien och Österrike (regionala urval)  Enkäterna samlades in under oktober-december 2003, i skolan

5 Pro C enkäterna  Strukturerad, förkodad 24-h-recall plus ett food-frequency questionnaire, båda speglar frukt och grönsaksintaget  Frågor angående attityd, preferenser, tillgång,  Föräldraenkäten hade samma struktur, delades ut till barnen för att ta hem  Personalenkät angående skolpolicyfrågo

6 Pro C Tvärsnittsstudien  Enkätens utveckling och validering 2002-2003  Tvärsnittsstudien Oktober – December 2003  Siktade på ca 1300 barn per land

7 Resultat Pro Children  Fruit and vegetable consumption in children PAPER I  Fruit and vegetable consumption in mothers PAPER II  Overweight prevalence PAPER III

8 PAPER I

9 Deltagare Pro Children barnenkäten

10 Resultat PAPER I  Stora skillnader i frukt och grönsaksintag mellan länder i Europa  Grönsaksintaget lägre än fruktintaget  Lägre intag hos pojkar än hos flickor  Skillnader i tillagning av grönsaker mellan länder

11

12 Fruit intake, mean and 95% CI per country Grams/day

13

14 Grönsaksintaget, genomsnitt och 95% CI per land Grams/day

15 Grönsaksintaget vid lunch/totalt Grams/day

16 Är Europeiska barn skapade olika?  Eller har dom olika behov av frukt och grönsaker i olika länder?

17 Country RecommendationComments FruitVegTotal WHO Europe ≥400g Tubers excluded. All age groups included. Austria250 g 5 times/day Potatoes excluded. For 10-12 year olds. Belgium1-3 portions300 gJuice and potatoes excluded. From 6 years and onwards Denmark3 portions 600 g Potatoes excluded, juice included as maximum one portion. For children 10 and above and adults. Portions used for evaluation of intake Iceland>200 g 500 g Potatoes excluded, fruit juice included in total. All age groups Netherlands2 pieces of fruit 150 gPotatoes excluded. One piece of fruit can be taken as juice. A piece equals approx. 125 g of fruit, or one apple etc. Norway2 portions3 portions 750 g Potatoes and fruit juice included. For adults. Same number of portions for children although smaller. Portugal3-5 portions3-5 portions Potatoes excluded. Portions used for evaluation of energy/calories intake: 3-5 portions for 2200 Kcal – general population; 5 for >3000 Kcal. Spain3 portions2 portions ≥400 g Potaoes and fruit juice excluded. Same number of portions for children although smaller. Portions used for evaluation of intake. Sweden 400-500 g Potatoes excluded, fruit juice counted as maximum 100 g. 400g for children up to 10; 500 for all >10 years of age.

18 Att utvärdera intagstdata  Riktlinjer saknas för att utvärdera intag på internationell nivå  Potatis inkluderad? Juice?  Populationsmål eller individmål?  Barns behov av frukt och grönsaker borde kunna specificeras  Näringsvärdet hos olika grönsaker samt tillagningsmetoder borde tas med i beräkningen?

19 Cut-off eller populationsmål?  17.6% av hela gruppen äter ≥400 gram per dag av frukt och grönsaker  44.5% av hela gurppen kan identifieras som efterlevare när man använder 400 g som populationsmål  Juice exkluderat från beräkningarna 400 210 17.6% 44.5%

20 Konklusioner  När vi använder 400 gram som cut-off så har 6-24% av barnen ett intag ≥400 g/dag beroende på kön och land  Barn I Europa verkar ha låga intag av frukt och särskilt av grönsaker  Kraftiga skillnader mellan länderna med avseende på hur grönsakerna serveras  Lunchen mycket viktig för grönsaksintaget i vissa länder

21 PAPER II

22 Deltagare Pro Children föräldraenkät

23 Resultat PAPER II  Stora skillnader i intaget av frukt och grönsaker hos mammor mellan Europeiska länder  Grönsaksintaget lägre än fruktintaget  Tillagning av grönsaker som i barnenkäten  Frukt och särskilt grönsaksintaget ligger under rekommenderat  Högsta intaget i Portugal, lägsta på Island

24 Fruktintag hos mammor

25 Grönsaksintag hos mammor

26 Mamma-barn intag av frukt barn mamma

27 Konklusion  Frukt och grönsaksintaget är lågt hos mammor till 11-åringar i de nio studerade länderna  Särskilt grönsakskonsumtionen kan betraktas som problematiskt låg I de flesta undersökta länderna  Det rapporterade fruktintaget hos barnen är direkt proportionellt till mammans

28 PAPER III  Yngve A, De Bourdeaudhuij I, Wolf A, Grjibovski A, Brug J, Due P, Ehrenblad B, Elmadfa I, Franchini B, Perez Rodrigo C, Poortvliet E, Rasmussen M, Thorsdottir I, Klepp KI. Differences in prevalence of overweight and stunting in 11-year olds across Europe: The Pro children study. Eur J of Public Health, 2007 (18); 2:126-130.

29 Prevalens av övervikt

30 Överviktiga och obesa 11-åringar enligt Cole cut-offs

31 Frukt och grönsaksintag >400g and <100g mean BMI-for-age z-score

32 Konklusioner  Högsta prevalensen av övervikt i Portugal och Spanien  Lägsta prevalensen av övervik i Holland och Belgien  Likartad prevalens som i Health Behaviour in School Children study (HBSC)  Inget självklart samband mellan frukt och grönsaksintag och övervikt/fetma kunde påvisas

33 Metodologiska problem  Pro Children  Bara en 24-h recall  Säsongsskillnader?  Föräldrarapportering av längd och vikt  Tvärsnittsstudie inte ideal för samband mellan intag o BMI  Inga data på energiintag – eller utgift

34 Konklusioner  Otillräckligt intag av frukt och grönsaker hos barn och deras mammor, i relation till populationsmålet från WHO  Rekommendationer från olika länder avseende frukt och grönsaksintaget är väldigt olika och svåra att använda till utvärdering av intag  Svag evidensbas för frukt och grönsakspromotion i relation till överviktsprevention  Riktlinjer borde fokusera även på typ av frukt och grönsaker och tillagningsmetoder  Lunchen är viktig för barns grönsaksintag  Interventioner bör riktas även mot barnens mammor

35 Contact  Agneta.yngve@ki.se


Ladda ner ppt "Pro Children – en studie av frukt och grönsaksintag hos 13.000 barn I Europa och deras föräldrar Agneta Yngve, Associate professor, unit head Unit for."

Liknande presentationer


Google-annonser