Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dom nya testerna Förkläde i patientarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dom nya testerna Förkläde i patientarbete"— Presentationens avskrift:

1 Dom nya testerna Förkläde i patientarbete
Observatörsträff 2010 Dom nya testerna Förkläde i patientarbete

2 Kontaktsmittan ska förhindras
Alla inom vården riskerar att överföra smitta mellan patienter. Kontakt smitta via kläder den näst vanligaste orsaken (efter händerna) I 6 veckor överlever MRSA på dina kläder. (1) Kläder kontamineras upp till 70% vid kontakt med MRSA patient. Vidare kontamination av händer sker i 30% (2) 1) Beard-Peger oa. Journal of Medical Microbiology 26: 251, 1988 2) Muto oa. Infection Control and Hospital Epidemiology 24: 362, 2003

3 Skyddskläder Plastförkläde ska alltid användas vid användning av roterande instrument och risk för stänk. Plastförkläde är patientbundna. Släng plastförklädet direkt efter användning på behandlingsrummet. Plastförkläde skyddar bättre vid fuktiga arbetsuppgifter.

4

5

6

7

8

9

10

11 Smittrisker och hygien i tandvården Populärversion
Socialstyrelsen

12 Håliga instrument ger särskilda problem
Vinkelstycken, spetsar till bläster (3-vägsprutor) och ultraljudsscaler är håliga instrument. Rengöringen av dessa instrument gäller både yttre och inre ytor och man måste här försäkra sig om att de i t.ex. diskdesinfektorn placeras så att vattnet passerar genom lumen och hålrum. På marknaden finns särskilda adaptorer för detta ändamål. Rengöring och desinfektion kan göras i särskild apparatur. Även dessa apparaters rengörande kapacitet av vinkelstyckets inre ytor ska dokumenteras, vilket kan ske med de testmetoder, som är avsedda för diskdesinfektorer. Ska vinkelstycken steriliseras görs detta säkrast i ångsterilisator med pulserande vakuumprogram.

13 Vattenkvalitet, sugsystem och tryckluft i uniten
ska kontrolleras regelbundet Vattnet i unitens ledningar ska hålla dricksvattenkvalitet (≤100 cfu/ml = mindre än eller lika med 100 odlingsbara bakterier per milliliter vatten) och bör därför kontrolleras regelbundet – minst en gång om året. Unitens sugsystem blir hela tiden kontaminerat av mikroorganismer, och på ledningarnas insida bildas biofilm. Den innehåller ”miljö”-mikroorganismer (heterotrofa mikroorganismer) men kan även innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. För att effektivt reducera antalet mikroorganismer i vattenledningssystemet måste biofilmen minskas eller helst elimineras. Det kan göras genom att systemet intermittent spolas ur t.ex. med natriumhydroxid. Därefter bör regelbunden underhållsdesinfektion ske med exempelvis klorföreningar, väteperoxid eller klorhexidin i kombination med kvartära ammoniumföreningar. Det är viktigt att vara medveten om att desinfektionsmedel inte har någon rengörande effekt men motverkar uppbyggande av biofilm. På marknaden förekommer särskild apparatur för att avlägsna biofilmen i ledningarna och desinfektera vattnet; dokumentation ska finnas som visar att så sker. Smittrisker och hygien i tandvården/ klicka på länken

14 Vattenprover Efter sommaren kommer vi att skicka ut instruktioner för provtagning av unitens vattensystem.

15 Bläster- och EMS- spetsar
Byts mellan varje patient Spolar och kör ut över salivfontänen Diskas i diskdesinfektorn Körs i ultraljud Blästras ur Steriliseras i autoklaven Om genomspolning till diskdesinfektorn finns används det


Ladda ner ppt "Dom nya testerna Förkläde i patientarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser