Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gloves, gowns and masks for reducing the transmission of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the hospital setting Ronny Malmberg & Jan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gloves, gowns and masks for reducing the transmission of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the hospital setting Ronny Malmberg & Jan."— Presentationens avskrift:

1 Gloves, gowns and masks for reducing the transmission of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the hospital setting Ronny Malmberg & Jan Muradi 4/4 2016 Tema 1 RSJE19 Termin 4

2 Syfte  Undersöka effektiviteten av handskar, munskydd eller förkläde under kontakt med patienter infekterade eller koloniserade med MRSA  MRSA smittar huvudsakligen genom sjukvårdspersonal händer, kläder och instrument-  Motstridiga studier  Kan leda till depression och ångest för patienter

3 Sökmetod  Bred sökning av elektroniska databaser fram till Juni 2015.  Studier som undersökte effekten av användning av handskar, munskydd eller förkläde.  Ingen ekonomisk hänsyn till interventioner.

4 Sökmetod  Randomiserad kontrollerad studie (kluster eller ej)  Kvasi-randomiserad kontrollerade studier (kluster eller ej)  Icke randomiserad kontrollerad studie  Kontrollerad före-och-efter studier  Kontrollerad kohort före-och-efter studier  Avbruten tidsserie studie (kontrollerad eller ej)  Repeated measures studies

5 Sökmetod  Mer bias med NRS, men vissa ansågs berättigad  Etiskt; handskar och förkläde kan ses som effektiva interventioner av HSP så svårt att vägra i kontrollgruppen.  Exkluderade observationsstudier  Exkluderade ingen studie baserad på språk eller årtal

6 Sökmetod  Två review-författare granskade självständigt titlar och abstrakt.  Osäkerhet – hela artikeln lästes.  Oenighet – en tredje författare tillfrågades.  PRISMA Flow Diagram

7 Dataanalys  Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions  The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias  Ingen studie ansågs berättigad.  Inga studier om effekter av handskar, munskydd och förkläde berättigade.  Kan inte utesluta effekt.  Belyser vikten av RCS.

8 Radiografi  MRSA kolonisation associerad med sjukvårdskontakt (McKinnell, 2013)  Hur patienter upplever röntgensjuksköterska med handskar, munskydd och förkläde. (Day, 2011)  Värna om estetiska aspekter i vårdmiljön (Kompetensbeskrivning)  Radiografi – vårdmiljö och människa  Allmänfarliga sjukdomar (SFS 2004:168)  Skyddshandskar vid kroppsvätska (SOSFS 2015:10)

9 Skillnader  Forskningsfråga  Röntgensjuksköterska  Läkare

10 Referenser Day HR, Morgan DJ, Himelhoch S, Young A, Perencevich EN. Association between depression and contact precautions in veterans at hospital admission. American Journal of Infection Control 2011; 39 (2):163–5. López-Alcalde J, Mateos-Mazón M, Guevara M, Conterno LO, Solà I, Cabir Nunes S, Bonfill Cosp X. Gloves, gowns and masks for reducing the transmission of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the hospital setting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. McKinnell JA, Miller LG, Eells SJ, Cui E, Huang SS. A systematic literature review and meta-analysis of factors associated with methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization at time of hospital or intensive care unit admission. Infection Control and Hospital Epidemiology: the Official Journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America 2013; 34 (10):1077–86. SFS 2004:168. Smittsskyddslag. Stockholm: Socialdepartement. SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. Svensk förening för röntgensjuksköterskor (2011). Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska. Stockholm: Svensk förening för röntgensjuksköterskor


Ladda ner ppt "Gloves, gowns and masks for reducing the transmission of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the hospital setting Ronny Malmberg & Jan."

Liknande presentationer


Google-annonser