Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara."— Presentationens avskrift:

1 Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara utnyttjade eller outnyttjade, upptäckta eller oupptäckta. Reserver är naturresurser som är kända och så åtkomliga att de kan utnyttjas ekonomiskt med känd teknologi. Naturresurser kan klassificeras i flödes-, fond- och lagerresurser. Flödesresurser är ständigt flödande resurser som i princip är outtömliga, t.ex. solinstrålning, atmosfären och vattnet i det hydrologiska kretsloppet. Fondresurser är naturresurser som är vårdnadskrävande och kan ge kontinuerlig avkastning, t.ex. vatten och markskikt samt biologiska resurser som växt- och djurliv. Lagerresurser är icke reproducerbara naturresurser som minskar i omfattning vid varje uttag. Dessa kan vara återvinnbara, t.ex. sand, grus och mineral, eller icke återvinnbara, t.ex. fossila bränslen som olja och kol; de senare förstörs vanligen vid användning. En annan grund för indelning är graden av förnybarhet. Förnybara naturresurser ingår i ett kretslopp med en i det mänskliga perspektivet överblickbar omloppstid. Fossila bränslen är exempel på icke förnybara naturresurser eftersom de bildas för långsamt.

2 Linjära flöden eller kretslopp ? Flöden mellan stad och land

3 Naturresurser på Tellus Termodynamikens förutsättningar : 1.Ingen materia försvinner eller nyskapas 2.Allting sprider sig

4 Coal formation, Stenkol (Antracit), Brunkol Fossila bränslen : Kol

5 Fossila bränslen: Olja och Naturgas

6

7 Fossila Bränslen: Oil Shales and Tar Sand - Oljeskiffer och Tjärsand, Bitumen Smutsiga och kritiserade energikällor

8

9 Animal dung Organic household waste ANAEROBIC BIOGAS FERMENTATION ORGANIC FERTILIZER FUEL METHANE CH 4 Biobränslen

10 Biobränslen Biomassa Ved, Pellets, Flis, Halm, Energiskog Är sopor biobränsle? Torv – fossilt bränsle eller biobränsle?

11 Sopor och biobränslen Sopförbränning (Incineration) med rökgasrening Ett kraftvärmeverk som tillverkar både elektricitet och fjärrvärme – mer än 90 % av energiinnehållet i bränslet blir till nyttig energi.

12 Vattenkraftverk: A - damm, B - kraftstation, C - turbin, D - generator, E - intagsgrind/intagslucka, F - tilloppstub, G - transformator, H - sugrör/avlopp Vattenkraft – Hydroelectric power

13 Kärnkraft : Klyvning av Uran – Fission Ingen uranbrytning i Sverige. Import från Uzbekistan, Kanada, Ryssland, Australien, Namibia

14 Kraftverket Nesjavellir på Island Geotermisk energi

15 Bergvärme i Sverige : En värmepump koncentrerar den lilla värme som finns i Berggrunden till användbara temperaturer (Ett omvänt kylskåp)

16 Solceller - producerar el Solfångare - varmvatten, lagras i ackumulatortank Direkt Solenergi

17 Vindenergi gammalt och nytt

18 Biomassa Trä som byggmaterial, bränsle eller pappersmassa Avverkning av regnskog på Borneo

19 Matjord – Topsoil, den tunna hinna av jord som ska förse oss med mat. Miljarder ton med jord förloras årligen och hamnar på havsbotten genom vatten och vinderosion. Ett annat hot : Försaltning Några metoder som syftar till att minska jordförluster och upprätthålla jordens produktionsförmåga: Plöjningsfritt jordbruk (No till farming) Bio-kol (Bio char) Terra preta Organisk odling – Biodynamiskt Permakultur Konturplöjning

20 Koldioxid från jordbruket – nedhuggning av skogar och läckage från oxiderad matjord (Ruddiman 2003)

21 Järnmalm : Hematit (Blodstensmalm), Magnetit Jordskorpans kemiska sammansättning Banded Iron Ore Bildads när syrehalten steg pg av fotosyntesen för ca 2,5 mdr år sedan Metaller

22 Mineraljakten Samer kräver stopp för gruvplanerna i Kallak Publicerat: lördag 3 augusti kl 12:45, EkotEkot

23 Sällsynta jordartsmetaller (REE) t.ex.cerium, lantan, europium, neodym och dysprosium används bland annat i datorchips, LCD-skärmar, batterier och mobiltelefoner Sällsynta jordartsmetaller gör att Kina har en strategisk hållhake på resten av världen då landet står för 95 procent av all den globala produktionen av Rare Earth Metals


Ladda ner ppt "Naturresurser (NE) naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara."

Liknande presentationer


Google-annonser