Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sommarmöte 26/7 2014 Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sommarmöte 26/7 2014 Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning."— Presentationens avskrift:

1

2 Sommarmöte 26/ Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning

3 Styrelsen 2014 Ordf. Kjell Johansson V. ordf.Pål Sundsby Sekreterare Ruthinger Carlsson KassörStig Johansson LedamotJan Kverneland LedamotHelena Johansson Ledamot Sören Nilsson SuppleantGeir Ove Berg SuppleantVakant RevisorKenneth Stolfer RevisorStaffan Almhede RevisorsuppleantKerstin Nilsson RevisorsuppleantHenric Holmvall Valberedningen Ordf.Ronald Christensen ValberedningenTage Karlsson ValberedningenStyrelsens val

4 Strömstad GK organisation Styrelsen Samrådsgruppen Medlemskommitté Damkommitté JR & Seriekommittén HCP- kommittén Sponsorgruppen Klubbchef Reception/shop Säsongsanställd Helårsanställd Tävlingskommittén KrögarePro

5 Strömstad GK Rätt fokus i rätt tid

6 Strömstad GKs 5 Års plan 1200 medlemmar 1003, 950 spelrätter 616 betalda 187 avbetalning 803 spelrätter Bohusläns bästa anläggning Delaktighet Tillgänglighet Rätt person på rätt ställe Utbildning personal ALLA skall ha möjlighet att spela golf Mer företagsgolf och sponsorer Sammarbete med andra klubbar Ekonomi Ny kassör Stig Johansson Bidragsberoende – Självförsörjande Årliga driftsintäkter täcka kostnaderna Frågor och funderingar

7 Kommittéer Några få gör så att det stora flertalet får billigare medlemskap…. Är det rimligt att de gör jobbet för DIG gratis? Tacken de får - är många gånger otack/skäll/negativt…. Styrelsen fokus Kommittéer Bättre sammarbete mellan kommittéerna Gemensam aktivitetsplan för alla kommittéerna Alla jobba gemensamt mot klubben, samma mål Geir Ove Berg har fått uppdraget från styrelsen

8 Sören Nilsson Ordf. Klubbchef (Ola Persson) Claes Nabrink Erik Fredriksson Kalla in: Styrelserepresentanter GML Tuff start på golfåret 2013!! Benestam långsiktig Masterplanen Vattenavrinningen är prioriterad Uvecklings plan 10 & Färdigställa hål 6 (ny bunker) Hektometer (nya ”Tee it forward”) Förbättra avrinning 2015 (dikeskant bort) Fairway renovering 3 & Samrådsgruppen

9 Medlemskommittén Helena Johansson Ordf. Margaretha Nabrink Heidi Kvarme Thomas Berndtsson DU?

10 Jr & Serie Kommittén Pål Sundsby Janne C Föräldrar? Vid behov kan ordf. kalla in: Pro Klubbchef Kommitténs vison är: skapa fler juniormedlemmar Skapa en aktiv miljö för våra juniorer. Kommitténs vison är: skapa fler juniormedlemmar Skapa en aktiv miljö för våra juniorer. Steg to er å ta de fra grønt kort til aktive spillere. Om vi skal lykkes med dette er vi avhengig av mer hjelp fra frivillige som kan være med og lære opp de nye barna. Vi må skape et trenings miljø med trenings ledere. Vi må se på en løsning hvor vi må sende frivillige på trener kurs. Vår pro vil vi benytte som kvalitets kontrollør. I forbindelse med dette arbeidet. Vi er alle ansvarlig for å lykkes. Med engasjerte foreldre, besteforelder og medlemmer vil vi ha et godt utgangspunkt. Junior og Elitkommite ser det også som viktig at vi må skape et klubbrom til våre juniorer. Et oppholdsrom som kan tilby noe mer en bare golf. Et sted hvor ungdommer vil reise til.

11 Damkommittén Margaretha Fredriksson Ordf. Christina Ekstrand Helene Berndtsson

12 Tävlingskommittén Ruthinger Carlsson Ordf. Janne Carlsson Inger Hjarrand Staffan Rothelius Ulla Johansson

13 Hcp Kommittén Staffan Rothelius Ordf. Janne Carlsson Klubbchef

14 Sponsor försäljning Terje Holm Klubbchef (Ola Persson) Jonas Skoog Kenneth Karlsson

15 Ekonomi GolfklubbenGolf ABBägge bolagenUtfall 2013 RÖRELSENS INTÄKTER Summa nettoomsättning Medlemsavgifter Sponsorintäkter Greenfee SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Kommittéer Summa Kommittéer BRUTTOVINST Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Personalkostnader 7211Löner GML Summa personalkostnader Avskrivningar Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER BERÄKNAT RESULTAT Intäkter: - 80´ Medlemmar Jr satsning(fam.) + 420´ Greenfee Kostnader: ´ -600´ internfakturerat (hyra) - GML framtung fakturering Beräknat resultat: -300´ 2013 års resultat Förhoppningen är att göra ett liknande andra halva som 2013 vad gäller intäkter och kostnader -1,5 miljon vilket gör att budgeterat resultat om – ligger kvar Jämför mot föregående år 2013 Stigs kommentar Antal greenfeegäster 2013 = 4115 (190:-) 2014 = 5075 (238:-) Ca 1000 fler än i fjol +50:- Antal medlemmar Fullvärdiga medlemmar 823 (Spelrätter ca 800) ( 0-21 år = 160st) Vardagsmedlem 33 Passiv 73 Greenfeemedlem 39 Studerande/mil 7 Övriga Totalt (50,8) Män = 659 st medelålder 49,5 Kvinnor = 344 st medelålder 53,1

16 Kjell redogör för nuläget med vägföreningen Kommer skrivas nytt tre års avtal Arrendeavtal

17 Reception & Shop Putte Åbrink Kommande aktiviteter

18 Profysio Uwe Hallmann

19 Fokus 2015 Ekonomi Öka intäkterna för att täcka kostnaderna Självförsörjande Banan Masterplan Vatten avrinning Personal Rätt person på rätt plats Utbildning Varumärket Vackert Välskött Vänligt

20 Tillsammans skall vi göra Strömstad GK till Västkustens bästa Golfanläggning 2020!


Ladda ner ppt "Sommarmöte 26/7 2014 Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning."

Liknande presentationer


Google-annonser