Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beteendeförändring i grupp Agneta Yngve Enheten för folkhälsonutrition Karolinska Institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beteendeförändring i grupp Agneta Yngve Enheten för folkhälsonutrition Karolinska Institutet."— Presentationens avskrift:

1 Beteendeförändring i grupp Agneta Yngve Enheten för folkhälsonutrition Karolinska Institutet

2 Vindeln

3 Vindelnmodellen 30 primärvårdspatienter per kurs 4 veckor introduktionskurs 1 vecka uppföljning efter 6 månader 18 månader 60 månader (5 år) 50 år, 55% kvinnor Deltagarstyrd modell Kunskap tillförd när den efterfrågas – alternativt patienter letar själva efter kunskap Färdighetsträning

4 Fysisk aktivitet, inne och ute, av olika sort och modell, en del av behandlingen Vindeln

5 Diastoliskt blodtryck före och efter behandlingen

6 BMI utveckling

7 Antal patienter med diastoliskt blodtryck >90 mm Hg före och efter vistelsen

8 Stockholm följer Vindeln Stockholm läns landsting uttrycker en vilja att pröva en likartad modell som i Vindeln – särskilt riktad mot lågutbildade grupper PrevNut söker och får medel för KLoK projektet, med start 1998 i försöksform

9

10 Den auktoritära pedagogiken förutsätter… att att mottagarna förhåller sig passiva medan läraren ”bankar in” eller ”fyller på” stoffet att att det stoff som man sysslar med består av andras erfarenheter, som någon försöker överföra i mer eller mindre färdig form till de nya mottagarna

11 utan utan att dessa själva ges möjlighet att ta ställning till om de överhuvudtaget har intresse för detta stoff, eller möjlighet att bedöma om det är berättigat att syssla med det att att det hela sker i en situation där de enskilda mottagarna är isolerade från varandra, att samtala om hur man uppfattar stoffet är att störa

12 Förändringsprocessen måste ta sin utgångspunkt hos eleven; inte hos läraren och inte i ett undervisningsstoff men däremot i elevens undervisningsbehov

13 Förändringsprocessen måste av eleven; startas av eleven; i hans försök att lära känna sina behov, finna ut var han står, vart han vill och hur han vill nå dit

14 Förändringsprocessen måste fritt och öppet, förlöpa fritt och öppet, inte med ett ”dolt program” som läraren har i rockärmen

15 Förändringsprocessen måste en kollektiv process Förlöpa, inte som individuella bemödanden utan som en kollektiv process varigenom eleven kommer till kunskap om sig själv genom samvaron och samverkan med de andra, den måste försiggå tillsammans med andra, och på ett sådant sätt att man lär sig fungera i det nödvändiga samarbetet

16 Inlärning… aktiv process är en aktiv process den sker inte i form av ett passivt mottagande, det måste hända något hos eleven för att inlärning ska äga rum

17 Inlärning… egna direkta erfarenheter sker bäst genom egna direkta erfarenheter, inte genom att man delges något i andra hand genom andra

18 Inlärning… fritt sker fritt, dvs inte det man påtvingas av utomstående utan det man själv uppfattar att man har behov av

19 Inlärning… tillsammans med andra, försiggår tillsammans med andra, i situationer där man har tillfälle att konfrontera sin egen personliga uppfattning med andras, att påverka och bli påverkad – alltså då en kommunikation mellan deltagarna äger rum

20 Man hör och man glömmer Man ser och man minns Man gör och man förstår

21 KLoK-modellen Folkbildningsprinciper: Kunskap är makt, tillsammans kan vi, medbestämmande … Hälsoförtecken: Färdigheter viktiga för att ändra hälsobeteende Vettig mat och fysisk aktivitet Frukt och grönt varje gång du äter Socialt stöd – PEP grupper Fokus på LÖSNING inte PROBLEM Lokalsamhället som stödjande miljö

22 4 veckors hälsohemsvistelse i SLL? Viktigt att definiera riskindivider tidigt i sjukdomsutvecklingen Svårt för personer med låg socio- ekonomisk status att stanna borta från jobbet – särskilt om de har tillfällliga jobb eller vikariat Svårt för kvinnor från vissa etniska grupper att vara borta från hem och familj Främlingsskap i lokalsamhället – ett verkligt problem i förorten

23 Botkyrka Lägst SES i Stockholm, speciellt i de norra delarna av kommunen Högsta kostnaden för sjukskrivning och/eller arbetslöshet jmf med alla andra kommuner i Sverige Hög andel invandrare från många olika länder och med olika bakgrund och språk Miljö som inte uppmuntrar social interaktion

24

25 KloK i Botkyrka har jobbat med Vuxenskolan ABF Verdandi Betnarin – den lokala Syrianska kvinnoföreningen

26 Andra viktiga samarbetspartners i Botkyrka ABC-huset Arbetsförmedlingen Socialförvaltningen Försäkringskassan Företagshälsovården Politiker

27 Viktiga ingredienser i KLoK modellen Stages of change Deltagarstyrd inlärning – bygger på eget intresse och förmåga Färdighetsträning PEP-grupper –Grupper om 3-5 –Personlig målsättning –Kamratstöd POWER TO THE PEOPLE!!!

28 KLoK cirkelledare KLoK deltagare

29 Detta har hänt 400 personer har deltagit i en KLoK cirkel 120 studiecirkelledare har utbildats (inte bara i Botkyrka) Ett koncept för att jobba med långtidsarbetslösa har utvecklats i samarbete med ABC-huset Slut med landstingets stöd till KLoK-projektet 2006

30 Gruppövning Sitt i grupper om 5 Var och en säjer något snällt om var och en av dom andra fyra Reflektera över hur det kändes Kom tillbaka i stor grupp

31 Livsdrömmen Sitt i grupper om 5 –Berätta för de andra i gruppen var du skulle vilja vara om tio år –Lyssna på alla, var positiv –Reflektera – hur många människor pratar du normalt med om din livsdröm?

32 Lösningsfokuserat förhållningssätt Nästa steg –Fundera över hur du inom överskådlig tid skulle kunna agera för att komma ett steg närmare livsdrömmen –... Inom en vecka –Diskutera detta i gruppen


Ladda ner ppt "Beteendeförändring i grupp Agneta Yngve Enheten för folkhälsonutrition Karolinska Institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser