Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Mellblom. Åtgärd för att skydda människors hälsa eller egendom från angrepp av växter, djur eller organismer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Mellblom. Åtgärd för att skydda människors hälsa eller egendom från angrepp av växter, djur eller organismer."— Presentationens avskrift:

1 Mats Mellblom

2 Åtgärd för att skydda människors hälsa eller egendom från angrepp av växter, djur eller organismer.

3  Kemisk  Biologisk  Mekanisk

4 Flygbesprutning Kemisk lövslybekämpning DDT

5  Snytbagge  Barkborrar  Tallmätare  Barrskogsnunna  Rotröta  Klövvilt  Ogräs

6 o Skalbagge som angriper små plantor o Förebyggs med breda insektsgifter o Behandling kan ske i plantskolan eller i fält o Punktbehandling på våren eller sensommaren o Mycket arbete läggs på att ta fram mekaniska skydd

7 o Granbarkborre vållar störst skada o Första behandlingsalternativ är att forsla bort riskabelt virke o Vissa år görs behandling av virkesvältorna i fält med bifarliga preparat o Stora risker för skador efter stormfällningar

8 o Två fjärilar som kan vålla stora skador o Lång tid mellan angreppsåren o Flygbekämpas efter dispens med biologiska preparat o Preparatet ska vara ofarligt för andra insekter än fjärilar

9 o Svamp som främst angriper gran, men ibland även yngre tall o Vid plusgrader finns risk för etablering på färska stubbar, angreppet sker sedan kvarstående träd eller på nästa skogsgeneration o Punktbehandling på stubbarna främst med biologiska preparat

10 o Älg, rådjur och hjort kan orsaka skador på yngre och medelålders träd. o Ett av flera behandlingsalternativ är att spruta plantorna med viltavskräckningsmedel

11 o Kemisk ogräsbekämpning är tillåten på skogsmark o Förekommer i praktiken uteslutande vid omförande av jordbruksmark till skogsmark o Stora krav på information till allmänheten


Ladda ner ppt "Mats Mellblom. Åtgärd för att skydda människors hälsa eller egendom från angrepp av växter, djur eller organismer."

Liknande presentationer


Google-annonser