Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCB:s medborgarundersökning våren 2009 Resultat för Södertörnskommunerna Jenny Hjort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCB:s medborgarundersökning våren 2009 Resultat för Södertörnskommunerna Jenny Hjort."— Presentationens avskrift:

1 SCB:s medborgarundersökning våren 2009 Resultat för Södertörnskommunerna Jenny Hjort

2 Hur en modell kan vara uppbyggd Olika faktorer som påverkar den totala nöjdheten väljs ut. Modell och frågor skräddarsys efter verksamheten. NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter

3 Miljö Ett antal delfrågor bygger tillsammans upp en faktor. Hur faktorerna byggs upp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Inte alls nöjd I allra högsta grad nöjd Hur nöjd är du med din kommun vad gäller… …hur trivsam miljön är? …landskapet och naturen? …parker, grönområden och strövområden?

4 Betygsindex För varje faktor/frågeområde beräknas ett sammanfattande betygsindex som varierar från 0 till 100. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Betygsindex över 75 kan betraktas som väl godkända.

5 Effektmått Anger vilken förväntad påverkan på helhetsbetyget som en förändring av faktorns betygsindex skulle innebära. Erhålls via en analysmodell utan att direkta frågor ställs om faktorns betydelse eller liknande. Ett mått på samvariationen mellan faktorn och helhetsbetyget baserat på svaren från kommunens egna invånare.

6 Effektmått NRI 100 Fritid 100   B A )v

7 Effektmått NRI 100 Utbildningsmöjligheter 100

8 Tre analysområden i enkäten Nöjd-Region-Index. Betyget på kommunen som en plats att bo och leva på. Frågor om arbetsmöjligheter, kommunikationer m.m. Nöjd-Medborgar-Index. Betyget på de kommunala verksamheterna. Nöjd-Inflytande-Index. Betyget på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.

9 Nöjd-Region-Index

10 NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter Medborgarna betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

11 Nöjd-Region-Index, helhetsbetyget på kommunen som en plats att leva och bo på

12 NRI (Nöjd-Region-Index) Södertörnkommunerna fick ungefär samma NRI som övriga kommuner. Med undantag för Södertälje och Botkyrka som fick låga helhetsbetyg. Höga helhetsbetyg för Tyresö och Salem.

13 Medborgarna i Södertörnkommunerna ger…...högre betyg än sitt medelindex åt främst: Miljö Fritid Utbildningsmöjligheter...lägre betyg än sitt medelindex åt främst: Bostäder Trygghet Arbetsmöjligheter

14 Kommunen som en plats att leva på. Jämförelse mellan år 2007 och 2009

15 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell A (Nöjd- Region- Index ) Faktorerna Bostäder och Trygghet är de som bör uppmärksammas i ett förbättringsarbete.

16 Tabell A. Nöjd-Region-Index och faktorernas betygsindex i nätverkskommunerna och i årets övriga 89 kommuner. 2009. Medelvärden

17 Arbetsmöjligheter

18 Utbildningsmöjligheter

19 Miljö

20 Bostäder

21 Trygghet

22 Kommunikationer

23 Kommersiellt utbud

24 Fritid

25 Kommunen som en plats att leva på. Jämförelse mellan kommuner i Stockholmsregionen 1 ) sommaren 2004 2) våren 2005 3) hösten 2005 4) våren 2006 5) hösten 2006 6) våren 2007 7) hösten 2007 8) våren 2008 9) hösten 2008 10) våren 2009

26 Nöjd-Medborgar-Index

27 NMI Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och vägar Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Gymnasieskolan Grundskolan Förskolan Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten Medborgarna betygsätter de kommunala verksamheterna.

28 NMI (Nöjd-Medborgar-Index), helhetsbetyget på de kommunala verksamheterna

29 NMI (Nöjd-Medborgar-Index) Södertörnkommunerna fick ungefär samma helhetsbetyg som övriga kommuner. Högst helhetsbetyg för sina kommunala verksamheter fick Salem och Tyresö. Lägst betyg fick Södertälje.

30 ...lägre betyg än sitt medelindex åt främst: Stöd för utsatta personer Äldreomsorg Gator och vägar Medborgarna i Södertörnkommunerna ger…...högre betyg än sitt medelindex åt främst: Vatten och avlopp Räddningstjänsten Fritid - Idrott

31 Kommunala verksamheterna. Jämförelse mellan år 2007 och 2009

32 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell B (Nöjd- Medborgar- Index) Faktorerna Gator, Grundskola och Äldreomsorg är de som bör uppmärksammas i ett förbättringsarbete.

33 Tabell B. Nöjd-Region-Index och verksamheternas betygsindex i nätverkskommunerna och i årets övriga 89 kommuner. 2009. Medelvärden

34 Förskolan

35 Grundskolan

36 Gymnasieskolan

37 Äldreomsorgen

38 Stöd för utsatta personer

39 Gator och vägar

40 Gång- och cykelvägar

41 Fritid - Idrott

42 Fritid - Kultur

43 Miljöarbete

44 Vatten och avlopp

45 Renhållning

46 Räddningstjänsten

47 Kommunala verksamheterna. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen 1 ) sommaren 2004 2) våren 2005 3) hösten 2005 4) våren 2006 5) hösten 2006 6) våren 2007 7) hösten 2007 8) våren 2008 9) hösten 2008 10) våren 2009

48 Nöjd-Inflytande-Index

49 NII Tillgänglighet Information, öppenhet Påverkan Förtroende Medborgarna betygsätter möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.

50 NII (Nöjd-Inflytande-Index), hur medborgarna bedömer sitt inflytande i kommunen

51 NII (Nöjd-Inflytande-Index) NII ligger för landets kommuner på en mycket lägre nivå än betygsindexen för NRI och NMI. Södertörnskommunerna fick i genomsnitt något bättre NII än övriga kommuner. Salem fick högst betyg på hur medborgarna bedömer sitt inflytande i kommunen

52 ...lägre betyg än sitt medelindex åt främst: Påverkan Medborgarna i Södertörnkommunerna ger…...högre betyg än sitt medelindex åt främst: Information

53 Nöjd-Inflytande-Index. Jämförelse mellan år 2007 och 2009

54 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell C (Nöjd-Inflytande-Index) Faktorerna Påverkan och Förtroende är de som bör uppmärksammas i ett förbättringsarbete.

55 Tabell C. Nöjd-Region-Index och faktorernas betygsindex i nätverkskommunerna och i årets övriga 89 kommuner. 2009. Medelvärden

56 Tillgänglighet

57 Information/Öppenhet

58 Påverkan

59 Förtroende

60 Nöjd-Inflytande-Index. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen 1 ) sommaren 2004 2) våren 2005 3) hösten 2005 4) våren 2006 5) hösten 2006 6) våren 2007 7) hösten 2007 8) våren 2008 9) hösten 2008 10) våren 2009


Ladda ner ppt "SCB:s medborgarundersökning våren 2009 Resultat för Södertörnskommunerna Jenny Hjort."

Liknande presentationer


Google-annonser