Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.piteagolf.se. • Klubben bildad 1960 • Första banan invigd 1963 • 1990 invigdes klubbens nya 18-hålsbana. • Endast ca 400 medlemmar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.piteagolf.se. • Klubben bildad 1960 • Första banan invigd 1963 • 1990 invigdes klubbens nya 18-hålsbana. • Endast ca 400 medlemmar,"— Presentationens avskrift:

1 www.piteagolf.se

2

3

4

5

6

7

8

9

10 • Klubben bildad 1960 • Första banan invigd 1963 • 1990 invigdes klubbens nya 18-hålsbana. • Endast ca 400 medlemmar, svag organisation, 1 anställd, ekonomisk kris. • Endast greenkeepern är anställd. • Ny organisation från 1992 med liten styrelse. (5 ledamöter) och klubben tjänar pengar. Historiska fakta

11 www.piteagolf.se • 1995 är egna kapitalet intakt. Kraftigt stigande medlemsantal. Omfattande ungdomsverksamhet och duktiga elitherrar. Några yngre tjejer börjar spela golf. • Klubben heltidsanställer Intendent. • 1997 god lönsamhet och många medlemmar. Beslut om utbyggnad av banan till 27 hål. Utbyggnad sker i egen regi. Historiska fakta

12 www.piteagolf.se • 1997 beslut om att se över Idrottsverksamheten. Idrottssektionen bildas med ingående kommittéer Damer elit, damer, herrar elit, seniors, ungdomar. Klubben har som målsättning att utveckla elitlagen i alla åldrar och av båda könen. • 1998 damelitlag i seriespelet. • Ny natur och skötselplan fastställs. Sommaranställning av ungdomar som under pron tar hand om ungdomsträning. • Resultaträkningen visar för första gången över 1 mkr. i vinst. Historiska fakta

13 www.piteagolf.se • 2000 Invigs 27-hålsbanan. Fortsatt medlemsökning och god ekonomi. Ungdomstränare anställs på heltid. • SGF:s miljödiplom nr 7 tilldelas klubben. • Helägda bolaget Piteå Golf AB bildas. Intendenten blir klubbchef och chef för bolaget. Organisationen ses över och verksamheten delas upp i Idrotts-, Anläggnings- och Servicesektiontionen. En miljökommitté bildas. • Vi driver 9 håls korthålsbana vid Pite Havsbad och klipper deras grönytor. Stora markområden runt golfbanan ”reserveras” i kommunens Översiktsplan för Stadsbygden för markreserv utbyggnad av golfbanan Historiska fakta

14 www.piteagolf.se • 2004 Samarbete med golfklubbarna i Boden, Luleå och Skellefteå om 2 årliga tävlingar på Minitouren. • Damelitlaget spelar för första gången i Division 1. Ny stor tjejgrupp på gång. • Ny kommitté herrar 22 – 35/44 bildas och ingår i Idrottssektionen. • Planer på regionalt golfgymnasium stupar sent på politiskt motstånd • Beslut om byggande av nytt övningsområde. • Frågan om utbyggnad till 36 hål utreds och planerna läggs på is. • Fortsatt god lönsamhet. Historiska fakta

15 www.piteagolf.se • 2005 Förhandlingar med Piteå kommun om markreserver och om eventuellt regionalt golfgymnasium. Klubben är Övre Norrlands ledande juniorklubb. • Tankar om att bygga en ”året runt” träningsanläggning vid eventuellt blivande Piteå Multiarena. • Anställning av kvalificerad kanslist på heltid.Utredning om anställning av Idrottschef inom klubben. • Ungdomstränaren slutar. Projekt ”avveckling av puckeln” och rekrytering/omhändertagande nya medlemmar. • Fortsatt översyn av klubbens miljöpolicy. • Utveckling av ”belöningssystemen” för aktiv medverkan i klubbens verksamhet. Syfte att få fler att engagera sig. Utökad kommersiell verksamhet i Piteå Golf AB. Alternativ fullvärdig medlemsform erbjuds medlemmarna. Historiska fakta

16 www.piteagolf.se • 2006 Minskning av antalet fullvärdiga medlemmar. Gratis gruppträning varje vecka med klubbens pro. Om- och utbyggnad av 9-hålsbanan påbörjas. • 2007. Nytt övningsområde och om- / nybyggnad av 9-hålsbanan invigs. Pay and Play på 9-hålsbanan fredag och lördag eftermiddag. • Social golf ”after Work” som partävlingar med efterföljande förtäring riktar sig till nybörjare och de som tänker börja. • Samarbetsavtal med Skellefteå GK. • Kraftig ökning av företagsgolfen och ökande antal fullvärdiga medlemmar. • Piteå GK ” SGF guldcertifierad junioranläggning” • Piteå Golf AB tar över restaurangverksamheten. Under högsäsong öppet från 07.00 – 22.00. Sköter även greenfee och tidsbokning. Historiska fakta

17 www.piteagolf.se Piteå Golf AB

18 www.piteagolf.se Piteå Golfklubb

19 www.piteagolf.se Organisation Piteå Golfklubb Piteå Golf AB Revisorer Medlemskommitté Marknadskommitté Medlemmar Årsmöte Valberedning Klubbstyrelse Den dagliga ledningen Idrottssektionen Anläggning Service Styrelserepresentant - Klubbchef - Greenkeeper Ban-& Fastighteskommitté Miljökommitté Damkommitté (22-) Elitkommitté Herrkommitté (22-44) Herrkommitté (45-) Tävlingskommitté Ungdomskommitté Utbildningskommitté (5 ledarmöter, 2 suppleanter) (Helägt av klubben. 3 ledamöter)

20 www.piteagolf.se Medlemsutveckling Piteå Golfklubb

21 www.piteagolf.se Medlemsavgifter 2007

22 www.piteagolf.se • Vi ska idrottsmässigt vara en av Norrlands bästa klubbar. • Vår anläggning ska vara en av Norrlands bästa. • Vi ska utveckla vårt miljöarbete. • Vi ska utveckla den sociala samvaron. • Vi har infört och ska utveckla nya former för hur man betalar för medlemskap och golfspel. Medlemslån kommer inte att införas. • Vi bör ta aktiv del i utvecklingen av Pite Multiarena. • Vi ska utveckla samarbetet med Skellefteå GK där t.ex. samägt bolag kan lämna service. • Vi måste utveckla den kommersiella delen inom Piteå Golf AB. • Krav på Miljöcertifiering torde vara nära förestående. Vi ska vara med från början. Målsättning

23 www.piteagolf.se • Vi bör öka antalet fullvärdiga medlemmar med ca 250 till ca 1.800 • Vi måste lyfta frågan om anställning av Idrotts-/utbildningsansvarig. • Vi måste utveckla samarbetet med skolorna. • Klubbhusområdet får inte gå i ide vinterhalvåret. • Nyttja befintlig motionsslinga så att start och omklädning sker på klubben? Dra nya motionsslingor på lämplig mark inom golfbanan? Golfsimulator, träna puttning, spela biljard, social samvaro? • Bygga tre eller sex nya golfhål? > Målsättning

24 www.piteagolf.se


Ladda ner ppt "Www.piteagolf.se. • Klubben bildad 1960 • Första banan invigd 1963 • 1990 invigdes klubbens nya 18-hålsbana. • Endast ca 400 medlemmar,"

Liknande presentationer


Google-annonser