Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?. Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?. Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de."— Presentationens avskrift:

1 Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?

2 Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren möter i vardagen

3 Varför mäta företagsklimatet? Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd.Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd. Och en förutsättning för framgångsrika företag är ett gott företagsklimat såväl lokalt som nationelltOch en förutsättning för framgångsrika företag är ett gott företagsklimat såväl lokalt som nationellt

4 Lokalt företagsklimat - årlig mätning Mätning startade i Skåne 1996 och sedan 2001 görs undersökningen i alla Sveriges 290 kommuner Sveriges största undersökning riktad till företagare Vartannat år tillfrågas även politiker Vår undersökning visar på hur företagare och politiker uppfattar företagsklimatet i kommunen

5 2006 års mätning Består av postala enkäter Demoskop Besvarades under okt-dec 2006

6 Företagsenkäten –VD –Platschef Politikerenkäten –Samtliga politiker i kommunfullmäktige Vilka får enkäten?

7 Hur tycker Du att läget är i Din kommun idag? Frågeställning Hur fungerar det? Utgå från hur Du själv uppfattar situationen för Dig och Ditt företag Utgå från hur Du själv uppfattar situationen i din kommun idag (politiker)

8 Enkätsvar från ~ 30.000 företag

9 Resultat av enkäten för: Sölvesborg Lokalt företagsklimat 2006

10 Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Sölvesborg

11 Synen på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

12 Synen på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

13 FÖRETAGARNAS syn på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

14 POLITIKERNAS syn på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

15 Synen på kommunens service Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

16 FÖRETAGARNAS syn på kommunens service Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

17 POLITIKERNAS syn på kommunens service Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

18 Synen på kommunens upphandling Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

19 Synen på kommunens infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

20 FÖRETAGARNAS syn på infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

21 POLITIKERNAS syn på infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

22 Synen på rekrytering Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

23 Synen på utbildning Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

24 Samarbete och dialog Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

25 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

26 FÖRETAGARNAS och POLITIKERNAS sammanfattande omdöme om företagsklimatet Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Sölvesborg

27 Fördjupningsfrågor –Åtgärder för att förbättra villkoren för företagen –Enskilt viktigaste faktorn för ett bra företagsklimat –Vilken kommunal åtgärd/aktivitet som betytt mest för att förbättra företagsklimatet

28 Förslag till åtgärder Medelvärden: 1=Inte alls viktigt, 2=Inte särskilt viktigt, 3=Viss betydelse, 4=Viktigt, 5=Mycket viktigt, 6=Helt avgörande Sölvesborg Sänk kommunalskatten Öka tjänstemännens kunskaper om företagens villkor Avveckla kommunal konkurrens Politiker och tjänstemän bör oftare träffa företagare Inrätta en företagslots Förkorta handläggningstiderna Förenkla kommunala regler Konkurrensutsätt mer kommunal verksamhet Sänk de kommunala avgifterna 123456 FöretagarePolitiker

29 Extra frågor –Globaliseringens påverkan på företagens expansionsmöjlighet –Antalet anställda sett i ett 3-5 års perspekti v

30 © Demoskop, januari 2007 FÖRETAGARNAS och POLITIKERNAS syn på globaliseringens effekter på företagets expansionsmöjligheter Sölvesborg

31 © Demoskop, januari 2007 Fler anställda på 3-5 års sikt Sölvesborg %

32 Vilken målbild har ni? Vilka aktiviteter för ett bättre företagsklimat planeras i kommunen ? Vår kommun ska vara den bästa kommunen att driva företag i ! Företagsamhet ska vara en självklarhet för alla i kommunen Nöjda med läget ? Ökad samverkan mellan Skola o Näringsliv?

33 Vad händer framöver? Från Svenskt Näringsliv Konkurrensrapport ”Ny” databas – K-Fakta Ranking Kommundag 27 september

34 Omvärldsbevakning - utveckling Webben –Svenskt Näringsliv –Ekonomifakta Nyhetsbrev Regionkontoren ”Kommundag” – 27 september 2007

35 Den goda cirkeln …fler i arbete innebär en bredare skattebas, lägre offentliga utgifter och möjlighet att sänka skatter och avgifter… …vilket i sin tur stimulerar investeringar, ökar köpkraften, skapar fler växande företag och fler jobb… …vilket ger framtidstro, välfärd och trygghet!

36 Svenskt Näringslivs recept - Fler företagsamma medborgare -Fler som startar och driver företag -Fler företag som växer -Fler som vill bli arbetsgivare Då skapar vi en god cirkel!


Ladda ner ppt "Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?. Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de."

Liknande presentationer


Google-annonser