Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MINSKA BARNS ORO INFÖR RÖNTGENUNDERSÖKNINGAR Andrea Sjöström & Caroline Beijer 4/4 2016 Tema 1 RSJE19 Termin 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MINSKA BARNS ORO INFÖR RÖNTGENUNDERSÖKNINGAR Andrea Sjöström & Caroline Beijer 4/4 2016 Tema 1 RSJE19 Termin 4."— Presentationens avskrift:

1 MINSKA BARNS ORO INFÖR RÖNTGENUNDERSÖKNINGAR Andrea Sjöström & Caroline Beijer 4/4 2016 Tema 1 RSJE19 Termin 4

2 IMPACT OF PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS ON REDUCING ANXIETY, FEAR AND THE NEED FOR SEDATION IN CHILDREN UNDERGOING MAGNETIC RESONANCE IMAGING  Många barn blir rädda och oroliga inför en MR undersökning.  Syftet med studien var att se om det går att lindra barns oro och rädsla med hjälp av förberedande distraktioner innan undersökningen och även minska behovet av sedering under undersökningen.

3 METOD - DELTAGARE  105 barn mellan 4 och 11 års ålder som skulle genomgå en undersökning med hjälp av magnetisk resonanstomografi valdes ut vid Meyer Children’s Hospital i Florence, Italien.  Deltagarna delades upp i två urvalsgrupper. Experimentellgrupp (45 deltagare) och kontrollgrupp (60 deltagare).

4 METOD - INKLUSIONSKRITERIUM  Barn mellan 4 och 11 års ålder  Ska genomgå en undersökning med magnetisk resonanstomografi som varar mindre än 60 minuter  Första gången barnet genomgår undersökningen utan sedering

5 METOD - ENKÄTER  Enkäter delades ut till samtliga deltagare när de kom till avdelningen, där barnen fick fylla i på en skala 1- 5 hur de kände sig gällande oro och rädsla. Skalan var utformad med tecknade figurer för att underlätta för barnen att placera sig korrekt på skalan.  Den exprimentellagruppen fick svara på enkäten en gång till efter interaktion med den förberedande distraktionen.

6 FORSKNINGSMETOD  Kvantitativstudie, utgår ifrån det numeriska värdet från enkätundersökningen  Randomiserad kontrollerad studie.

7 DATAINSAMLING  Enkätundersökningar  SSPS är ett program som användes för att genomföra the chi-square för kategoriska data och student’s t-test för numeriska data som jämför resultatet i de två grupperna.

8 KVALITETSKRITERIER  Pålitlighet  Trovärdighet  Överförbarhet

9 RADIOLOGISKT PERSPEKTIV  Röntgensjuksköterskans roll är att göra undersökningen enklast möjligt för patienten och samtidigt uppnå en optimal bildkvalité.  Anestesisjuksköterskor har som uppgift att övervaka patienten, administerera läkemedel, samt skapa trygghet och tillit hos patienten.  Hade anestesisjuksköterskan skrivit denna studien tror vi fokus snarare hade varit om läkemedel ger olika goda effekter vid olika undersökningar, hur man kan påverka för att minska behov av läkemedel hos små barn och istället kunnat öka deras trygghet istället.

10 REFERENSER  Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. (2011). Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska. Stockholm: Vårdförbundet. [Hämtad 2016-04-01] http://www.swedrad.com. http://www.swedrad.com  Svensk Sjuksköterskeförening. (2012). Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Stockholm: Riksföreningen för anestesi och intensivvård. [Hämtad 2016-04-04] http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk- sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar- publikationer/anestesi.komp.webb.pdf http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk- sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar- publikationer/anestesi.komp.webb.pdf

11 REFERENSER  Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur  Viggiano, P. M., Giganti, F., Rossi, A., Feo, D. D., Vagnoli, L., Calcagno, G. & Defilippi, C. (2015) Impact of Psychological Interventions on Reducing Anxiety, Fear and the Need for Sedation in Children Undergoing Magnetic Resonance Imaging. Pediatric Reports 7(1), 5682. doi: 10.4081/pr.2015.568210.4081/pr.2015.5682


Ladda ner ppt "MINSKA BARNS ORO INFÖR RÖNTGENUNDERSÖKNINGAR Andrea Sjöström & Caroline Beijer 4/4 2016 Tema 1 RSJE19 Termin 4."

Liknande presentationer


Google-annonser