Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka"— Presentationens avskrift:

1 Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka
VakaPorttelefoni Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka

2 Lite basfakta: Hela porttelefonilösningen är helt IP-baserad.
Man kan ringa i ett lokalt nätverk, över internet och med analog telefonlinje Vaka kan agera både som SIP-server och SIP-klient. Vill man ringa med analog telefonlinje så krävs det en konverter. Skall man ringa över nätverk eller internet så krävs det att övrig nätverksutrustning har stöd för SIP Man kan ringa via namnlista i terminal, via snbbnummer alternativt med hela telefonnumret

3 Inställningar för porttelefon
Inställningar >> Porttelefon Allmäna inställningar Inställningar >> Porttelefon>> Allmänt Påringnings/samtalstider Påringningstid:Hur länge Vaka ringer om ingen svarar. Samtalstid: Anger hur länge samtalet får pågå. Dörröppning: Här anges vilken siffertangent som gäller för dörröppning. Samtalsval: Används i första hand när man valt analog uppringning Nedkoppling samtal: Siffertangent för att ”lägga på luren” Förlängning samtalstid: Ger möjlighet att förlänga samtalstiden med angiven siffra Funktionsknappar Telefon/snabbnummer Tillåt riktnummmer: här anges om man får använda riktnummer när man ringer via terminalen Snabbnummer: Här anges längden på snabbnúmmer Nätverksinställningar Inställningar >> Porttelefon>> Nätverk & Anslutningar IP-adress C10-modulens IP-adress, default Gateway Här anges C10-modulens Gateway Nätmask Här anges C10-modulens Nätmask DNS Server 1 Här anges IP-adresser till DNS-servrar, dessa skall enbart ställas in om man ringer med extern SIP-server som inte anges med en IP-adress. Man kan använda Googles DNS-servrar om Vaka har kontakt med internet. Dessa finns på IP-adresserna samt DNS Server 2

4 Linjetyper Analog linje Lokal SIP-server Extern SIP-server
Inställningar >> Porttelefon>> Nätverk & Anslutningar Linjetyper Eller hur ska Vaka ringa ? Analog linje Lokal SIP-server Extern SIP-server Koppla in ATA-boxen mot Vaka samt den analoga telefonlinjen. Här agerar Vaka som en SIP-server. Vaka har 400 hårdkodade anknytningar nummerserie för SIP-klienter Här agerar Vaka som en SIP-klient. Då måste man även fylla i uppgifterna under VoIP-fliken Programmera SIP-klienterna med anknytningsnummer samt lösen. VoIP Här fylls kontouppgifterna i som tillhandahållits från IP-telefonleverantören

5 Skapa en organisationsgrupp
Personer Skapa en organisationsgrupp Personer >> Lägg tll >> Organisationsgrupp Namn Detta är namnet som kommer att visas i terminalens namnlista Telefonnummer Detta är telefonnumret som Vaka skall ringa till. Snabbnummer Om man vill använda snabbnummer så koplpas dessa till organisationsgruppen i denna meny Linje Här väljer man uppringningsmetod till just den här organisationsgruppen Styrning Här anger om det är fler dörrar som skall öppnas i samband med öppning i samtalet, dörren som samtalet kommer ifrån öppnas alltid oavsett om den är ibockad här eller inet Skapa en person Personer >> Lägg tll >> Person Namn Bricka Behörighetsgrupp Här måste man välja en behörighetsgrupp som har uppringning tillåten Organisationsgrupp Här väljer man i vilen organisationsgrupp denna person skall tillhöra

6 Fjärröppning fungerar under:
Behörgighetsgrupp Behörighetsgrupper >> Porttelefon Porttelefon Här väljer man från vilka dörrar/portar man har rätt att ringa i från till de personer som tillhör den aktuella behörighetsgruppnen Dörrar Dörrar >> Terminaler >> Termnal >> Inställningar Display Här väljer man om man vill att namnlistan skall ligga framme eller inte Dörrar Dörrar >> Porttelefon Användning När skall porttelefonen fungera, tidgrupper enligt programmerat tidsschema Snabbnummer När skall snabbnummer fungera, tidgrupper enligt programmerat tidsschema Fjärröppning från sv... Fjärröppning fungerar under: Bestämmer när fjärröppning skall fungera med vald knapp från svarstelefon Fjärröppning med kod: Bestämmer när fjärröppning skall fungera med gruppkod, när man ringer till Vaka

7 Behrörighetsgrupper >>Porttelefon
Organisationsgrupp Telefonnummer Behörighetsgrupper Behrörighetsgrupper >>Porttelefon Tillåt uppringning Minst en person i varje organisationsgrupp måste tillhöra en behörighetsgrupp, där uppringning är tillåtet.

8 Vid flera portar måste man tänka på detta
Behörighetsgrupper Behrörighetsgrupper >>Porttelefon Behörighetsgrupper Behrörighetsgrupper >>Porttelefon Namnlistan i terminalen Johansson Karlsson Port 1 Karlsson Behörighetsgrupp Port 1 Nilsson Tillåt uppringning Port1 r Port2 Nilsson Port 2 Johansson Johansson Behörighetsgrupp Port 2 Tillåt uppringning Port1 Port2 r

9 Lite tekniska fakta för IP-telefoni
Varje samtal över nätverk kräver en bandbredd på 80 kbps i vardera riktning per samtal. Vaka använder Codec 711 A för ljudströmmen. Vaka använder SIP-info eller RFC 2833 för DTMF-signalering. Dörrcentral/-er måste ligga i samma sub-nät som C10-modulen då dessa samverkar under ett telefonsamtal.


Ladda ner ppt "Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka"

Liknande presentationer


Google-annonser