Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilaga 1. till KHR090325 Projekt TillgänglighetB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilaga 1. till KHR090325 Projekt TillgänglighetB."— Presentationens avskrift:

1 Bilaga 1. till KHR090325 Projekt TillgänglighetB

2 Vi som jobbar i projektet Projektledare  Leif Berggren, 20 %  Cornelia Moén, 25 % (mån, tis, ons) Hörselskadad, reumatiker  Daniel Eriksson, 50 % (4 tim varje dag) Rullstolsburen  Roberth Karlsson, 25 % (mån, tis, tor)

3 Vårt uppdrag …är att kartlägga offentliga miljöer OBS! det ingår inte i uppdraget att ta fram åtgärdsförslag! Ute (gator, torg, parker) och Inne (mottagningar, mötesplatser, mötelokaler, receptioner mm)

4 Det finns ingen tydlig definition på vad som är enkla hinder! Alla människor bör kunna:  Ta sig fram  Ta sig in/ut  Hitta dit man vill  Höra  Se Annars finns det brister i tillgängligheten.

5 Avgränsning  Fastigheter och lokaler som ägs (eller används av) kommunen  Gator och torg  Parker  Lekparker  Undantag: Skollokaler som bara används för undervisning.

6 Tidsperspektiv Detta arbete tar tid. 3 moment att genomföra på varje objekt som kartläggs.  Kartläggning på plats  Fotografering på plats  Sammanställning av material (renskrivning, korrekturläsning, namnge / identifiera bilder)

7 Prioritering Detta är ett ”evighetsjobb”… Vi har prioriterat inomhusmiljöer och stadskärnan (gågator). Därför att… Det är där människor i första hand märker bristande tillgänglighet.

8 Bra tillgänglighet i Sala  Uppvärmda gångstråk i centrum  Inga ränndalar  Väldigt få nivåskillnader på gator  (inga trappor/ramper)

9 Mindre bra, utomhus  Ojämn markbeläggning  Se över placering av blomkrukor/dekor i centrum. Använd dem för att markera hinder t.ex. lyktstolpar.  Många butiker är otillgängliga pga. trappsteg vid ingången eller inne i butiken.  Ledstråk för synskadade med käpp saknas.  Markera övergångställen så de både syns och kan kännas taktilt.  Skyltning saknas eller är ologisk.

10 Mindre bra, inomhus  Hörslingor saknas.  Dörröppnare saknas eller är ur funktion.  Hissar låsta.  Belysning är bländande eller felriktad.  Skyltar saknas.  Ledstråk saknas.  Många butiker är otillgängliga p.g.a. trappsteg vid ingången eller inne i butiken.

11 Färdiga kartläggningar Utomhus gator/gångstråk/parker  Norrbygatan  Bergsmansgatan  Fredsgatan  Brunnsgatan  Gillegatan  Rådmansgatan  Södra Esplanaden  Esplanden  Gatorna runt torget, 4 delar  Lekparken stora  Lekparken nya  Drottninggatan

12 Färdiga kartläggningar Inomhus Förvaltninglokal/plats Information Salarådhuset Bygg och miljörådhuset Kommunstyrelsen/Gustav Adolf salenrådhuset Kultur och fritid/inkl. Blå salenbiblioteket SkolförvaltningenDrottninggatan BibliotekSala Lärkan (rekreation, bad, träning)Sala IdrottshallenSala UngdomslokalenSala Skolor Ekebyskola (aula, reception)Sala Valla skolan (aula, reception)Sala Kungsängskolan (aula, reception)Sala

13 Kvar att göra  Parken  Gångstråk till/från vårdcentral/lasarett  Gångstråk till/från stationen mot centrum  Musikskolan  Alla lokaler utanför tätorten Sala.  mm

14  Detta projekt avsluts i juni 2009

15 Vad händer sen? eller ”ÖNSKELISTA”  Utbildning för våra politiker  Tillgänglighetsarbetet utvecklas enligt handikapp policyn  En tjänst med ansvar för information och samordning inrättas

16 Tillgänglighet är mer än bara fysiska hinder. Kunskap, attityd och bemötande är lika viktiga delar av tillgänglighetsarbetet.


Ladda ner ppt "Bilaga 1. till KHR090325 Projekt TillgänglighetB."

Liknande presentationer


Google-annonser