Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linnea projekt 10 Öka diabeteskunskapen hos omvårdnadspersonalen för att kunna ge Linnea en säkrare diabetesvård. Annika Karlsson, Veronica Bramstedt,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linnea projekt 10 Öka diabeteskunskapen hos omvårdnadspersonalen för att kunna ge Linnea en säkrare diabetesvård. Annika Karlsson, Veronica Bramstedt,"— Presentationens avskrift:

1 Linnea projekt 10 Öka diabeteskunskapen hos omvårdnadspersonalen för att kunna ge Linnea en säkrare diabetesvård. Annika Karlsson, Veronica Bramstedt, Victoria Wessman-Karlsson, Monica Hoffner, Anna Medin och Michaela Sorttanen

2 Bakgrund Vi upplevde en ojämn kunskapsnivå angående diabetes mellitus hos omvårdnadspersonalen.

3 Mål Vi vill ge Linnea en trygg och säker diabetesvård!

4 Vägen till målet Fiskben 6 st PDSA-cyklar Informationsblad skrivs för att uppmuntra chefer och omvårdnadspersonal att göra webbutbildningen Enkät

5 Vi upptäckte att webbutbildningen kunde bli svår att genomföra pga olika faktorer tex: - Datatillgång -Ekonomi/arbetstid -Osäkerhet

6 Mätning Omvårdnadspersonal har skattat sin trygghet i yrkesrollen angående diabetes mellitus i VAS- skalor före och efter SKL´s webbutbildning för att se ifall webbutbildningen ökade deras trygghet och kunskap om diabetes. Vi lade till en fråga på VAS-skalorna då vi upptäckte att uppgiften om deras upplevelse om webbutbildningen saknades.

7

8 Hur trygg är du i din yrkesroll avseende diabetes mellitus i allmänhet?

9 Hur trygg är du i din yrkesroll avseende diabetes mellitus typ 1?

10 Hur trygg är du i din yrkesroll avseende diabetes mellitus typ 2?

11 Utvärdering av SKL´s webbutbildning Kommentarer på webbutbildningen: Utbildningen behövs kontinuerligt för att fräscha upp sig En bra utbildning Informativt, enkelt förklarat En bra kurs med en naturlig och bra fallbeskrivning, verkliga fall som man möter i verkligheten. Man behöver alltid påminnas och repetera om diabetes! En bra utbildning om diabetes och att det är en person man följer. Lärorikt med faktarutor som kommer upp Bra med webbutbildning och att man kan bryta mitt i testet och fortsätta senare Lite långt annars ok Bra, nyttigt att repetera och uppdatera sina kunskaper

12 Uppsatt mål Planering ska göras tillsammans med respektive MAS för när och hur webbutbildningen ska göras av omvårdnadspersonalen. Vårt mål med Linneaprojektet är att implementera webbutbildningen för all omvårdnadspersonal en gång per år.

13 Effekter för vårt arbete på våra verksamheter SKL´s webbutbildning kommer ge en ökad och jämn kunskapsnivå om diabetes vilket kommer leda till ökad trygghet för både Linnea och omvårdnadspersonal.

14 PDSA 1 – Enkätomgång 1, P DS A Erbjuda personal att göra SKL´s webb- utbildning. Valde 20 personal som skulle skatta VAS före och efter webb- utbildningen. Förankra till chefer och omvårdnadspersonal att göra testet genom att avsätta tid (1 tim). Stötte på diskussion om ekonomi, vem ska betala? Lokal? Dator? Motivation! 13 gjorda enkäter tills 26 nov Omvårdnadspersonalen upplevde sig ha goda kunskaper före webb- utbildningen som ÖKADE ytterligare efter utb. 2 i gruppen upplevde ingen förändring i ökad kunskap efter att ha gjort webb- utbildningen. Vad beror det på? Saknar öppen kvalitativ fråga för att avgöra vad omvårdnadspersonalen ansåg om webb- utbildningen. Korrigerade enkäten. Tog tid innan alla gjort enkät. Vad beror det på? Ska informera cheferna mer noggrant om SKL´s webbutbildning. Korrigera enkäten

15 PDSA 2 -ekonomi, P DS A Ta reda på kostnaden för USK/SSK för att avsättas 1 tim för SKL´s webb- utbildning. Kostnad för sjuksköterska för 1½ timmes förberedelse och genomförande av utbildning om diabetes mellitus: 1180 kr / tillfälle. Kostnad för undersköterska som gör webbutbildningen på 1½ tim: 320 kr. Prata med chef ang kostnader. 1 person i gruppen utses i gruppen att göra detta. Motivera chefer och omvårdnadspersonal till att genomföra webbutbildningen.

16 PDSA 3 - Utrustning, P DS A Disponibel utbildningsdator på ”alla” arbetsplatser. Alla i gruppen inventerar datortillgänglighet för webb- utbildningen. Uppmuntra till avskild datorplats under webbutbildningen. Skapa enskild datorplats på varje arbetsplats. Vid behov investeras utbildningsdator.

17 PDSA 4 – Enkätomgång 2, P DS A Ny enkätomgång. Ska göras på minst 10 omvårdnadspersonal totalt. Ny öppen kvalitativ fråga tillagd. 30 st (29 st använda svar) har gjort enkätomgång 2. Ser ökad trygghet i yrkesrollen efter SKL´s webbutbildning vad gäller diabetes mellitus vilket kommer Linnea tillgodo.

18 PDSA 5 – Nya rutiner, P DS A Alla nya medarbetare ska göra SKL´s webbutbildning under bredvidgången. Intyget skall visas vid bas-delegeringen. Uppföljning en gång per år. Implementeras hos MAS och sektionschefer. Webbutbildningen ska läggas till rutin-PM. Informera på APT. Startas igång 1/3 2016. Utvärdering 1 år efter start (1/3 2017). MAS skapar PM för ny rutin.

19 PDSA 6 – Osäkerhet kring att göra SKL´s webb-utbildning, P DS A Tydliggöra syftet med SKL´s webbutbildning. Gjort informations- blad som motivation för webbutbildningen till chefer och medarbetare. Efter tydlig information inför webbutbildningen sågs ökat intresse och deltagande. Minskat motstånd för webbutbildning.

20 Webbutbildning om diabetes mellitus för omvårdnadspersonal

21 Hur görs webbutbildningen? Internet SKL -Sveriges Kommuner och Landstings hemsida (www.skl.se) Klicka på Hälso och-sjukvård Klicka på webbutbildning ”diabetesvård för äldre” Dubbelklicka på ”webbutbildning för omsorgspersonal, äldre med diabetes”

22 Fyll i personuppgifter, klicka fortsätt Följ instruktionerna Nu kommer Ni följa ”Linneas” omvårdnad vid diabetes mellitus och de omvårdnadsproblem som kan uppstå Frågorna rättas direkt och det går att backa fram och tillbaka innan utbildningen är avslutad Det går bra att pausa mellan de olika delarna Efter genomgången webbutbildning kan intyg skrivas ut, obs! Inga fel-besvarade frågor syns!

23 Till cheferna Informationsblad finns om webbutbildningens syfte för att motivera ledningen till att avsätta arbetstid för att ge omvårdnadspersonalen ökad trygghet och kunskap som kommer Linnéa till godo. Utbildningen tar ca 1 timme Tillgång till dator och önskvärt enskild plats T.o.m 31 december 2015 hade 313 personer gjort webbutbildningen i Kronoberg.

24

25 TACK !


Ladda ner ppt "Linnea projekt 10 Öka diabeteskunskapen hos omvårdnadspersonalen för att kunna ge Linnea en säkrare diabetesvård. Annika Karlsson, Veronica Bramstedt,"

Liknande presentationer


Google-annonser