Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättsfall på PBL-området FSBS konferens i Jönköping september 2013 Advokat Annika Gustafsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättsfall på PBL-området FSBS konferens i Jönköping september 2013 Advokat Annika Gustafsson."— Presentationens avskrift:

1 Rättsfall på PBL-området FSBS konferens i Jönköping september 2013 Advokat Annika Gustafsson

2 Ej talerätt för sakägare, bygglov på angränsande ö Talerätt enl ÄPBL över om lov följde DP *rågrannar och andra som kan bli ”särskilt påverkade” *Klaganden såg byggnaden tvärs över vattnet, 230 m avst. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) dom 2012-11-06, mål P 1508-12 Advokat Annika Gustafsson

3 Ansvar för utstakning av byggnad Kn hade stakat ut en industribyggnad Byggnaden fick ej fall till va-ledn- extrakostn Vems var ansvaret? Hovr: 9:1 ÄPBL -sökanden (byggherren) har huvudansvaret! Kns skyldighet – se till att byggherren tagit sitt ansvar –kn friades fr skadeståndsansvar Hovr Västra Sverige dom 2013-01-16, mål T2686-12 HD 2013-09-13, mål T 868-13 EJ pt Advokat Annika Gustafsson

4 Tillbyggnad av ytterligare en våning – ej mindre avvikelse MÖD dom 2013-06-25, mål P 1480-13 Advokat Annika Gustafsson

5 Dubbel byggnadshöjd – ej mindre avvikelse, återuppförande av brandskadad byggnad MÖD dom 2013-04-18, mål P 8281-12 Advokat Annika Gustafsson

6 Förlorad sjöutsikt – ej betydande olägenhet MÖD dom 2013-02-04, P 5735-12 Advokat Annika Gustafsson

7 Våning enligt nya PBL (PBL) MÖD dom 2013-04-05, mål P 11588-12 Advokat Annika Gustafsson

8 Balkong räknas in i byggarean MÖD dom 2013-06-14, mål P 9168-12 Advokat Annika Gustafsson

9 För många komplementbyggnader – ej mindre avvikelse MÖD dom 2013-01-15, mål P 3537-12 Advokat Annika Gustafsson

10 Avslag på förhandsbesked om bygglov, felaktigt (PBL) MÖD dom 2013-04-24, mål P 11217-12 Advokat Annika Gustafsson

11 Nej till förhandsbesked om bygglov på grund av bebyggelsetryck och flygplats MÖD dom 2013-04-24, mål P 8049-12 Advokat Annika Gustafsson

12 Brott mot delegationsförbudet – detaljplan MÖD dom 2012-08-13, mål P 8591-11 Advokat Annika Gustafsson

13 Stadens förtätning går före pulkabacke, park och ekskog MÖD dom 2013-05-30, mål P 8229-12 Advokat Annika Gustafsson

14 Marinan kvar, trots bergsprängning MÖD dom 2013-07-10, mål P 2324-13 Kn:s DP fastställdes- stred ej mot hushållningsbest. Advokat Annika Gustafsson

15 Detaljplan för femvåningshus gav minskad sol – ej betydande olägenhet MÖD dom 2013-01-24, mål P 7817-12 Advokat Annika Gustafsson

16 Fördröjningsmagasin för dagvatten, felhanterat i detaljplan MÖD dom 2013-04-10, mål P 2699-12 Advokat Annika Gustafsson

17 Dagvattenfrågor ej lösta korrekt – detaljplan upphävd MÖD dom 2013-04-10, mål P 5128-12 Advokat Annika Gustafsson

18 Miljö- och trafikfrågor – ej tillräckliga skäl att upphäva DP MÖD dom 2013-04-10, mål P 6594-12 Advokat Annika Gustafsson

19 Spikning inte tillräcklig som delgivning vid miljövite MÖD dom 2013-07-25, mål 3768-13 Advokat Annika Gustafsson

20 Full tilläggsavgift enligt ÄPBL för avvikelser från lov KR:s i Göteborg dom 2013-04-16, mål nr 8634-11 Advokat Annika Gustafsson

21 Lekstuga måste också bygglovsprövas! MÖD dom 2013-06-07, mål P 105-13 Advokat Annika Gustafsson

22 Farstukvist bygglovspliktig – kommunens föreläggande om att söka lov korrekt MÖD dom 2013-06-24, mål P 1296-13 Advokat Annika Gustafsson

23 Olovlig vindsbyggnad – en miljon i vite för Brf KR:s dom 2013-04-03, mål 3356-12 Advokat Annika Gustafsson

24 Ingen byggnadsavgift när lov sökts innan de olovliga åtgärderna utförts MÖD dom 2013-04-16, mål P 8090-12 Advokat Annika Gustafsson

25 Sprängd tunnel i Stockholms skärgård – endast litet intrång på strandskyddet! MÖD dom 2013-09-03, M 8040-12 Kommunens tomtplatsavgränsning avgörande. Advokat Annika Gustafsson

26

27 Tunnel eller inte tunnel-det är frågan! Om det är en tunnel så krävs bygglov KR i Sto har givit pt Dom väntas under hösten -13 Advokat Annika Gustafsson

28 Föreläggande enligt 10 kap ÄPBL att ta bort köksutrustning i sjöbod – lagligt KR:s i Göteborg dom 2013-06-04, mål nr 153-12 Advokat Annika Gustafsson

29 Ingen byggnadsavgift för olovligt fällda träd pga att marklov sökts MÖD dom 2013-04-05, mål P 10342-12 Lucka i lagen? Advokat Annika Gustafsson

30 Olovlig tillbyggnad – ingen tilläggsavgift på grund av att ansökan getts in innan arbetena påbörjades MÖD dom 2013-05-15, mål P 98-13 Advokat Annika Gustafsson

31 Carport trots utfartsförbud MD dom 2013-09-16, mål P 979-13 Advokat Annika Gustafsson

32 Juridisk hjälp till kommunerna Annika Gustafsson, Katja Hedberg och Christian Arnbom Hjälper till med utformning av beslut Biträder kommunen vid tvister Skriver rättsutredningar Håller kurser på plats i kommunen, PBL, MB fastighetsrätt mm, se kursförslag Kontakt:Annika G 0705-48 96 80 Advokat Annika Gustafsson


Ladda ner ppt "Rättsfall på PBL-området FSBS konferens i Jönköping september 2013 Advokat Annika Gustafsson."

Liknande presentationer


Google-annonser