Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsklimatet i Vaggeryd Elisabeth Nilsson Regionchef Svenskt Näringsliv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsklimatet i Vaggeryd Elisabeth Nilsson Regionchef Svenskt Näringsliv."— Presentationens avskrift:

1 Företagsklimatet i Vaggeryd Elisabeth Nilsson Regionchef Svenskt Näringsliv

2 Företagsklimat Jönköpings län placering 2006 KommunPlats 2006Förändr 05-06 Habo54 Värnamo19-5 Jönköping20-7 Tranås304 Sävsjö3937 Gnosjö47-10 Nässjö481 Vaggeryd497 Aneby7110 Mullsjö782 Vetlanda93-14 Gislaved1061 Eksjö16438

3 Jönköpings län Jämförelsevis bra företagsklimat Hög sysselsättningsgrad Låg sjukfrånvaro Antal arbetsföra (20-64) i länet ökar Högkonjunkturen märks hos många företag Men… Många har tuffa marginaler, oro för avtalsrörelsen Företagen vittnar om att det är svårt hitta arbetskraft Samband

4 Marknadsförsörjning Kommunalskatt Entreprenader Högre utbildning Nyföretagande Företagande BasfaktorerEnkätsvar Attityder Tillgång på kompetent AK Infrastruktur Kommunens service Kommunala regler Osund konkurrens Företagarnas omdöme Sammanfattande omdöme Ranking – ingående faktorer

5 Jämförelse av det sammanfattande omdömet förra mätningen

6 Jönköpings län Placering 2006

7 Jönköpings län Förändring 2005-2006

8 Sverige Placering 2006

9 Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

10 Synen på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

11 FÖRETAGARNAS syn på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 199920012003200420052006 Allmänheten Kommunalpolitiker Kommunala tjänstemänMediaSkolan

12 POLITIKERNAS syn på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 1999200120042006 Allmänheten Kommunalpolitiker Kommunala tjänstemänMediaSkolan

13 Synen på kommunens service, upphandling och infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

14 FÖRETAGARNAS syn på kommunens service, upphandling och infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 199920012003200420052006 Kommunens service till företagen Kommunens regler och byråkrati Kommunens upphandling Kommunens information till företagen Konkurrens från kommunen Vägnät, tåg- och flygförbindelser Tele- och IT-nät

15 POLITIKERNAS syn på kommunens service, upphandling och infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 1999200120042006 Kommunens service till företagen Kommunens regler och byråkrati Kommunens upphandling Kommunens information till företagen Konkurrens från kommunen Vägnät, tåg- och flygförbindelser Tele- och IT-nät

16 Synen på rekrytering och utbildning Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

17 FÖRETAGARNAS syn på rekrytering och utbildning Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 199920012003200420052006 Tillgången på kompetent arbetskraft Arbetsförmedlingens service Samverkan med grundskolan Samverkan med gymnasieskolan Samverkan med högskolan i regionen

18 POLITIKERNAS syn på rekrytering och utbildning Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 1999200120042006 Tillgången på kompetent arbetskraft Arbetsförmedlingens service Samverkan med grundskolan Samverkan med gymnasieskolan Samverkan med högskolan i regionen

19 Samarbete och dialog Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

20 FÖRETAGARNA om samarbete och dialog Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 1999200120042006 Egna initiativ för att förbättra företagsklimatet Dialog mellan företag och kommunledning

21 POLITIKERNA om samarbete och dialog Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 1999200120042006 Egna initiativ för att förbättra företagsklimatet Dialog mellan företag och kommunledning

22 Vikten av olika åtgärder för att förbättra företagarevillkoren i kommunen Medelvärden: 1=Inte alls viktigt, 2=Inte särskilt viktigt, 3=Viss betydelse, 4=Viktigt, 5=Mycket viktigt, 6=Helt avgörande Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

23 Förslag till åtgärder Medelvärden: 1=Inte alls viktigt, 2=Inte särskilt viktigt, 3=Viss betydelse, 4=Viktigt, 5=Mycket viktigt, 6=Helt avgörande Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd Sänk kommunalskatten Öka tjänstemännens kunskaper om företagens villkor Avveckla kommunal konkurrens Politiker och tjänstemän bör oftare träffa företagare Inrätta en företagslots Förkorta handläggningstiderna Förenkla kommunala regler Konkurrensutsätt mer kommunal verksamhet Sänk de kommunala avgifterna 123456 FöretagarePolitiker

24 FÖRETAGARNAS viktning av olika åtgärder för att förbättra företagarevillkoren i kommunen Medelvärden: 1=Inte alls viktigt, 2=Inte särskilt viktigt, 3=Viss betydelse, 4=Viktigt, 5=Mycket viktigt, 6=Helt avgörande Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

25 POLITIKERNAS viktning av olika åtgärder för att förbättra företagarevillkoren i kommunen Medelvärden: 1=Inte alls viktigt, 2=Inte särskilt viktigt, 3=Viss betydelse, 4=Viktigt, 5=Mycket viktigt, 6=Helt avgörande Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

26 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

27 FÖRETAGARNAS sammanfattande omdöme om företagsklimatet Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 199920012003200420052006 Sammanfattande omdöme

28 POLITIKERNAS sammanfattande omdöme om företagsklimatet Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd 1 2 3 4 5 6 1999200120042006 Sammanfattande omdöme

29 FÖRETAGARNAS syn på globaliseringens effekter på företagets expansionsmöjligheter Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

30 POLITIKERNAS syn på globaliseringens effekter på företagets expansionsmöjligheter Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

31 Fler anställda på 3-5 års sikt Lokalt företagsklimat 2006 - Vaggeryd

32 Synen på globaliseringens effekter på företagets expansionsmöjligheter Lokalt företagsklimat 2006 - Jönköpings län

33 Fler anställda på 3-5 års sikt Lokalt företagsklimat 2006 - Jönköpings län

34 FÖRETAGARNAS syn på globaliseringens effekter på företagets expansionsmöjligheter Lokalt företagsklimat 2006 - Sverige

35 Fler anställda på 3-5 års sikt Lokalt företagsklimat 2006 - Sverige

36 Sammanfattning, företagares synpunkter Attityder, efter flera års vikande trend har de flesta värden förbättrats sedan förra mätningen. Goda betyg. Kommunens service, alla värden förbättrade sedan förra mätningen även inom detta område utom värdet för konkurrens från kommunen gentemot de privata företagen som ligger kvar på samma nivå som förra året. Rekrytering och utbildning, lite blandad bild, tillgången på kvalificerad arbetskraft och arbetsförmedlingens service har försämrats. Samverkan med grund- och gymnasieskolan har förbättrats, det har även företagens kontakter med Högskolan. Samarbete och dialog, efter flera år av vikande trend har nu resultaten förbättrats för andra året i rad. Sammanfattande omdöme, klar förbättring sedan förra året. 3 Viktigaste åtgärderna är: 1 öka kommuntjänstemännens kunskaper om företagande 2. kommunpolitiker bör oftare träffa företagare 2. förkorta handläggningstider för kommunala tillstånd.


Ladda ner ppt "Företagsklimatet i Vaggeryd Elisabeth Nilsson Regionchef Svenskt Näringsliv."

Liknande presentationer


Google-annonser