Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet Biologisk markkartering - nya analysmetoder för en bättre växtföljd - Agrovästs: Markvårdsdag den 3 feb 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet Biologisk markkartering - nya analysmetoder för en bättre växtföljd - Agrovästs: Markvårdsdag den 3 feb 2011."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Biologisk markkartering - nya analysmetoder för en bättre växtföljd - Agrovästs: Markvårdsdag den 3 feb 2011

2 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Innehåll Växtföljd och ”Jordhälsa” Ny teknik för att mäta förekomst av organsimer i mark BioSoM – ett tillämpat forskningsprogram i samverkan mellan NL-fakulteten och näringen Framtida möjligheter med denna ny mätteknik

3 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Växtföljd och “Jordhälsa” Jordpackning.... Vegetationsperiod..... Effektiv utnyttjande av fixerat-N.... Spillsäd – arvsäd.... Insekter – anrikning av skadliga.... Infektionspool för blad-patogener.... Infektionspool för jordburna patogener......................

4 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Skördarna ökar inte!? Jordpackning ”Undermålig” växtförädling Mikronäringsbrist Jordburna patogener

5 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Alla växtsjukdomar finns i marken !? Bilder SJV, BioSoM

6 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Ny TEMA-forskning vid SLU Biologisk markkartering Idag – kemisk karaktär - pH - Fosfor och Kalium - Magnesium - Koppar - Bor Imorgon – biologisk karaktär Växtsjukdomar: -Svampar, -Bakterier -Nematoder m.m.

7 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se DNA och PCR-teknik Unika DNA- sekvenser hos alla organsimer För bestämning av en specifik organism måste hitta unika DNA-sekvenser! DNA från jord Unik sekvens Med PCR-teknik mäts antalet identiska sekvenser i marken (Polymerase Chain Reaction)

8 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se PCR PCR – polymerase chain reaction (kopieringsenzym) Kopiera specifika DNA- sekvenser Gör det möjligt att kvantifiera förekomst direkt i jord Mindre arbetskrävande, snabbare och känsligare

9 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se BioSoM-teknik ersätter biotest Ny teknik för bestämning baserad på DNA och qPCR Bekräftat i fältförsök Rådgivning rörande växtföljd Jordprover från Misstänkt fält Biotest Rådgivare Platsspecifikt

10 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Fokus i BioSoM – från start........ Jordburna sjukdomar på: Ärter –Ärtrotröta –Ny röta: Phytophthora Sockerbetor –Rotbrand Vete - Rotdödare Oljeväxter –Klumprotsjuka –Bomullsmögel –Vissnesjuka/Verticillium Klöver -Rotrötor...... Åkerböna.... -??? Framtid?? N-omsättning -Nitrifiering - N-fixering......

11 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Sammanfattning Nya metoder för att följa patogener i marken - svampar - bakterier - nematoder Nya möjligheter att i fält utreda effekter av - växtföljder - odlingsteknik - näringsförsörjning på patogner Öppnar för platsspecifik kontroll av organismer ansvariga för N-omsättning

12 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se TEMA= Co-work akademi och näring SLU NL-Faculty Department of forest mycology and pathology Department of soil and environment Department of plant biology and forest genetics ScanBi Diagnostics AB SL-Foundation

13 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se ” Biologisk markkartering av markpatogener” (BioSoM) Klumprotsjuka mfl ”Bekämpning” Prognos Diagnos Provtagning

14 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se

15 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se TEMA-forskning vid SLU Biologisk markkartering integrerad analys av jordbundna patogener och markkemi Målsättning Bygga upp grundläggande kunskap om jordburna patogener och deras epidemiologi som i samspel med information om växtnäring, markegenskaper och sorter lägger grunden till nya effektiva odlingsstrategier.

16 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Deltagare i BioSoM Medverkande från start…. Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB, Örebro Christina Dixelius, Inst för Växtbiologi och Skogsgenetik, SLU Uppsala Niclas Gyllenstrand, Inst för Växtbiologi och Skogsgenetik, SLU Uppsala Fredrik Heyman, Institutionen för skoglig mykologi och patologi, Uppsala Anders Jonsson, Precisionsodling & Pedometri, Mark och Miljö Skara Charlotta Almqvist, Eurofins Food & Agro AB. Lidköping Mats Söderström, Precisionsodling & Pedometri, Mark och Miljö Skara Mariann Wikström, Findus R&D, Bjuv Anders Dahlqvist, Scanbi Diagnostic AB, Alnarp Lars Persson och Åsa Olsson, NBR (Maria Svensson, Högskolan Skövde) Mattias Myrenås, VSBG SLU Katarzyna Marzec-Schmidt, Mark och Miljö SLU Skara


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet Biologisk markkartering - nya analysmetoder för en bättre växtföljd - Agrovästs: Markvårdsdag den 3 feb 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser