Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klientinventering inom hemvården 30.11.2011 Päivi Tossavainen Raija Kuronen 29.6.2012 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klientinventering inom hemvården 30.11.2011 Päivi Tossavainen Raija Kuronen 29.6.2012 1."— Presentationens avskrift:

1 Klientinventering inom hemvården 30.11.2011 Päivi Tossavainen Raija Kuronen 29.6.2012 1

2 2 Andelen klienter inom regelbunden hemvård som fyllt 75 år av befolkningen i samma ålder 1995–2011* * På grund av en ändring i urvalskriterierna är uppgifterna inte jämförbara med statistikrapporterna för tidigare år. Källa: THL, Klientinventering inom hemvården

3 29.6.2012 3 Klienternas vårdbehov inom regelbunden hemvård efter åldersgrupp år 2011* * På grund av en ändring i urvalskriterierna är uppgifterna inte jämförbara med statistikrapporterna för tidigare år. Källa: THL, Klientinventering inom hemvården

4 Fördelningen av vårdbehovet hos de klienter inom regelbunden hemvård som fyllt 75 år, 2001–2011* 29.6.2012 4 * På grund av en ändring i urvalskriterierna är uppgifterna inte jämförbara med statistikrapporterna för tidigare år. Källa: THL, Klientinventering inom hemvården

5 29.6.2012 5 Antalet besök hos klienterna och deras vårdbehov inom regelbunden hemvård i november 2011* * På grund av en ändring i urvalskriterierna är uppgifterna inte jämförbara med statistikrapporterna för tidigare år. Källa: THL, Klientinventering inom hemvården

6 29.6.2012 6 Klientinventering inom hemvården 30.11.2011 I november 2011 var antalet klienter inom regelbunden hemvård 71 603. Antalet klienter ökade med 5,1 procent från föregående år. Medelåldern bland klienterna inom regelbunden hemvård var 79,1 år. Totalt 5,4 procent av klienterna behövde fortgående vård dygnet runt. Andelen klienter som behöver heldygnsvård varierade mellan de olika landskapen. En knapp fjärdedel (23,5 %) av klienterna besöktes över 60 gånger i månaden. Även antalet besök varierade mycket mellan landskapen och kommunerna. Enligt personalens bedömning fick majoriteten (82,4 %) av klienterna den vård som passade dem bäst, dvs. hemvård. http://www.thl.fi/sv/statistik/hemvarden, Statistikrapport 16/2012 29.6.2012http://www.thl.fi/sv/statistik/hemvarden


Ladda ner ppt "Klientinventering inom hemvården 30.11.2011 Päivi Tossavainen Raija Kuronen 29.6.2012 1."

Liknande presentationer


Google-annonser