Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman, Eeva Matikainen Grupp2 Anna Lena Kanto, Jörgen Larsen, Ann-Christin Heerman, Daniel Broadley, Camilla Andersson, Christina Kjellsdotter Ander, Bertil Eliasson, Peter Stenberg, Liselotte Bragd Grupp 3 Maria Lemon, Sofie Holmqvist, Bodil Holmström, Christer Blom, Marie Åhrling, Petronella Ekström, Christer Backlund, Magnus Riseby Grupp 4 Lisa Fredriksson, Ewa Lena Therus, Liselotte Höppe Persson, Anneli Carlsson Starmark, Anders Hagsten, Ola Åkerlund, Peter Larsson, Torbjörn Jansson Grupp 5 Rickard Pauly, Anna Karin Hedlund, Mårten Persson, Anna Larsson, Per Johansson, Therese Viberg, Joacim Zetterman, Magnus Åkerblad, Grupp 6 Maria Ersmark, Annika Walter, Anne-Sophie Skalin, Therese Maran, Anne Granfelt, Ola Jävergård, Kenth Rohlén, Åke Lindqvist Grupp 7 Kerstin Eklund, Malin Granath, Erland Skommevik, Jessica Hallonqvist, Magdalena Stenman, Marie Gilbertsson, Helena Salo-Ohlsson, Emma Strömqvist Lund Grupp 8 Anna Forsman, Marie Rex, Lars Tuvestad, Ulrika Duvman Rydén, Pernilla Pettersson, Malin Myhrberg, Elisabeth Lindgren Röjler, Emma Herou

2 orebro.se Program för dagen 9.00-9.40 Återblick-fortsättning Sammanställning av basgruppens arbete 9.40 -10.00 Utvärdering av nätverksarbetet 10.00-10.20 FIKA 10.20-12.00 Föreläsning med Per Kornhall -Situationen i Sverige - varför det är viktigt att utveckla skola och undervisning -Förstelärarrollen 12.00-13.00 Lunch på Conventum 13.00-16.30 (fika 15.00) Föreläsning med Per Kornhall -Vetenskap och beprövad erfarenhet - vad är det? -Kollegialt lärande och professionsutveckling kopplat till skolutveckling Wifi: CONVENTUM-SMART Lösen:conventum2016

3 orebro.se Återblick-arbetsgång Träff 1 9 sep ”Vi är bra” Träff 2 5 nov ”Tillsammans” Träff 3 20 jan ”Förändring” Träff 4 21 april ”Fortsätt…” -Summering och analys -Återkoppling till processledningsgruppen -Planering av nätverksträffar -Omvärldsbevakning

4 orebro.se Förväntningar, fantasier, föreställningar, utmaningar Skolverkets rapport: Vad gör försteläraren? Möjligheter och utmaningar för det kollegiala lärandet reflekterande team kring utmaningar i uppdraget. Introduktion av ett kollegialt lärande för förstelärare, i basgrupperna. Träff 1

5 orebro.se Att få konkreta samtalsverktyg för att leda kollegialt lärande, modell; glädje framgång. Hur är min roll idag, hur kan den se ut framöver? Uppdrag, fyll din roll utifrån dina erfarenheter samt Skolverkets rapport kring framgångsrika exempel. Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål. Träff 2

6 orebro.se Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål. Att möta motstånd i förändringsarbete Open space, en modell för förändringsarbete, skapa gemensam dialog om förstelärarens roll och uppdrag Träff 3

7 orebro.se Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål. Utvärdering av nätverket Föreläsning med Per Kornhall Träff 4

8 orebro.se Fortsättning…….. Nätverksträffar 16/17 Torsdag 15 september 13-16.30 Onsdag 16 november 13-16.30 Torsdag 26 januari 13-16.30 Onsdag 26 april 13-16.30 Innehåll: Basgrupp med gemensamt försteläraruppdrag ex språkutvecklande arbetssätt, hälsa, etc Gemensam kompetensutveckling för att driva skolutveckling

9 orebro.se Arbete i basgrupper 1. Nuläge i basgrupperna, ex kap 4-7 i Förstelärare, skolutveckling 2. Utvärdering tillsammans kring basgruppen och dess kollegiala lärande; Reflektera kring arbetssätt ni valt i er basgrupp, vad har det tillfört er? Har ni tagit med det i ert uppdrag på respektive skola? Har det gett några effekter? Reflektera kring innehåll, fokus/avgränsning och kommunikation (portalen)

10 orebro.se Utvärdering individuellt forstelarareorebro.weebly.com


Ladda ner ppt "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"

Liknande presentationer


Google-annonser