Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Användargränssnitt för mobil barnvakt- design 1 2005-05-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Användargränssnitt för mobil barnvakt- design 1 2005-05-09."— Presentationens avskrift:

1

2 1 Användargränssnitt för mobil barnvakt- design 1 2005-05-09

3 2 Innehåll •Terminal layout •Koncept •Scenarion: –Konceptuella scenarion. –Användarfall (use cases) •Några QOC. •Utvärdering 1.

4 3 Terminal layout •Designbeslut: –Enbart styrd med knappsats och joystick. 16:02 Samtal Mer

5 4 Koncept Lyssnare Barnvakt En mobil tar rollen av lyssnarenhet och placeras vid barnet. Andra mobiler definieras som barnvakter, dvs tar emot ljuden, larmen, från lyssnarenheten. I dessa kan man se status på länken, ljudindikationer från lyssnarenhet samt vilka andra barnvakter som är angivna och aktiva. Man kan även starta videokamera och justera mikrofonnivå på barnvaktsmobil. Det är endast i lyssnarenheten som man kan ange mobiler som barnvakter. Då en mobil ska bli inlagd som barnvakt, kommer en fråga upp om användaren accepterar detta. Roller hos användarna är barn, administratör och barnvakter.

6 5 Konceptuella scenarion

7 6 Konceptuellt scenario Aktörer: Barn- Erik, Mamma Lisa, tillika administratör och barnvakt, Pappa Johan- barnvakt. Lisa och Johan har egna mobiltelefoner, faktiskt tre stycken, samtliga med barnvaktsapplikationen inlagd. En vanlig fredagskväll ska Lisa och Johan äta middag medan barnet Erik ligger i sin barnvagn. Det är en mycket varm kväll, så Lisa tänker låta Erik sova i barnvagnen på den svala, inglasade balkongen tills senare. Hon tar en av sina mobiler, som hon tänker placera vid Eriks barnvagn som lyssnarenhet, startar applikationen och lägger till sig själv och Johan som barnvakter. Därefter kopplar hon på ett headset till lyssnarenheten och lägger det vid Erik i vagnen. Mobilen placerar hon i fotändan av barnvagnen i en ficka som finns på utsidan efter att ha kontrollerat att mikrofonnivån är bra och att kontakten med barnvaktsmobilerna fungerar bra. Att göra maten tillsammans är alltid trevligt! Erik har inte somnat ordentligt utan gnyr så att mobilerna indikerar detta. Lisa går ut till Erik. Hon och Johan börjar sedan äta middag med sin mobiler tillhands. Under middagen vill de kontrollera läget, så Johan tar sin mobil och justerar upp känsligheten på mikrofonen. Han kan nu höra Eriks andetag. Efter middagen tar Lisa och Johan lite enskild tid. Lisa passar på att ringa en kompis medan Johan loggar in på en spelsajt (poker). Under samtalets gång börjar Lisas mobil larma. Osäker på var Johan är och om han lagt märke till detta, kontaktar hon Johan och ber honom sköta det hela. Därefter återgår hon till samtalet.

8 7 Användarfall

9 8 1.Skapa lyssnargrupp. 2.Kontrollera barn. 3.Agera på ljud. 4.Hantera samtalsinteraktion. 5.Avsluta session.

10 9 Skapa lyssnargrupp

11 10 16:02 Samtal Mer

12 11 Välj Barnvakt Välj

13 12 Starta Barnvakt Ingen passning Starta

14 13 Barnvakt Mer Barnvakter Status Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Välj

15 14 Barnvakt Välj Mer Barnvakter Status Från adressbok Lägg till barnvakt Ange adress Adressbok Erik Farmor Lisa Vlad Erik läggs till... Erik tillagd Välj Barnvakt 16:02 Samtal Mer Vill Du vara barnvakt åt Johan? Barnvakt Ja Nej Ja Barnvakt

16 15 C Välj Mer Barnvakter Status Erik Från adressbok Lägg till barnvakt Ange adress Adressbok Erik Farmor Lisa Vlad Adressbok Erik Farmor Lisa Vlad Adressbok Erik Farmor Lisa Vlad Lisa läggs till... Lisa tillagd Barnvakt

17 16 Barnvakt Välj Mer Barnvakter Status Erik Lisa Från adressbok Lägg till barnvakt Ange adress Barnvakt

18 17 Kontrollera barnet

19 18 Barnvakt Välj Mer Barnvakter Status Erik Lisa Barnvakt Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Välj Mikrofon

20 19 Agera på ljud

21 20 17:02 SamtalMer Barnvakt

22 21 Hantera samtalsinteraktion

23 22 17:02 ParkeraAvsluta Barnvakt 1:02 Huvudmeny Stäng av toner Aktivera högtalare Gå till Barnvakt Spela in Mikrofon av Huvudmeny Stäng av toner Aktivera högtalare Gå till Barnvakt Spela in Mikrofon av Barnvakt Status Barnvakter Erik Lisa Ringer Erik… Parkera Barnvakt Återgå Välj Mer Välj Parkera Avsluta AvbrytAvsluta Återgå

24 23 Avsluta session

25 24 Välj Mer Status Barnvakter Erik Lisa Barnvakt Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Välj Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Lägg till barnvakt Ändra barnvakt Ta bort barnvakt Mikrofonkänslighet Högtalarvolym Starta kamera Avsluta Mer Samtal 18:02 16:02 Samtal Mer Passning av Johan avslutas Barnvakt OK Barnvakt

26 25 Några centrala QOC

27 26 QoC 1.Ska larm anges med enkel ikon eller ska ett separat händelsefönster aktiveras? 2.Hur ska andra barnvakter kunna kontaktas, SMS eller telefoni? 3.Ska barnvakter aktivt acceptera att bli barnvakter eller ska det ske automatiskt? 4.Ska den inbyggda mikrofonen användas eller bör en mikrofon i ett headset användas?

28 27 Option A: Separat alarm. Användare måste självt gå till barnvaktsmenyn. Option B: Larm anges med händelse- fönster med inbyggda åtgärder C1: Enkelhet Minimalistisk information. Fördjupning vid behov och på användarens begäran. C2: Användaren har kontroll Användaren presenteras omedelbart med all tillgänglig information. C3: Effektivitet Användaren kan med få handgrepp agera på situationen. Q: Då barnet skriker avges ett larm i de olika barnvaktsmobilerna. Ska larmet vara solitärt eller ska samtidigt ett speciellt fönster presenteras med status och åtgärdsalternativ? Opt A Opt B C1 C2 C3 +-- - + + Slutsats: Option A med solitärt larm föredras då användaren tämligen lätt kan gå vidare samtidigt som minimalt störande bedöms som viktigt. QOC: Enkelt eller komplext larm?

29 28 QOC: Ska barnvakter behöva acceptera aktivt eller inte? Q: Ska användare som ska bli barnvakter behöva acceptera aktivt att bli tillagda eller ska detta ske automatiskt? Option A: Barnvakter blir automatiskt tillagda. Option B: Barnvakt får fråga och behöver aktivt acceptera att bli tillagda som barnvakt. C1: Enkelhet Färre steg för att initiera session. C2: Kontroll Den som skapar session får en explicit bekräftelse på barnvaktens närvaro och acceptans. Barnvakten får möjlighet att säga nej. C3:Sammanhang Pop-up-fönster påminner barnvakten om uppdraget och sammanhanget. Opt A Opt B C1 C2 C3 +-- - + + Slutsats: Ett explicit godkännande av att agera barnvakt föredras då det är viktigt att ge användarna en känsla av säkerhet, vilket den här typen av handskakning kan ge.

30 29 Utvärdering 1

31 30 Kommentarer från användartest 1.Inte samma känsla på skärm som i mobilen. Prototypen återger inte mobilkänslan fullt ut. 2.Larmfall: Oklart om lampan slocknar då barnet tystnar eller inte. Gör QOC till design 2. 3.Interaktion med samtal: 1.Barnvaktsljud bör stängas av under pågående samtal. Gör QOC till design 2. 2.Ljudet slås på då man går in i barnvaktsscenen men dämpas återigen då man ringer annan barnvakt. 4.Onödigt att barnvakt ska behöva bekräfta avslutad passning.


Ladda ner ppt "1 Användargränssnitt för mobil barnvakt- design 1 2005-05-09."

Liknande presentationer


Google-annonser