Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppet Hus 25 november Turbingränd Margareta Larsson Axell & Lars Bentell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppet Hus 25 november Turbingränd Margareta Larsson Axell & Lars Bentell."— Presentationens avskrift:

1 Öppet Hus 25 november Turbingränd Margareta Larsson Axell & Lars Bentell

2 Kvällens agenda Pågående & avslutade arbeten Avgiftshöjning Nya arbeten 2016 Värme & Ventilation Kasserade vitvaror Parkeringsfrågor TV & Bredband Övriga frågor & diskussion

3 Pågående & avslutade arbeten Fastigheter: putsjobb fortsätter nästa år. Fastighetssynen i september: Sammanställning snart färdig. Prioritering bl.a. Brister i målning, puts- och betongskador. Övrigt: Gymmet på Tu 3 färdigrenoverat. Blev väldigt lyckat!

4 Nya arbeten 2016 Garage Renovering av garage p.g.a. saltinträngning och sönderfrätt armering. Sämsta garaget TE 69-81 prioriteras. Alla garage måste åtgärdas inom 10 år enligt konsult. Upphandling pågår för eventuell start i vinter. Ca 4 månaders byggtid. Detaljerat brev till berörda boende/garageinnehavare. Allmänt infoblad till övriga på Teknik. Infomöte med entreprenör samt tömning innan byggstart. Garaget evakueras i 3 etapper. Man blir av med plats ca 1 månad. Hyra mark av Kommunen = Stora kostnader. (120kr per kvadratmeter och månad) Vi har hittat annan lösning.

5 Forts. Nya Arbeten Terrasser Läckande terrasstak planeras att åtgärdas till våren. Silonbehandling på prov (inkl rensning med högtrycksvatten) Skärmar Byggs av Gubbgänget & Fixarna. Tack! Betong och skärm skall underhållas av de boende därefter. Målning Bättring fönster (kittning exempelvis går dock på felanm)

6 Forts. Nya Arbeten Mark Trädfällning under senhöst/vinter. Dåliga träd fälls som dömts ut av expertis. Denna gång 13 träd. Flest på Tu. Vinterunderhåll Skyltar, käppar och sandlådor. Belysning ute Eventuellt byte till LED.

7 Värme & ventilation Ny trapphusventilation, Te 69-71, 5-7. Upphandling pågår. Säkerhetsdörrar: förvärmd luft från trapphusen riskerar att inte komma in i lägenheten… Lösning? OBS Låscylindrarna NODA styr vårt värmesystem. Blir bättre & bättre - färre klagomål! Avslutning av ventilbyten. Några få lägenheter har inte varit tillgängliga…

8 Städning, sophantering m.m. Vi är nöjda med MBC Städservice. Mattbyten i portarna: föreningen betalar endast för 8 byten / år. Just nu byts dessa 12 ggr per år ändå. Grovsopor: icke brännbart m.m. Inget elavfall, byggavfall. vitvaror eller farligt avfall i våra containers! Tyvärr följs inte alltid detta, bl.a. på höstens städdag… Förslag? Elektronik: lämnas i trådvagnar i garagen. Obs! följ reglerna som finns uppsatta. Måste rymmas i trådvagnen, vitvaror får ej lämnas här  Görvälns ÅC. Har man ej garageplats men ofta lämnar elavfall kan Classe eller kanske granne med plats släppa in den boende. Glödlampor & batterier: lämnas i tvättstugorna och i garagen. Byggavfall: lämnas på Görvälns ÅC och inte i våra containrar!

9 Sopsugen Varje stopp kostar minst 2000 kr!

10 Parkering Tu: 185 lägenheter - 189 lägenhetsparkeringar + gästparkeringar. Te: 134 lägenheter – 130 lägenhetsparkeringar + gästparkeringar. Totalt 101 p-platser utomhus, resten i garage. I mån av tillgång maximalt 1 garageplats + 1 uteplats! Får inte hyras ut i andrahand. Ett handikapptillstånd ger förtur. OBS! att det råder p-förbud inom hela området (zon med p-förbud). Anlitar du hantverkare el. liknande är det din skyldighet att se till att denne får ett tillfälligt p-tillstånd från fastighetsskötaren.

11 Parkeringstillstånd för boende Grundregel: Medlem som står i vår kö för att hyra en garage- eller p-plats kan få ett Boendetillstånd med en avgift på 135 kr per 30 dagar (okt 2015). Det ger rätt att parkera på föreningens avgiftsbelagda besöksplatser. Behöver du ett sådant tillstånd kontaktar du Tommy Lovened i styrelsen för vidare information. HSB administrerar kön. Tillämpningsregler: P-tillstånd utlämnas endast till medlem som står i kö för garage- eller p-plats. P-tillståndet är tidsbegränsat. Medlem som får ”hyrd plats” ska återlämna p-tillståndet när hyreskontraktet har skrivits på. Medlem som tackar nej till erbjuden plats får inte behålla p-tillståndet. Fordon som inte ryms inom markerad plats (längd eller bredd) får inte parkeras på föreningens avgiftsbelagda besöksplatser. OBS! Medlem som inte återlämnar p-tillståndet debiteras med 500 kronor. Parking Partner registrerar det som ogiltigt och utfärdar p-bot om det används.

12 T TV, Bredband & telefon Comhem som ingår i månadsavgiften omförhandlades och avgiften per lgh sänktes med 2/3 från och med 2015-06-01. 18 analoga kanaler ingår. 8 digitala kanaler om man har en digital-TV med DVB-C dekoder. Vill man se betalkanaler krävs även ytterligare CA-modul. Bredband & telefon går också att beställa. HSB har avtal även med Bredbandsbolaget som kan användas av oss om inte Comhem:s betalutbud/pris är intressant. Obs! att Comhems uttag består av ”3 hål” i väggen och att fiberuttaget endast fungerar med Bredbandsbolagets utbud.

13 Digitalt utbud som ingår ”gratis”: Digitala TV kanalerDigitala radiokanaler SVT1+2 Kunskapskanalen (kanalplats 125) Barnkanalen / SVT24 (153) SR1, 2, 3 & SR Sisuradio TV4BBC World Service TV6Radio France International FOX (14) Amerikanska serierNPR (USA) Axess TV (42) Kultur, natur & historia.

14 Följande analoga kanaler har vi tillgång till: SVT1+2, SVT24, Kunskapskanalen/Barnkanalen TV3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12… F-TV (Finska) JLTV (lokal-TV) TLC + FOX (relativt nya)

15 Utökat Wifi? Repeater Power Line Extender Frekvensband viss betydelse LED-lampor mm

16 Frågor? Frågor, förslag, synpunkter ni vill framföra till nästa möte?  fragastyrelsen@kolarangen.sefragastyrelsen@kolarangen.se


Ladda ner ppt "Öppet Hus 25 november Turbingränd Margareta Larsson Axell & Lars Bentell."

Liknande presentationer


Google-annonser