Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvård. Läkarbesök inom primärvårdens öppenvård / 1 000 invånare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvård. Läkarbesök inom primärvårdens öppenvård / 1 000 invånare."— Presentationens avskrift:

1 Primärvård

2 Läkarbesök inom primärvårdens öppenvård / invånare

3 Andra än läkarbesök inom primärvårdens öppenvård / invånare

4 Slutenvård inom primärvården, medelvårdtid

5 Läkarens patienter inom primärvården totalt % av befolkningen

6 Personer som fått ersättning för besök hos privatläkare, % av befolkningen

7 Andelen personer över 18 år som anlitat mun- och tandvårdstjänster vid hälsovårdscentralerna, % av befolkningen i samma ålder

8 Andelen personer som anlitat tandläkartjänster inom privata sektorn (personer som fått ersättning), % av befolkningen

9 Hälsofrämjande aktivitet (TEA) i primärvården, poäng

10 Specialiserad somatisk sjukvård

11 Index för användningen av tjänster inom specialiserad somatisk sjukvård

12 Kostnadsindex för specialiserad somatisk sjukvård

13 Antalet personer som väntat på specialiserad sjukvård i mer än 6 månader / invånare

14 Dödligheten 30 dagar efter hjärtinfarkt, standardiserad andel (%)

15 Dödligheten 30 dagar efter hjärninfarkt, standardiserad andel (%)

16 Utskrivning inom 4 månader efter höftfraktur, standardiserad andel (%)

17 Omoperation av höftledsprotes inom 2 år, standardiserad andel (%)

18 Mental- och missbrukarvård

19 Antalet besök inom psykiatrisk öppenvård för vuxna/1 000 personer som fyllt 18 år

20 Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården, barnpsykiatri / i åldrarna år

21 Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården, ungdomspsykiatri / i åldrarna år

22 Vårddygn i psykiatrisk institutionsvård / invånare

23 Antalet patienter inom psykiatrin som utan avbrott vårdats på sjukhus i mer än 90 dagar / invånare

24 Antalet personer över 18 år som remitterats till vård oberoende av patientens vilja / personer i samma ålder

25 Kostnader för specialiserad psykiatrisk sjukvård, euro/invånare

26 Antalet personer under 23 år som väntat på barn och undomspsykiatrisk vård i mer än 3 månader

27 Öppenvårdsklienter inom missbrukarvården / invånare

28 Klienter som vårdats på institutioner för missbrukarvård / invånare

29 Patienter som vårdats inom slutenvård på sjukhus och hälsovårdscentraler på grund av berusningsmedel / invånare

30 Klienter inom missbrukarvårdens boendeservice / invånare

31 Social service för vuxna

32 Socialvård, socialarbetare / invånare (-2007)

33 Utkomststödstagarna under året, % av invånarna

34 Utkomststöd, euro / invånare

35 Kostnaderna för tjänster och ekonomiska stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp, euro/invånare

36 Tjänster för barn, unga och familjer

37 Andelen åringar i barndagvård, % av befolkningen i samma ålder

38 Besök på barnrådgivningsbyrå inom primärvården totalt / barn i åldrarna år

39 åringar som omfattas av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård, % av befolkningen i samma ålder (THL)

40 åringar som placerats utanför hemmet, % av befolkningen i samma ålder (THL)

41 Omhändertagna eller brådskande placerade 0 – 17-åringar indelade efter uppgift om senaste placeringsställe, % av befolkningen i samma ålder (THL)

42 Tjänster för äldre

43 75 år och över, % av befolkningen

44 Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder

45 Personer i åldrarna 75 år och över som fick regelbunden hemvård 30.11, % av befolkningen i samma ålder

46 Stöd för närståendevård, personer i åldrarna 75 år och över som vårdats under året, % av befolkningen i samma ålder

47 Klienter i åldrarna 75 år och över inom serviceboende för äldre med heldygnsomsorg , % av befolkningen i samma ålder

48 Klienter i åldrarna 75 år och över på ålderdomshem eller i långvarig institutionsvård på hälsovårdscentraler , % av befolkningen i samma ålder

49 Servicekostnader

50 Social- och hälsoförvaltningens nettokostnader i euro / invånare


Ladda ner ppt "Primärvård. Läkarbesök inom primärvårdens öppenvård / 1 000 invånare."

Liknande presentationer


Google-annonser