Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursintroduktion, Logistikprogrammets 5:e termin: Transporter, samhälle och miljö (KGG420), HT2011 Jerry Olsson Kulturgeografi och ekonomisk geografi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursintroduktion, Logistikprogrammets 5:e termin: Transporter, samhälle och miljö (KGG420), HT2011 Jerry Olsson Kulturgeografi och ekonomisk geografi,"— Presentationens avskrift:

1 Kursintroduktion, Logistikprogrammets 5:e termin: Transporter, samhälle och miljö (KGG420), HT2011 Jerry Olsson Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet jerry.olsson@geography.gu.se

2 Jerry Olsson 1999: Magister, Geografi. 2007: FD, Geografi. Nuvarande position: Forskare & lektor, Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. Forskning: Livelihood opportunities in times of improved road network accessibility: with a focus on transport-excluded groups of women in rural Philippine villages. Changing rural–urban accessibility linkages: long-distance travel behavior over two decades in rural Philippine Efficiency improvements in urban transport systems: optimal location of present and future freight consolidation terminals in Västra Götaland, Sweden. Missing women: the underreporting of women in labour statistics. Mobilitetsgruppen (forskargrupp): http://www.handels.gu.se/hgeo/mobility/http://www.handels.gu.se/hgeo/mobility/

3 Kursinnehåll Tvärvetenskaplig (geografer, företagsekonomer, statsvetare, tekniker, praktiker), fokus på geografi. – Olika perspektiv på liknande/samma tema. Drivkrafter  utfall  åtgärder  praktik. Problemorienterad: tillhandahåller inte färdiga paket, hur ruttplaneringsprogram fungerar eller modeller räknar ut effekten av prissättningar av utsläppsrätter. Teoretisk – Praktiskt (gästföreläsare) – Skrivförmåga/problematiserande. Gods- och persontransporter, med fokus på gods. Miljöorienterad.

4 Kursplan Kursen inriktas mot förståelsen av – samhällets, infrastrukturens och transporternas ömsesidiga beroende – drivkrafter bakom människors ökade rörlighet och godstransporternas utveckling – problematiken kring framväxten av långsiktigt ohållbara transportsystem och dess miljöeffekter Kursens inledande del behandlar: – sambanden mellan transporter, mobilitet/rörlighet och samhällets utveckling ur ett historiskt och ett nutidsperspektiv – behovet av transport-/infrastrukturplanering samt infrastrukturens samband med och betydelse för transporterna och samhällsutvecklingen Kursens resterande del behandlar: – transporternas och transportsystemets effekter på miljön ur samhälls-/företags-/ individperspektiv – styrmedel, åtgärder och förändringar som syftar till mer miljömässigt hållbara transportsystem och samhällen – användningen av olika transportslag, resp. transportslags för-/nackdelar ur miljö- och företagsperspektiv – problematiken kring miljöanpassad logistik

5 Kursens lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten: ha förståelse om och kunna analysera sambanden mellan transporter, transportsystem, samhällsutveckling och miljöpåverkan på olika geografiska nivåer. ha ingående kännedom om olika transportslags för-/nackdelar ur ett logistik-/miljöperspektiv. ha kännedom om relevanta begrepp och begreppsdefinitioner. kunna genomföra ett projektarbete, genom att utifrån kursens inriktning formulera ett problemområde, samla in och bearbeta data, samt skriftligen redovisa och analysera detta.

6 Tentamen (hemtentamen och projektarbete) Krävs VG på hemtentan (8 hp) för att få VG på hela kursen. – 80% av full poäng för VG på hemtentamen. – Kan inte få VG genom att ’taktikläsa’, d.v.s. få 0 poäng på en fråga samtidigt som man har full pott på resterande frågor. Krävs G+ på projektarbetet (7 hp) för att få VG på hela kursen.

7 Schema 61 föreläsningar, 16 gästföreläsningar, 1 seminarie, 4 handledningar. Koppling till LOG 1:1. Medverkande. Vissa lärare tillhandahåller PP/OH före eller efter föreläsningen, vissa vill inte tillhandahålla underlag. Viktiga datum: – Handledning: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10 Viktigt att skicka in text till handledningstillfället 2 dagar i förväg. – Inskick färdigt projektarbete: 26/10 – Utlämning hemtenta: 1/11 (kl. 8:00) – Inskick hemtenta: 2/11 (kl. 24:00)

8 Dat.TidSalFormLärareTitel 1/98-10E45FJOKursintroduktion + introduktion projektarbete 1/910-12B33FKTHållbar utveckling 2/98-10E45FJOTransportsystem, investeringar och samhällsutveckling 2/910-12D32FBVRörlighetens omvandling I 5/98-10E45FJOLogistik i Globala Syd 5/910-12D32FBVRörlighetens omvandling II 6/98-10E43FGFFramväxten av ett ohållbart transportsystem I 6/913-15D32FGFFramväxten av ett ohållbart transportsystem II 7/910-12D32FMGEnergiförsörjning inom transportsektorn 7/913-15D32FLNTransporter och miljö i internationellt perspektiv 8/98-16D32HlJOHandledning 12/910-12D32FÅFVägnät och trafikförändring: godstrafik i Sverige 12/913-15E43FALLogistik inom fordonsindustrin: med fokus på transportgeografi 13/910-12D32FJOLogistikens och godsdistributionens transportgeografi I 13/913-15D32FJOLogistikens och godsdistributionens transportgeografi II 16/910-12C22FABMiljörelaterade problem inom sjöfart 22/98-15D32HlJOHandledning 26/910-12D32FJOHur uppnås ett hållbarare transportsystem I 26/913-15D32FJOHur uppnås ett hållbarare transportsystem II 27/910-12E45FAGSArbetsresan ur ett genusperspektiv 27/913-15E43FSCInternet shopping and environmental related problems 28/98-10E45FJOTransport/travel demand management 29/910-12D32FMBFreight transport in urban areas 29/913-16D32FJO/EEStadslogistik: fallet samlastningscentraler + GIS och tillgänglighet

9 3/109-11E45FCLTransportföretag och miljöarbete 3/1013-15E43FJFIntermodala transporter I 4/109-11E45FCLTransportekonomi: Introduktion + marknadsteori 5/1010-12D32FJOSupply chain och logistik i Globala Syd: fallet Filippinerna 5/1013-15D32FJOLångväga rörlighetsbeteende i Globala Syd: fallet Filippinerna 6/108-16E45HlJOHandledning 7/1010-12D32FRBIntermodala transporter II: Fallet torrhamnar 10/109-11E45FCLTransportekonomi: Marknadens misslyckande i transportsektorn 10/1015-17C23GfAKSchenker Consulting 11/1010-12E45GfMJTrafikkontoret 11/1013-15B32FCLTransportekonomi: Policy 12/1010-12E43GfMOLTrafikkontoret 17/1010-12B32GfKWGöteborgs Hamn Ej bekräftad 17/1013-15D32GfJSGreen Cargo Ej bekräftad 18/1010-12D32GfCJNMaersk 19/1013-15D32GFAPSveriges Åkeriföretag, Västra Götaland 19/1015-17D32GfSHVolvo Logistics 20/108-16D32HlJOHandledning 26/1012:00 Skicka in projektarbete (elektroniskt) 31/108-16E45SJOUppsatsseminarium 1/118:00 Utlämning hemtentamen 2/1124:00 JOSkicka in hemtentamen (elektroniskt)

10 Medverkande lärare och gästföreläsare ABAlf BrodinTrafikverket. AGSAná Gil Sola Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. AKAnn KarlssonSchenker Consulting. ALAnders Larsson Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. APAnnika Persson Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. BV Bertil Vilhelmson Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. CJNChristian Juul-Nyholm Maersk. CLCatrin Lammgård Företagsekonomiska institutionen. EEErik Ellder Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. GF Gunnar Falkemark Statsvetenskapliga institutionen. JFJonas FlodénFöretagsekonomiska institutionen. JOJerry Olsson Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. JSJohan Sandström Green Cargo. KTKristina ThorellKulturgeografi och Ekonomisk Geografi. KWKristina WeberGöteborgs Hamn AB. LN Lars Nordström Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi. MBMichael BrowneUniversity of Westminster, London. MGMaria GrahnStatens Provningsanstalt, Borås. MJMagnus Jäderberg Trafikkontoret Göteborg. MOL Mats–Ola Larsson Trafikkontoret Göteborg. RBRickard BergqvistFöretagsekonomiska Institutionen. SCSharon Cullinane SHSusanna Hambeson Volvo Logistics. ÅFÅke ForsströmKulturgeografi och Ekonomisk Geografi.

11 Kurslitteratur Ca. 800 sidor. 20 % av innehållet gällande e-litteratur får kopieras (per gång), och 5 % får sparas. Banister finns som e-bok samt 6 exemplar till utlåning.

12 Andersen I (1998) Den uppenbara verkligheten. Studentlitteratur, Lund. Internet, ca. 240 kr. 260 sidor. ELLER Patel R, Davidson B (2011) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. Internet, ca. 219 kr. 149 sidor. Anderson S, Allen J, Browne M (2005) Urban logistics – how can it meet policy makers’ sustainability objectives. Journal of Transport Geography 13, 71–81. Banister D (2005) Unsustainable transport. City transport in the new century. Routledge, London. Kap. 4–6 + sid. 237– 240. Finns som e-bok, se ekonomiska bibl. Bergqvist R (2011) Hinterland Transport in Sweden - the Context of Intermodal Terminals and Dryports. In Bergqvist R, G Wilmsmeier, & K Cullinane (Eds.) Dryports – A global perspective, challenges and developments in serving hinterlands, Ashgate, Aldershot. Falkemark G (2010) Inget biter på massbilismen, i Formas Fokuserar Sverige i nytt klimat – våtvarm utmaning. Formas, Stockholm. Flodén J (2011) En introduktion till kombinerade transporter. Företagsekonomiska instit., Göteborgs universitet. Frändberg L, Thulin E, Vilhelmson B (2005) Rörlighetens omvandling. Om resor och virtuell kommunikation – mönster, drivkrafter, gränser. Studentlitteratur, Lund. Kapitel 1–4, 6. Kan köpas via internet, ca. 214 kr. Gil Solá A (2010) Regionsförstoring innebär längre restider för bade kvinnor och män. Plan, Nr. 2–3. Gutiérrez J (2009) Transport and accessibility. Hesse M, Rodrigue J-P (2004) The transport geography of logistics and freight distribution Journal of Transport Geography 12, 171–184. Knowles R (2006) Transport shaping space: differential collapse in time-space. Journal of Transport Geography 14, 407–425.

13 Kunaka C (2011) Logistics in lagging regions. Overcoming local barriers to global connectivity. The World Bank, Washington D.C. http://elibrary.worldbank.org/docserver/download/9780821386491.pdf?expires=1313141981&id=id&accnam e=ic_goteborgsswe&checksum=AE2C40D3D8CAC9D7302C7D5D50F1D830 http://elibrary.worldbank.org/docserver/download/9780821386491.pdf?expires=1313141981&id=id&accnam e=ic_goteborgsswe&checksum=AE2C40D3D8CAC9D7302C7D5D50F1D830 Lakshmanan TR, Chatterjee LR (2005) Economic consequences of transport improvements. Access 26, 28–33. http://www.uctc.net/access/26/Access%2026%20-%2006%20- %20Economic%20Consequences%20of%20Transport%20Improvements.pdf http://www.uctc.net/access/26/Access%2026%20-%2006%20- %20Economic%20Consequences%20of%20Transport%20Improvements.pdf Mallard G, Glaister S (2010) Transport economics. Theory, application and policy. Pelgrave, Basingstoke. Part 1, 3–4. Kan köpas via internet, ca. 365 kr. McKinnon AC (2003) Logistics and the environment. Ur Hensher DA, Button KJ (red.) Handbook of transport and the environment. Elsevier, Amsterdam. Olsson J (2010) Road investment as enabling local economic development? Evidence from a rural fishing village. Singapore Journal of Tropical Geography 31, 343–356. Olsson J (2011 forthcoming) Intensified rural-urban spatial interaction in the Global South: long-distance mobility behaviour over two decades in rural Philippines. Geografiska Annaler. Rodrigue J–P, Slack B, Comtois C (2001) Green logistics (the paradoxes of). Ur Brewer AM, Button KJ, Hensher DA (Eds.) Handbook of logistics and supply-chain management. Pergamon, Amsterdam. Rodrigue J–P, Slack B, Comtois C (2009) The geography of transport networks http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/ch1c3en.html och The notion of accessibility http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/meth2en/ch2m1en.html http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/ch1c3en.html http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/meth2en/ch2m1en.html Rodrique J–P, Browne M (2008) International freight movements. Ur Knowles R, Shaw J, Docherty I (Eds.)Transport Geographies. Mobilities, flows and spaces. Blackwell, Oxford.

14 Russo F, Comi A (2010) A classification of city logistics measures and connected impacts. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, pp. 6355–6365. Åkerman J, Höjer M (2006) How much transport can the climate stand? Sweden on a sustainable path in 2050. Energy Policy 34, pp. 1944-1957.

15 Läshänvisning DatTidLärFöreläsningstitelLitteratur 1/910-12KTHållbar utveckling- 2/98-10JO Transportsystem, investeringar och samhällsutveckling Lakshmanan & Chatterjee 2005, Rodrigue et al. 2009, Gutiérrez 2009 2/910-12BVRörlighetens omvandling IFrändberg et al. 2005 5/98-10JOLogistik i Globala SydKunaka 2011 5/910-12BVRörlighetens omvandling IIFrändberg et al. 2005 6/98-10GFFramväxten av ett ohållbart transportsystem IFalkemark 2010 6/913-15GFFramväxten av ett ohållbart transportsystem IIFalkemark 2010 7/910-12MGEnergiförsörjning inom transportsektornÅkerman & Höjer 2006 7/913-15LNTransporter och miljö i internationellt perspektiv- 12/910-12ÅFVägnät och trafikförändring: godstrafik i Sverige- 12/913-15AL Logistik inom fordonsindustrin: med fokus på underleverantörer - 13/910-12JO Logistikens och godsdistributionens transportgeografi I Hesse & Rodrigue 2004, Rodrique & Browne 2008, Knowles 2006 13/913-15JO Logistikens och godsdistributionens transportgeografi II Hesse & Rodrigue 2004, Rodrique & Browne 2008, Knowles 2006 16/9 ABSea freight and the environment- 26/910-12JOHur uppnås ett hållbarare transportsystem IRodrigue et al. 2001, Banister 2005, McKinnon 2003

16 26/913-15JOHur uppnås ett hållbarare transportsystem II Rodrigue et al. 2001, Banister 2005, McKinnon 2003 27/910-12AGSArbetsresan ur ett genusperspektivGil Solá 2010 27/913-15SC Internet shopping and environmental related problems - 28/98-10JOTransport/travel demand management Rodrigue et al. 2001, Banister 2005, McKinnon 2003 29/910-12MBFreight transport in urban areas.Anderson et al. 2005, Russo & Comi 2010 29/913-16JO/EE Stadslogistik: fallet samlastningscentraler + GIS och tillgänglighet Anderson et al. 2005, Russo & Comi 2010 3/109-11CLTransportföretag och miljöarbete- 3/1013-15JFIntermodala transporter IFlodén 2011 4/109-11CL Transportekonomi: Introduktion + marknadsteori Mallard & Glaister 2010 5/1010-12JO Supply chain och logistik i Globala Syd: fallet Filippinerna Olsson 2010 5/1013-15JO Långväga rörlighetsbeteende i Globala Syd: fallet Filippinerna Olsson 2011 7/1010-12RBIntermodala transporter II: Fallet torrhamnarBergqvist 2011 10/109-11CL Transportekonomi: Marknadens misslyckande i transportsektorn Mallard & Glaister 2010 11/1013-15CLTransportekonomi: PolicyMallard & Glaister 2010

17 Projektarbetet Lite större och som en föråkare till examensarbetet till våren. Metod. 4 personer per grupp. Handledning. Geografiskt och miljöperspektiv. Max 20 sidor, exkl. försättsblad, innehållsförteckning, litteraturlista och bilagor. – Times New Roman, storlek 12 och enkelt radavstånd. Skicka in projektarbetet 2 dagar innan handledning, annars hinner jag inte läsa.

18 Exempel på projektarbeten, HT2010 Trängselskattens införande i Göteborg 2013. Ekonomiska och godstransportrelaterade effekter för fiskeindustrin vid Fiskhamnen i Göteborg – hur ser fyra fiskgrossisters hanteringsstrategier ut inför införandet. Påverkan av införandet av trängselavgiften på godstrafik till och från Göteborgs Hamn. Citylogistik. En optimering av godsleveranser till caféer på Vasagatan i Göteborg. Fallet Falköping – en vision om en torrhamn. Hur påverkas spårvagnstrafiken i Göteborg av ett införande av trängselskatt? Trängselskattens påverkan på godstrafik i urbana områden. En studie av Göteborg och Stockholm. Var? Varför? En studie av vad som påverkar en sekundärleverantörs lokalisering. Kundernas nya krav – ny roll för hamnen? En studie av Göteborgs Hamn. Outsourcing av returlogistiktjänster. En studie av möjligheter och risker med egen/outsourcad kundtjänst och returcentral. Kommer kollektivtrafiken på Göta Älvbron bli överbelastad vid införandet av trängselskatt? Vart skall pendelparkeringar lokaliseras för att det skall vara attraktivt att utnyttja hållbarare transportmedel – utifrån rumsliga, individuella och infrastrukturella faktorer? Mjölk på väg – ett arbete om Arlas transporter.

19 Avslutningsvis Gästföreläsarna föredrar att många dyker upp. Förbered frågor. Kursutvärderingen skickas in samtidigt som hemtentamen (obligatoriskt). Hemtentamen och projektarbetet skickas till URKUND. 2-3 studenter som klassrepresentanter. TILL SIST, KOLLA ALLTID MED JÄMNA MELLANRUM KURSPORTALEN.


Ladda ner ppt "Kursintroduktion, Logistikprogrammets 5:e termin: Transporter, samhälle och miljö (KGG420), HT2011 Jerry Olsson Kulturgeografi och ekonomisk geografi,"

Liknande presentationer


Google-annonser