Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Särskilda skäl Mötestema: 6 särskilda skäl. Särskilda skäl De 6 särskilda skälen Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Särskilda skäl Mötestema: 6 särskilda skäl. Särskilda skäl De 6 särskilda skälen Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen."— Presentationens avskrift:

1 Särskilda skäl Mötestema: 6 särskilda skäl

2 Särskilda skäl De 6 särskilda skälen Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten på tema strandskydd Baserat på webbseminariet De sex särskilda skälen, 17 juni 2014 länk: Särskilda skälSärskilda skäl

3 Såhär är det tänkt Ca 3-4 timmars möte i sin helhet  inkl. avsnitt i webbseminariet under mötet  tid för diskussion, praktikfall Eller: gör annat urval av avsnitt och frågeställningar som är intressanta för er Även: använda regionala exempel att diskutera?

4 Särskilda skäl Innehåll/disposition av presentationen De sex skälen i sitt sammanhang Guide för dispensprövning De fyra förbuden Generella undantag Diskussion undantag: Södermans fisk De sex särskilda skälen (föreläsningar) Goda råd från juristerna – vanliga fel och orsak till upphävande Tema tätort utan detaljplan. Praktikfall från Älvdalen Intressanta frågor och svar på webbseminarium

5 Särskilda skäl De särskilda skälen i sitt sammanhang Ca 10 min Ca 10 min från webbseminarium 17 juni 2015 Inledande diskussion: Vad togs upp av intresse? Vilka frågor har du/ni? Johanna Ersborg, Strandskyddsdelegationen Henrik Högberg, Sakansvarig bygglov och strandskydd, Vaxholm Johan Larsson, kommunjurist, Vaxholm

6 Särskilda skäl De särskilda skälen i sitt sammanhang forts Interaktiv guide för dispensprövning Prövning av särskilt skäl sker i steg 6 av 11! Diskussion: Var ligger svårigheterna för dig/er för att ”pröva fel saker”?

7 Särskilda skäl De fyra förbuden Är åtgärden förbjuden?Är åtgärden förbjuden? Henrik och Johan föreläser -Förbud mot att uppföra nya byggnader -Avhåller allmänheten -Förberedelsearbeten -Väsentlig förändring av livsvillkor

8 Särskilda skäl Vad är inte ett särskilt skäl? FöreläsningFöreläsning webbseminarium 17 juni 2015 -Ägandeförhållanden -Uttömmande -Får andra skäl beaktas?

9 Särskilda skäl Undantag från dispensplikt FöreläsningFöreläsning webbseminarium 17 juni 2015 -Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen -Byggande av allmän väg eller järnväg -Areella näringar

10 Särskilda skäl Diskussionsövning: Undantag tillämpligt? Södermans glass, video och fisk Bygdens entreprenör är en riktig mångsysslare som vid sidan av sitt fiske också livnär sig som mjukglassfabrikör och har en videobutik där det även säljs rökt fisk. Nu har det blivit dags att utöka fiskeverksamheten. Fiskaren har hört att det finns möjlighet att få undantag från dispenskravet och undrar därför om det behövs strandskyddsdispens för: 1.sjöbod om 25 kvm där fiskeredskapen ska förvaras, 2.100 kvm stor brygga där fiskebåten ska ligga förtöjd och 3.fiskrök som ska inrymmas i en så kallad friggebod. Fastigheten där åtgärderna ska utföras är obebyggd och det ingår ett stort vattenområde i fastigheten. Det mesta fisket sker också i detta vattenområde. Går det att tillämpa något av undantagen i 7 kap. 16 § MB på de åtgärder som entreprenören vill göra? Ur kompendium Praktikfallsövningar för erfarenhetsutbyte. Johan Larsson/Strandskyddsdelegationen

11 Särskilda skäl De sex särskilda skälen Särskilt skäl nr 1 Särskilt skäl nr 1 (ca 7 min) Särsklit skäl nr 2 Särsklit skäl nr 2 (ca 7 min) Särskilt skäl nr 3 Särskilt skäl nr 3 (ca 6 min) Särskilt skäl 4-6

12 Särskilda skäl Tips: titta enskilt och gå till bild nr 13 Efter prövningen av särskilda skäl med Johan och Henrik Att upphäva strandskydd i detaljplan med Therese Byheden och Klara Falk, Boverket Se även webbsem Strandskydd i DP från den17 dec 2014

13 Särskilda skäl Goda råd: Vanliga oklarheter och skäl att upphäva dispens Tips från juristerna samt klipp ur diskussion Tips från juristerna samt klipp ur diskussion, 13 min 20 sek Peter Ardö, Mark- och miljödomstolen, Vänersborg Margareta Svenning, Länsstyrelsen Skåne län

14 Särskilda skäl Tätort utan detaljplan Särskilt skäl nr 5. Praktikfall från Älvdalen ReportageReportage (5 min) DiskussionDiskussion (12 min 30 sek) Tomas Johnsson, Älvdalens kommun Margareta Svenning, Länsstyrelsen Skåne län Peter Ardö, MMD, Vänersborg

15 Särskilda skäl Frågepanel särskilda skälen Frågor från tittarna får svar av experterna. 1. Vem har bevisbördan vad gäller växt- och djurliv? 2. Måste man söka dispens inom ett år för stormförstörda byggnader? 3. Attefallshus, är de exempel på komplementhus enligt 7 kap. 17 § MB? 4. Väsentlig påverkan, hur hanterar man som handläggare bedömningen? Siktröjning mm. 5. Tomtplatsavgränsningen, vad ska få plats? 6. Proportionalitetsbedömning: intresseprövning ska komma in i samband med bedömningen om det finns ett särskilt skäl eller inte. Hur ska detta gå till i verkligheten? MÖD 2013:37. 7. Om en detaljplan som är antagen före 1975 hävs och ersätts med en ny, återinförs strandskyddet då så att det måste hävas på nytt?

16 Särskilda skäl Egna frågor, exempel att diskutera kring dispensärenden


Ladda ner ppt "Särskilda skäl Mötestema: 6 särskilda skäl. Särskilda skäl De 6 särskilda skälen Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen."

Liknande presentationer


Google-annonser