Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ping™ 6. Översikt Ping™ 6 1.Vad kan jag använda min Ping™ 6 till? Ping™ 6 till? 2.Teknisk specifikation 3.Tillämpningsområden –Larm vid stöld och tillgrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ping™ 6. Översikt Ping™ 6 1.Vad kan jag använda min Ping™ 6 till? Ping™ 6 till? 2.Teknisk specifikation 3.Tillämpningsområden –Larm vid stöld och tillgrepp."— Presentationens avskrift:

1 Ping™ 6

2 Översikt Ping™ 6 1.Vad kan jag använda min Ping™ 6 till? Ping™ 6 till? 2.Teknisk specifikation 3.Tillämpningsområden –Larm vid stöld och tillgrepp –Trygghetslarm och person skydd –Övervakning och spårning –Positionering av fordon –Ankarvakt för båtar 4.Funktioner i Ping™ 6 –Viloläge –Positionering –Vibration –Ankarvakt –Alarm –NMEA format –Meddelande funktion –Uppringning 5.Hur kan jag grafiskt visa positionen av min Ping™ 6 enhet?? –EniroEniro –BenefonBenefon

3 Varför behöver du Ping™ 6 ? Vad är Ping™ 6 ? –Ping ™ 6 är en nyutvecklad, liten och lätt GPS/GSM enhet som är tänkt att fungera som en spårnings-, övervaknings- och alarm utrustning. Vem behöver Ping™ 6 ? –Alla som vill veta var deras personliga tillhörigheter, fordon eller till och med ens nära och kära befinner sig. Vad kan Ping™ 6 göra för dig? –Ping™ 6 hjälper dig att visa den exakta positionen för dina tillhörigheter, barn eller liknande. Du kan även ringa upp din Ping™ 6 för att lyssna på vad som händer runt omkring din Ping ™ 6.

4 Teknisk specifikation Fungerar med i följande mobilnät, GSM Tri Band 900/1800/1900 nätverk. Extra känslig GPS mottagare med 12 kanaler. Intern mikrofon för att lyssna på vad som händer kring utrustningen. Standard 1000 mAh batteri som ger 120 timmars viloläge. Programmering med PC via mini USB porten. Finns i två utföranden; Ping™ 6 int. med interna antenner och Ping™ 6 ext. med externa antenner (för dold eller inomhus placering).

5 Tillämpningsområden Larm vid stöld och tillgrepp Trygghetslarm och person skydd Övervakning och spårning Positionering av fordon Ankarvakt för båtar

6 Larm vid stöld och tillgrepp Ping™ 6 kan användas för att sända ett alarm vid rån eller stöldförsök. Alarmet skickas som ett SMS till 1-5 telefonnummer som är fördefinierade och programmerade i din Ping™ 6 SMS innehåller information som talar om vart din enhet är och om den rör sig. Du kan även få information om position, riktning och fart på din Ping™ 6. Du kan alltid ringa upp din enhet för att se om allt är som det ska vara, varpå du får information skickat till dig om enhetens position.

7 Trygghetslarm och person skydd Ping™ 6 Kan användas för flera olika syften. När enheten används för personskydd så får man information om personens position, och om personen är i rörelse så får man information om dess riktning och fart. Enheten kan bäras gömd I kläder, ryggsäck eller handväska. För att öka din mottagning så kan du ansluta GPS/GSM antenn ( Ping™ 6 ext.). Du kan ha din Ping™ 6 gömd med en extern alarm knapp så du lätt kan larma vid överfall eller rånförsök. Den som tar emot meddelandet kan skicka tillbaka en bekräftelse till din Ping™ 6 och det bekräftas med en tyst vibration i din Ping™ 6 När du larmar så öppnas Ping™ 6 mikrofon automatiskt så att man kan ringa och höra vad som händer runt omkring din Ping™ 6. Man kan alltid ringa sin Ping™ 6 för att göra funktions kontroll varpå du får tillbaka information om enhetens position Ping™ 6 kan också användas för att “övervaka” barn, äldre eller andra som kan vara I behov av hjälp och på så sätt kan lokaliseras snabbt

8 Positionering av fordon En annan viktig funktion är positions övervakning av fordon såsom bilar, husvagnar, motorcyklar et c. Din Ping™ 6 placeras gömd i ditt fordon och aktiveras för automatiskt alarm om ditt fordon förflyttas utöver ett område te x 50 meter. När fordonet är I rörelse kan du få upprepad information om ditt fordons position, riktning och fart

9 Ankarvakt för båtar Ankarläget kan användas för att förankra Ping™ 6 till en bestämd position, I ankarläget beräknar Ping™ 6 kontinuerligt sin position I förhållande till den position som den hade när den sattes I ankarläge

10 Funktioner i Ping™ 6 Meddelande funktion Viloläge Positionering Vibration Ankarvakt Alarm NMEA format Uppringning

11 Meddelande funktion Positions-, spårningsuppdateringar, ankar och andra alarm skickas som SMS meddelanden till Ping™ 6. sändning av spårningsuppdateringar och ankaralarm, fungerar automatiskt när önskat läge är aktiverat och de angivna villkoren är uppfyllda. meddelandena sänds till dina inprogrammerade destinationsnummer. Du kan sända en uppdateringsbegäran till din Ping™ 6 genom att använda din telefons speciella tillämpningar exempelvis Twig Navigation. När begäran om positionsuppdatering mottas, kontrollerar Ping™ 6 automatiskt om sändarens telefonnummer finns med på den vita “listan” Finns telefonnumret i den vita listan, eller om inga nummer programmerats i denna, anses numret som giltigt och en positionsuppdatering sänds som svar

12 Viloläge När Ping™ 6 startas går den in I viloläge. Den är då inte aktiverad med någon speciell funktion utan den är redo att skicka och ta emot positions förfrågningar. viloläge lämnas när annat läge aktiveras

13 Positionering Positionering aktiveras genom att sända ett ?LOC meddelande till Ping™ 6 från en mobiltelefon eller ett användarprogram som stödjer MPTP kommandon. Ett INF meddelande med position, tid, hastighet och riktning mottas Positionering kan också aktiveras genom ett NRPOS meddelande till Ping™ 6 då får man ett meddelande som är lättare att läsa I displayen på en mobiltelefon

14 Vibration Tre korta vibrationer aktiveras genom att skicka NRVIB till din Ping™ 6 enhet från din mobiltelefon eller ett användarprogram som stödjer MPTP kommandon

15 Ankarvakt Ankarläget kan användas för att förankra Ping™ 6 till en bestämd position, I ankarläget beräknar Ping™ 6 kontinuerligt sin position I förhållande till den position som den hade när den sattes I ankarläge Ankarläget går över till alarmläge om Ping™ förflyttas längre än tillåtet från dess ursprungliga position. Maximalt tillåten förflyttning innan alarm programmeras i konfigurationen (te x 50 meter) För att gå till ankarläge, tryck in och håll ankarknappen intryckt i fem sekunder. Man går ur ankarläget genom att åter trycka in ankarknappen. Ankarläget kan vara aktiverat samtidigt som spårnings och alarmläge

16 Alarm Alarmläget aktiveras genom att alarmknappen hålls intryckt i tre sekunder. Finns yttre alarmknapp ansluten kan alarmläget aktiveras genom att trycka in den. Alarmläget aktiveras automatiskt om Ping™ 6 flyttas från den angivna positionen när den är i ankarläge.

17 NMEA format Ping™ 6 kan skicka positionsinformationen som NMEA strängar. NMEA, en GPS-baserad dataöverföringsstandard, används för att överföra data från Ping™ 6 till en PC. NMEA läget kan aktiveras oavsett i vilken funktion man är: spårningsläge, ankarläge eller alarmläge. Anslut Ping™ 6 till en PC med en mini USB kabel. Aktivera NMEA läget genom att trycka in och hålla ankar och alarmknapparna intryckta i tre sekunder. När funktionen är aktiverad startar sändningen av NMEA-data För att gå ur NMEA-läget tryck åter in knapparna

18 Uppringning Med röstsamtal kan du lyssna till Ping™ 6 när samtalet startar aktiveras mikrofonen i Ping™ 6 och du kan lyssan till det som händer inom mikrofonens räckvidd exempelvis andra personers tal. Observera att det inte finns högtalare i Ping™ 6 så att sända tal till Ping™ 6 är inte möjligt. Ett röstsamtal kan initieras av Ping™ 6 eller motpart. Initieras samtalet av Ping™ 6, anges de tillgängliga telefonnumren i röstsamtalsnummer. Kommer samtalet från motpart, och autosvar är avslaget, avvisas samtalet automatiskt. Är autosvar påslaget jämförs telefonnumret automatiskt med de telefonnummer som angets i den vita listan. Finns telefonnumret i den vita listan, eller om inga nummer programmerats i denna, accepteras samtalet.

19 Hur kan jag grafiskt visa positionen på min Ping™ 6 enhet Positionen som skickas av Ping™ 6 kan visas på flera olika sätt Skriv in koordinater i en GPS Using service with: Eniro http://www.Eniro.sehttp://www.Eniro.se TWIG http://twigme.twigworld.comhttp://twigme.twigworld.com

20 Eniro Med Eniro lösningen så kan du enkelt få upp kartan I din mobiltelefon. Skicka en positionsuppdatering till din Ping™ 6, det svar du får tillbaka från din Ping™ 6 skickar du vidare till Eniro, som i sin tur skickar tillbaka ett meddelande med din Ping™ 6 position och med länk så att du får upp din Ping™ 6 position på karta i din telefon

21 TWIGme Med TWIGme kan du enkelt få din Ping™ 6 position med hjälp av datorn. Klicka på Locate knappen, på så sätt skickas ett meddelande till din Ping™ 6 och dess position kommer visas på din datorskärm. Med zoom verktyget kan du enkelt få en överblick på vart din Ping™ 6 befinner sig

22 http://twigme.twigworld.com Du kan zooma dig ner till gatunivå och på så sätt få veta exakt var din bil, ditt barn eller andra värdefulla tillhörigheter är. Ett tolvmånaders abonnemang till TWIG internet service spårning och positionerings applikation online


Ladda ner ppt "Ping™ 6. Översikt Ping™ 6 1.Vad kan jag använda min Ping™ 6 till? Ping™ 6 till? 2.Teknisk specifikation 3.Tillämpningsområden –Larm vid stöld och tillgrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser