Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VakaPorttelefoni Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VakaPorttelefoni Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka."— Presentationens avskrift:

1 VakaPorttelefoni Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka

2 Lite basfakta: Hela porttelefonilösningen är helt IP-baserad. Man kan ringa i ett lokalt nätverk, över internet och med analog telefonlinje Vaka kan agera både som SIP-server och SIP-klient. Vill man ringa med analog telefonlinje så krävs det en konverter. Skall man ringa över nätverk eller internet så krävs det att övrig nätverksutrustning har stöd för SIP Man kan ringa via namnlista i terminal, via snbbnummer alternativt med hela telefonnumret

3 Inställningar för porttelefon Inställningar >> Porttelefon Allmäna inställningar Inställningar >> Porttelefon>> Allmänt Påringnings/samtalstider Funktionsknappar Telefon/snabbnummer Nätverksinställningar Inställningar >> Porttelefon>> Nätverk & Anslutningar IP-adress Gateway Nätmask DNS Server 1 DNS Server 2 Påringningstid:Hur länge Vaka ringer om ingen svarar. Samtalstid: Anger hur länge samtalet får pågå. Dörröppning: Här anges vilken siffertangent som gäller för dörröppning. Samtalsval: Används i första hand när man valt analog uppringning Nedkoppling samtal: Siffertangent för att ”lägga på luren” Förlängning samtalstid: Ger möjlighet att förlänga samtalstiden med angiven siffra Tillåt riktnummmer: här anges om man får använda riktnummer när man ringer via terminalen Snabbnummer: Här anges längden på snabbnúmmer C10-modulens IP-adress, default 10.0.0.51 Här anges C10-modulens Gateway Här anges C10-modulens Nätmask Här anges IP-adresser till DNS-servrar, dessa skall enbart ställas in om man ringer med extern SIP-server som inte anges med en IP-adress. Man kan använda Googles DNS-servrar om Vaka har kontakt med internet. Dessa finns på IP-adresserna 8.8.8.8 samt 8.8.4.4

4 Inställningar >> Porttelefon>> Nätverk & Anslutningar Linjetyper Eller hur ska Vaka ringa ? Analog linjeLokal SIP-server Extern SIP-server Koppla in ATA-boxen mot Vaka samt den analoga telefonlinjen. Här agerar Vaka som en SIP-server. Vaka har 400 hårdkodade anknytningar nummerserie 100-500 för SIP-klienter Här agerar Vaka som en SIP-klient. Då måste man även fylla i uppgifterna under VoIP-fliken VoIP Här fylls kontouppgifterna i som tillhandahållits från IP-telefonleverantören Programmera SIP- klienterna med anknytningsnummer samt lösen.

5 Personer Skapa en organisationsgrupp Personer >> Lägg tll >> Organisationsgrupp Namn Telefonnummer Snabbnummer Skapa en person Personer >> Lägg tll >> Person Linje Styrning Namn Bricka Behörighetsgrupp Detta är namnet som kommer att visas i terminalens namnlista Detta är telefonnumret som Vaka skall ringa till. Om man vill använda snabbnummer så koplpas dessa till organisationsgruppen i denna meny Här väljer man uppringningsmetod till just den här organisationsgruppen Här anger om det är fler dörrar som skall öppnas i samband med öppning i samtalet, dörren som samtalet kommer ifrån öppnas alltid oavsett om den är ibockad här eller inet Organisationsgrupp Här måste man välja en behörighetsgrupp som har uppringning tillåten Här väljer man i vilen organisationsgrupp denna person skall tillhöra

6 Behörgighetsgrupp Behörighetsgrupper >> Porttelefon Porttelefon Här väljer man från vilka dörrar/portar man har rätt att ringa i från till de personer som tillhör den aktuella behörighetsgruppnen Dörrar Dörrar >> Terminaler >> Termnal >> Inställningar Display Här väljer man om man vill att namnlistan skall ligga framme eller inte Dörrar Dörrar >> Porttelefon Användning När skall porttelefonen fungera, tidgrupper enligt programmerat tidsschema Snabbnummer När skall snabbnummer fungera, tidgrupper enligt programmerat tidsschema Fjärröppning från sv... Fjärröppning fungerar under: Bestämmer när fjärröppning skall fungera med vald knapp från svarstelefon Fjärröppning med kod: Bestämmer när fjärröppning skall fungera med gruppkod, när man ringer till Vaka

7 OrganisationsgruppTelefonnummer Tillåt uppringning Minst en person i varje organisationsgrupp måste tillhöra en behörighetsgrupp, där uppringning är tillåtet. Behörighetsgrupper Behrörighetsgrupper >>Porttelefon

8 Karlsson Vid flera portar måste man tänka på detta Port 1 Port 2 Johansson Nilsson Behörighetsgrupper Behrörighetsgrupper >>Porttelefon Behörighetsgrupper Behrörighetsgrupper >>Porttelefon Namnlistan i terminalen Karlsson Nilsson Johansson Behörighetsgrupp Port 1 Tillåt uppringning Port1  Port2 Behörighetsgrupp Port 2 Tillåt uppringning Port1 Port2 

9 Lite tekniska fakta för IP-telefoni Varje samtal över nätverk kräver en bandbredd på 80 kbps i vardera riktning per samtal. Vaka använder Codec 711 A för ljudströmmen. Vaka använder SIP-info eller RFC 2833 för DTMF-signalering. Dörrcentral/-er måste ligga i samma sub-nät som C10- modulen då dessa samverkar under ett telefonsamtal.


Ladda ner ppt "VakaPorttelefoni Liten genomgång för driftsättning av porttelefoni i Vaka."

Liknande presentationer


Google-annonser