Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tryck. Tryck=kraft per areaenhet 1 Pa = 1N/m 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tryck. Tryck=kraft per areaenhet 1 Pa = 1N/m 2."— Presentationens avskrift:

1 Tryck

2

3 Tryck=kraft per areaenhet 1 Pa = 1N/m 2

4 Ex. Wille väger 30 kg och står i snön. Hans båda pjäxor har till- sammans arean 5 dm 2 Hur stort blir trycket mot snön?

5 Willes tyngd är 300 N. Arean är 5 dm 2. Trycket = kraft/area= 300/5 =60N/dm 2

6 I en vätska (gas) är trycket lika stort i alla riktningar. (uppåt neråt och från sidorna)

7 Undertryck= lägre tryck än lufttrycket

8 Övertryck= högre tryck än lufttrycket

9 Arkimedes princip En vätskas lyftkraft på ett föremål är alltid lika stor som tyngden av den vätska som föremålet tränger undan.

10

11 En sten och en träbit med samma volym tränger undan lika mycket vatten om de hålls under ytan. De påverkas av lika stor lyftkraft.

12 Om man släpper stenen sjunker den eftersom tyngden är större än lyftkraften.

13

14 Om man släpper träbiten flyter den upp till ytan eftersom lyfkraften är större än tyngden. Träbiten flyter med en del av volymen under ytan. Den undanträngda vattenvolymen är lika med lyftkraften som i sin tur är lika med träbitens tyngd

15 Vattenlås

16 Kapillärkrafter

17 Barometer mäter lufttryck Olika enheter: mbar, hPa....

18 Magnetism Runt en magnet finns ett magnetfält

19 Om man delar en magnet

20 Runt jorden finns ett magnetfält. I närheten av den geografiska nordpolen finns den magnetiska sydpolen.

21 Norrsken uppkommer när partiklar från solen kommer till de magnetiska polerna

22 När det går ström i en ledare (spole) bildas det ett magnetiskt fält runt den.

23 Induktionsspänning uppkommer när en spole och en magnet ror sig i förhållande till varandra

24 En generator omvandlar rörelse till elektrisk ström

25 En transformator består av två spolar; primärspole och en sekundärspole och en järnkärna. Transformatorn höjer/sänker spänningen.

26

27 Elmotor En elmotor har en stator (magnet) en rotor (roterande elektromagnet) och en kommutator, genom den leds strömmen till rotorn.

28 När man transporterar elektrisk energi måste spänningen höjas kraftigt, man gör en upptransformering. Om man inte gör det blir trådarna varma och mycket energi går förlorad på vägen


Ladda ner ppt "Tryck. Tryck=kraft per areaenhet 1 Pa = 1N/m 2."

Liknande presentationer


Google-annonser