Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgscollege Kalmar län"— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgscollege Kalmar län www.voc-kalmarlan.se

2 Bakgrund Förstudier Processledare Politiska beslut Styrgrupperna formas Uppstart Styrgruppernas arbetsmodell

3 Aktiviteter under 2015 25 styrgruppsmöten Studiebesök i region Skåne Studiebesök i region Kronoberg VO-College rikskonferens Nätverksmöten med processledare från södra Sverige Nationella processledarträffar Nationell arbetsgrupp för kvalitet och uppföljning Tylösandsdagarna med fokus VO-College Ett stort antal informationsmöten i de samverkande organisationerna Språkkonferens Möjligheterna att göra en gemensam ansökan om att starta ett projekt från socialfonden där VO-College samverkar med Teknik-College i Kalmar län har undersökts. VO-Collegeveckan Representanter från samverkan besöker konferens om handledarutbildning inom ramen för VO-College.

4 Samverkande parter Borgholms kommun Emmaboda kommun Hultsfreds kommun Högsby kommun Kalmar kommun Kalmarsunds gymnasieförbund Kommunal Kunskapsnavet Landstinget i Kalmar län Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nybro kommun Oskarshamns kommun Regionförbundet i Kalmar län Torsås kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun

5 Organisationsstruktur

6 Regional styrgrupp

7 Lokal styrgrupp

8

9 Nuläge och statistik

10 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING PÅ GYMNASIAL NIVÅ (RIKET)

11 SCB-statistik. Befolkningsutvecklingen länsvis 1970-2030. Tusental Län19701980199020002002201020202030 Kalmar241242241235 230225217 Riket, totalt 80818318859188838941918395059749

12 SCB-statistik. Befolkningens åldersfördelning länsvis 1970, 2000 och 2030. Procent År 20000-19 år20-64 år65-79 år80 år - Kalmar 2456146 Riket, totalt 2459125 År 20300-19 år20-64 år65-79 år80 år - Kalmar 21501910 Riket, totalt 2254168

13 Personer med utbildning på gymnasial nivå inom vård- och omsorgsområdet, ex. undersköterskor. (Kalmar län) Ca 5900 anställda idag Ca 920 går i pension inom fem år, vilket motsvarar ca 16 procent av de anställda. Ca 1720 går i pension inom tio år, vilket motsvarar ca 29 procent av de anställda.

14 Vision Människa till människa – tillsammans skapar vi vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden.

15 Syfte Genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda en vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden, idag och i framtiden

16 Övergripande mål Att genom strategiskt arbete skapa en samverkan som leder till att arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft säkerställs så att länets invånare erbjuds en vård och omsorg av högsta kvalitet, nu och i framtiden.

17 Regionala mål Arbetsgivarna har tillgång till personal med den kompetens de behöver Eleverna får en modern utbildning av hög kvalitet som ger en anställningsbarhet och en god grund för vidare studier. Öka andelen män som arbetar inom vård och omsorg. Genom samverkan får utbildningsanordnarna en större efterfrågan på sina utbildningar. Det arbetsplatsförlagda lärandet (ex LIA och APL) håller en hög kvalitet. Kompetensutvecklingsinsatser samordnas till en följd av samverkan inom VO-College. Arbetsgivarna inom samverkan är attraktiva arbetsgivare med goda möjligheter till yrkesutveckling för de anställda.

18 Exempel på samverkan Nätverk och forum Handledarutbildning Marknadsföring Utbildningsutbud Kompetensutveckling Jämställdhet och mångfald Ansökan om projektmedel Samsyn i ett nationellt perspektiv

19 Certifiering Status

20 Finansiering av processledartjänst 900 000 kr/år under tre år. Lön samt mindre omkostnader. Regionförbundet finansierar 1/3 per år under 3 år. Landstinget finansierar 1/3 per år under 3 år. Övriga kommuner finansierar 1/3 per år under 3 år. Dvs. om alla 12 kommuner är delaktiga blir summan 25 000 kr per år under tre år för den enskilda kommunen.

21 Övriga utgifter under projekttiden Avgifter Regional serviceavgift, certifierat college: 43 000 kr (Loggan, hemsidan, diplom, intyg, nätverksträffar, arbetsgrupper) Serviceavgift för blivande regionala college: 8 000 kr Regionala sidor 5 000 kr i startavgift + 5 000 kr för regionens lokala sidor. Certifieringsavgifter Regional certifieringsavgift: 30 000 kr Lokal certifieringsavgift, 1 - 2½ dag : 30 000 - 62 000 kr Återcertifiering, 2 dagar:60 000 kr Anslutande utbildare: 18 000 kr Anslutande utbildning: 5 000 kr

22 Ekonomi Aktiviteter inom ramen för VO-College som den regionala eller de lokala styrgrupperna beslutar om. Strategi är att ansöka om projektmedel från exempelvis ESF. Region Skåne beviljades exempelvis 11 mkr.


Ladda ner ppt "Vård- och omsorgscollege Kalmar län"

Liknande presentationer


Google-annonser