Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tomtebogård Älvans väg 266, 907 50 Umeå 090-16 57 65 Modellskolor 090313TomtebogårdochSjöfruskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tomtebogård Älvans väg 266, 907 50 Umeå 090-16 57 65 Modellskolor 090313TomtebogårdochSjöfruskolan."— Presentationens avskrift:

1 Tomtebogård Älvans väg 266, 907 50 Umeå 090-16 57 65 tomtebogard@umea.se www.umea.se/tomtebogard Modellskolor 090313TomtebogårdochSjöfruskolan

2

3 Förskolan Kompassen 6 avdelningar Förskolan Skattelden 6 avdelningar Förskolan Bergatrollet 6 avdelningar Tomtebogård Skola + 4 avdelningar förskola Förskolan Blåkulla 4 avdelningar Sjöfruskolan Förskolan Lilla Sjöfrun 2 avdelningar

4 Ledningsdeklaration I all vår verksamhet strävar vi efter hållbar utveckling där trygghet och lärande är ledstjärnor där trygghet och lärande är ledstjärnor

5 Framsteg och hinder i ett skolledarperspektiv Att alla är delaktiga Att HUT inte är ett tillfälligt projekt utan en del av verksamhetsidén Ett 1-16-årsperspektiv Att inte har översta nivån i kommunen med. Att inte ”ligga rätt i tiden” Att få nya medarbetare att ”hoppa på i farten”

6 1996 Kompost 1996 Skolskog 1997 Skolträdgård 1999 Grön Flagg 2005 Utmärkelse skola för hållbar utveckling 2008 WWF Modellskola

7 Förutsättning ar Mål och planering Dokumentati on av metoder och processer Beskrivning av resultat Analys tolkning och värdering av resultat Åtgärder för utveckling och förbättringar Aktuell fakta Ex. elever och barn, för- äldrar och vårdnads- havares situation, personal. Yttre förut- sättning-ar Inre förut- sättningar Citat från verk- samhetsplan (VP-mål) och läroplanerna Åtgärder för ut-veckling och förbätt- ring från föregående år S vilket Synligt resultat (hos barn, föräldrar, personal) vill vi se? M Vilka Metoder och processer är viktiga för att nå de mål vi har satt upp och på vilket sätt ska vi dokumentera? Skilj på återkommande metoder/rutiner och de som är nya för året. A Accepterat? Varför ska vi göra detta? Är det resultat vi vill se förankrat? R Resultat Vilka egenskaper kännetecknar måluppfyllelse (resultatet)? Hur ska resultatet utvärderas. Hur ska det redovisas. T Tidsbestämt? Vem ska göra det och när? När ska det vara klart? När ska det följas upp, utvärderas? Vad vi gör och hur vi gör. Vilka metoder har vi använt Vilka mål har vi uppnått? Vilka synliga resultat ser vi? Fakta eller exempel. Mål som inte har uppnåtts behandlas under Analys och tolkning och värdering av resultat. Resultat är inte att vi har gjort det vi har planerat, genomfört metoderna. Hur förstår vi våra resultat? Varför gick det som det gick? Vilka samband ser vi mellan förutsättningar, mål, planering, metoder processer och resultat? På vilket sätt visar resultatet på en önskad eller oönskad utveckling för barn, elever/personal över tid? Vad har vi lärt oss av våra erfarenheter. Kan vi göra saker på ett annat sätt? På vilka sätt värnar vi förhållanden som fungerar bra och som vi vill behålla och stärka?behålla Vilka åtgärder priori-terar vi med anled- ning av analys av resultaten? Vilka förutsättningar krävs för att dessa åtgärder ska vara verklighetsföra nkrade och genomförbara ?

8 Förskolan Tomtebogård 2008-06-13 Har varit så bra att vi ska göra det till en beslutat plan/rutin: Bestämda platser vid maten Rutiner Dela in barnen i mindre grupper, ålder/mognadsindelat Nyttjar ute- och innerum Kompistavlan Hälso- och livsstilsvecka Fortsätta att inte äta glass på fredagar Fortsätter att ha planerad rörelse en gång i veckan. Dela in barnen i mindre grupper, ålder/mognadsindelat Fortsätter att intervjua barnen hur de mår på förskolan Tid för friaktivitet i rörelserummet under em. Göra i ordning rörelsebanan ute Fortbildning och inspiration i rörelse

9 HUT-råd 2009-03-10 Arbetarna-Moa, Cabdinassir Pupporna-Nils Gaddarna-Hugo Antennerna-Josefine Humlan-Emma Letarna- Spindlarna-Casper Myran- Trollsländan-Ann-Charlotte Getingen- HUT-målen Alla fick gå igenom hur man pratat kring HUT-målen i sina grupper. Det kom flera förslag på hur man tänker arbeta med målen. Ordning på utesaker Trollsländan har skrivit i sin arbetsplan att barnen ska ta in 2 saker var innan de går in. Antennerna har pratat om att man ska påminna varandra om att plocka in saker och att man ska ta in själv det man tagit ut. Spindlarna har bestämt att man tar in det man tagit ut och att man ska använda sakerna till det som det ska användas till. T ex kan man inte använda innebandyklubbor som pinnar i skogen. Barnen på Humlan har pratat om att man ska kolla under buskar och träd så att ingen blir kvar ute. Hugo i Gaddarna berättade att de pratat om att man ska kolla runt omkring sig då klockan ringer för att se om något ligger kvar och plocka bort efter sig. Pupporna har haft ett litet grupparbete där ansvarsgrupperna skrev ner massor med förslag på hur man är rädd om uteleksakerna. Inte slösa mat Alla grupper hade pratat om att man inte ska ta för sig mer än man orkar äta upp. Gaddarna tycker också att man ska våga smaka på nya saker. Studiebesök till Miljöhuset Några av grupper har börjat fundera kring hur och när man kan göra ett besök. Gaddarna ska skriva till Ann-Britt Hägglöf och fråga om hur man kan göra. Hon bor i Huset. Per berättar att det bor flera i huset som man kan fråga, t ex Engla i Antennernas mamma o pappa, Ann-Britt eller Mari Winter som är lärare hos oss. Humlan skriver att femårsgruppen till hösten ska få göra ett besök till miljöhuset. Cykla eller gå till skolan Emma på Humlan berättar att nästan alla barn åker pulka eller går nu till Humlan och att det är jättebra. Lärarna på Humlan ska också bli bättre på att cykla eller gå. Gaddarna tycker att vi ska ha en ny cykelutmaning. På Trollsländan har man pratat om att det är bra att cykla eller gå för miljöns skull. Casper i Spindlarna läser upp vad de skrivit, nämligen att miljön mår bättre, att det är bättre för hälsan och roligare. Bra arbetsro Pupporna har lyckomål som man jobbar med. Humlan har ett stopptecken om man inte vill bli störd. På Trollsländan delar man upp sig så att några är ute och några är inne så blir det lugnare. Man stänger också dörren när man äter lunch för att få lugnt. Gaddarna har bestämt att man ska ge varandra arbetsro, vara tyst, tala tyst eller viska. Antennerna tänker ha en tävling om vem som slamsar minst. Hissa flaggan Vi avslutade med att hissa flaggan.


Ladda ner ppt "Tomtebogård Älvans väg 266, 907 50 Umeå 090-16 57 65 Modellskolor 090313TomtebogårdochSjöfruskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser