Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAH 53 år En tillbakablick Gunnar Carlgren LAH Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAH 53 år En tillbakablick Gunnar Carlgren LAH Linköping."— Presentationens avskrift:

1 LAH 53 år En tillbakablick Gunnar Carlgren LAH Linköping

2 Man 20 år

3

4 Hemsjukvårdens historia 1955 Förmedlingscentralen för långvarigt sjuka 1957 Dr Per Arnander lägger förslag om lasaretts- ansluten hemsjukvård 1962 Beslut om Lasarettsansluten hemsjukvård 1966 Hemsjukvårdsbyrån – nu även psykiskt sjuka och utvecklingsstörda, barn som vuxna

5 LAH 1963 Föreståndare/sjuksköterska 50% 1 sjuksköterska 50% 5 undersköterskor 2 sjukvårdsbiträden hemsamariter anhöriga 30 patienter – 1500 ssk-besök 1966 Inköp av en moped

6 LAH nyckel till trygghet Per Arnander beskriver två nyckelfaktorer: Telefontillgänglighet dygnet runt Möjlighet till läkarbesök dygnet runt Möjlighet till direktinläggning i sluten vård

7 LAH’s utveckling 1976 LAS - avtal med kommunen, hemsamari- terna kommunanställs SG, AT, kurator o präst i teamet 123 pat vårdas, 52 nyinskrivna 27 har cancer 32 avlidna 1976 öl H Zetterqvist symposium på Riksstämman

8 1973 Lasaretssansluten hemsjukvård i Örebro 1975 LAH Motala under Barbro Beck-Friis utvecklar palliativ hemsjukvård I slutet av 80-talet har LAH 7 ssk och 15 usk som vårdar 150 pat med KOL, hjärtsvikt och en mindre del med cancer. Man har börjat använda subcutana sprutpumpar för smärtlindring.

9 Fortsatt LAH-utveckling 1992 Fasta läkare på LAH Linköping 1994 Start av Rehab-LAH 1995 Sjuksköterskor dygnet runt, dubblerade resurser, 3 palliativa vårdlag, vårdav- delning med 12 platser, start av Akut-LAH 2004 Hemsjukvårdens hus 2009 Vårdval primärvård 2014 Kommunalisering av hemsjukvården

10 LAH 2015 – ett fungerande koncept Sammanhållet multiprofessionellt team Sammanhållen tillgänglig dokumentation Egen läkarjourlinje Tillgång till läkemedel Tillgång till medicinsk teknik Ett framförhållande arbetssätt med väl utarbetade medicinska vårdplaner 25% av alla som dör i Linköping är LAH- anslutna

11 LAH ger trygghet Ett telefonnummer, alltid tillgängligt Sjuksköterskan som kommer vet vem patienten är Läkaren kan komma vilken tid som helst och känner till patienten Den medicinska vårdplanen täcker in de flesta förväntade händelserna En plats på avd 96 kan nästan alltid ordnas

12 LAH’s kompetens Många professioners kunskap, läkare med olika specialitetsbakgrund Kompetens att bedriva palliativ vård är förutsättning för hemsjukvård Palliativ vård är i huvudsak en förtrogenhets- kunskap som kan läras i en god miljö Etisk kompetens är ett grundelement i vården Att arbeta framförhållande ger trygghet åt sjuksköterskorna, som då kan göra vad som helst

13 Problemet för dagen Nästan hälften av alla människor >65 år som dör i Sverige har en sista tid i livet med turer ut och in i akutsjukvården En stor del av denna vård tillför inte patienterna någon livskvalitet – mer sannolikt är att den sista tiden präglas av otrygghet och oro Det finns ingen hemsjukvård som ger tillräcklig trygghet åt patient och närstående

14 Vårdgivare, LAH Linköping Patient i hemmet Mätutrustning eHälsodagboken – patienter med hjärtsvikt och/eller KOL

15 LAH 2025 Uppdrag att erbjuda hemsjukvård för de sköraste äldre Mobilt team med mobil journaltillgänglighet, EKG, bedside labanalys, ultraljud Distanskonsultationer med videosamtal, distansauskultation hjärta o lungor eHälsodagboken hjälpmedel för såväl hjärt- och lungsjuka som cancersjuka


Ladda ner ppt "LAH 53 år En tillbakablick Gunnar Carlgren LAH Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser