Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sommarmöte 26/7 2014 Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sommarmöte 26/7 2014 Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning."— Presentationens avskrift:

1

2 Sommarmöte 26/7 2014 Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning

3 Styrelsen 2014 Ordf. Kjell Johansson V. ordf.Pål Sundsby Sekreterare Ruthinger Carlsson KassörStig Johansson LedamotJan Kverneland LedamotHelena Johansson Ledamot Sören Nilsson SuppleantGeir Ove Berg SuppleantVakant RevisorKenneth Stolfer RevisorStaffan Almhede RevisorsuppleantKerstin Nilsson RevisorsuppleantHenric Holmvall Valberedningen Ordf.Ronald Christensen ValberedningenTage Karlsson ValberedningenStyrelsens val

4 Strömstad GK organisation Styrelsen Samrådsgruppen Medlemskommitté Damkommitté JR & Seriekommittén HCP- kommittén Sponsorgruppen Klubbchef Reception/shop Säsongsanställd Helårsanställd Tävlingskommittén KrögarePro

5 Strömstad GK Rätt fokus i rätt tid

6 Strömstad GKs 5 Års plan 1200 medlemmar 1003, 950 spelrätter 616 betalda 187 avbetalning 803 spelrätter Bohusläns bästa anläggning Delaktighet Tillgänglighet Rätt person på rätt ställe Utbildning personal ALLA skall ha möjlighet att spela golf Mer företagsgolf och sponsorer Sammarbete med andra klubbar Ekonomi Ny kassör Stig Johansson Bidragsberoende – Självförsörjande Årliga driftsintäkter täcka kostnaderna Frågor och funderingar

7 Kommittéer Några få gör så att det stora flertalet får billigare medlemskap…. Är det rimligt att de gör jobbet för DIG gratis? Tacken de får - är många gånger otack/skäll/negativt…. Styrelsen fokus Kommittéer Bättre sammarbete mellan kommittéerna Gemensam aktivitetsplan för alla kommittéerna Alla jobba gemensamt mot klubben, samma mål Geir Ove Berg har fått uppdraget från styrelsen

8 Sören Nilsson Ordf. Klubbchef (Ola Persson) Claes Nabrink Erik Fredriksson Kalla in: Styrelserepresentanter GML Tuff start på golfåret 2013!! Benestam långsiktig Masterplanen Vattenavrinningen är prioriterad Uvecklings plan 10 & 18 2015 Färdigställa hål 6 (ny bunker) Hektometer (nya ”Tee it forward”) Förbättra avrinning 2015 (dikeskant bort) Fairway renovering 3 & 9 2016 Samrådsgruppen

9 Medlemskommittén Helena Johansson Ordf. Margaretha Nabrink Heidi Kvarme Thomas Berndtsson DU?

10 Jr & Serie Kommittén Pål Sundsby Janne C Föräldrar? Vid behov kan ordf. kalla in: Pro Klubbchef Kommitténs vison är: skapa fler juniormedlemmar Skapa en aktiv miljö för våra juniorer. Kommitténs vison är: skapa fler juniormedlemmar Skapa en aktiv miljö för våra juniorer. Steg to er å ta de fra grønt kort til aktive spillere. Om vi skal lykkes med dette er vi avhengig av mer hjelp fra frivillige som kan være med og lære opp de nye barna. Vi må skape et trenings miljø med trenings ledere. Vi må se på en løsning hvor vi må sende frivillige på trener kurs. Vår pro vil vi benytte som kvalitets kontrollør. I forbindelse med dette arbeidet. Vi er alle ansvarlig for å lykkes. Med engasjerte foreldre, besteforelder og medlemmer vil vi ha et godt utgangspunkt. Junior og Elitkommite ser det også som viktig at vi må skape et klubbrom til våre juniorer. Et oppholdsrom som kan tilby noe mer en bare golf. Et sted hvor ungdommer vil reise til.

11 Damkommittén Margaretha Fredriksson Ordf. Christina Ekstrand Helene Berndtsson

12 Tävlingskommittén Ruthinger Carlsson Ordf. Janne Carlsson Inger Hjarrand Staffan Rothelius Ulla Johansson

13 Hcp Kommittén Staffan Rothelius Ordf. Janne Carlsson Klubbchef

14 Sponsor försäljning Terje Holm Klubbchef (Ola Persson) Jonas Skoog Kenneth Karlsson

15 Ekonomi GolfklubbenGolf ABBägge bolagenUtfall 2013 RÖRELSENS INTÄKTER Summa nettoomsättning2 025 3354 077 7076 103 0425 306 388 3000Medlemsavgifter1 042 7622 339 3873 382 1493 464 678 3232Sponsorintäkter0424 740 341 000 3420Greenfee01 205 373 782 000 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER2 025 3354 077 7076 103 0425 306 388 RÖRELSENS KOSTNADER Kommittéer Summa Kommittéer-47 3110 -11 925 BRUTTOVINST1 978 0244 029 5846 007 6085 294 463 Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader-372 460-1 377 670-1 750 130-1 638 336 Personalkostnader 7211Löner-495 203-260 203-755 406-1 345 981 7011GML0-1 550 000 0 Summa personalkostnader-495 203-1 810 203-2 305 406-1 345 981 Avskrivningar Summa avskrivningar-689 822-90 215-780 037-780 434 RÖRELSERESULTAT420 537801 4961 222 0331 529 711 Finansiella poster Summa finansiella poster474-6 877-7 351-239 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER421 011794 608-1 214 6821 529 472 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER-1 604 323-3 283 052-4 887 375-3 776 916 BERÄKNAT RESULTAT421 011794 6081 215 6191 529 472 Intäkter: - 80´ Medlemmar Jr satsning(fam.) + 420´ Greenfee Kostnader: -1 000´ -600´ internfakturerat (hyra) - GML framtung fakturering Beräknat resultat: -300´ 2013 års resultat Förhoppningen är att göra ett liknande andra halva som 2013 vad gäller intäkter och kostnader -1,5 miljon vilket gör att budgeterat resultat om – 160 000 ligger kvar Jämför mot föregående år 2013 Stigs kommentar Antal greenfeegäster 2013 = 4115 (190:-) 2014 = 5075 (238:-) Ca 1000 fler än i fjol +50:- Antal medlemmar 2013 06 30 Fullvärdiga medlemmar 823 (Spelrätter ca 800) ( 0-21 år = 160st) Vardagsmedlem 33 Passiv 73 Greenfeemedlem 39 Studerande/mil 7 Övriga Totalt 1 003 (50,8) Män = 659 st medelålder 49,5 Kvinnor = 344 st medelålder 53,1

16 Kjell redogör för nuläget med vägföreningen Kommer skrivas nytt tre års avtal Arrendeavtal

17 Reception & Shop Putte Åbrink Kommande aktiviteter

18 Profysio Uwe Hallmann

19 Fokus 2015 Ekonomi Öka intäkterna för att täcka kostnaderna Självförsörjande Banan Masterplan Vatten avrinning Personal Rätt person på rätt plats Utbildning Varumärket Vackert Välskött Vänligt

20 Tillsammans skall vi göra Strömstad GK till Västkustens bästa Golfanläggning 2020!


Ladda ner ppt "Sommarmöte 26/7 2014 Mötet öppnas Strömstad GK, Fokusområden status och Framåt Målsättning för Strömstads GK Frågor och Idéer från medlemmar Avslutning."

Liknande presentationer


Google-annonser