Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET."— Presentationens avskrift:

1 Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET

2 Nya regionala BNP-serier möjliggör historiskt perspektiv Statistiska Centralbyrån publicerar sedan 1993 regional BNP på länsnivå i Regionalräkenskaperna Regional utveckling är en trögrörlig process – långsiktiga perspektiv nödvändiga Enflo, Henning och Schön (2014): regional BNP 1860- 1990 skattade från historiska källor –Internationellt och historiskt konsistenta skattningar Vi finner att den regionala klyftan har ökat sedan 1980- talet – ett historiskt trendbrott

3 Ett historiskt trendbrott Befolkningsjusterad variationskoefficient

4 Rörlighet i den regionala rankingen 18602010 IndexRankingIndexRankingFörändring Kronobergs län0.57240.93816 Norrbottens län0.82171.14215 Skaraborgs län0.74220.96715 Älvsborgs län0.76190.96514 Kopparbergs län0.73230.881013 Västerbottens län0.84150.8996 Örebro län0.77180.88126 Jönköpings län0.75200.87155 Jämtlands län1.1470.9834 Västernorrlands län1.1480.9644 Hallands län0.85140.88113 Kalmar län0.74210.85192 Stockholms län2.1911.3710 Malmöhus län0.89120.8813 Göteborg och Bohus län1.2530.966-3 Västmanlands län1.0890.8714-5 Blekinge län0.83160.8221-5 Kristianstads län0.98100.8518-8 Värmlands län0.86130.8122-9 Gävleborgs län1.1960.8716-10 Gotlands län0.94110.7724-13 Uppsala län1.3720.8617-15 Östergötlands län1.2240.8420-16 Södermanlands län1.1950.8023-18

5 Rankingen för perioden 1980-2013 19802013Förändring Uppsala20416 Norrbotten15213 Örebro18810 Jämtland21147 Västernorrland1266 Halland19154 Västerbotten16124 Västra Götaland431 Kronoberg550 Stockholm110 Skåne910 Östergötland67 Dalarna1113-2 Gotland1720-3 Jönköping39-6 Värmland1319-6 Södermanland1421-7 Blekinge816-8 Kalmar1018-8 Västmanland211-9 Gävleborg717-10

6 Tillväxtens regionala spridning

7 1860 var det regionala klyftans storlek jämförbar med södra Europa

8 En internationell utblick

9 Långsiktig konvergens – fyra perioder

10 Stor migration 1860-1910

11 Järnvägarnas betydelse Berger & Enflo (2014) : Infrastruktursatsningar och lokal tillväxt – vad kan vi lära av historien? Ekonomisk Debatt

12 Urbanisering 1910-40 Andelen anställda i tillverkningsindustrin i städerna. Källa Berger, Enflo, Henning (2012)

13 Strukturomvandling 1940-80 Modell för solidarisk lönepolitik och hög tillväxt Sammanpressad lönestruktur Aktiv arbetsmarknads- politik Flyttpolitik Rehn-Meidner modellen

14 Strukturomvandling viktigaste bidrag till efterkrigstidens konvergens

15 … till priset av ökad befolkningskoncentration

16 Växande ojämlikhet 1980 - Växande ojämlikhet del i en global trend Tillväxtparadigm baserat på Information och Kommunikationsteknologi (IKT) Tättbefolkade regioner har en fördel i produktionen av kunskap Stadens roll som tillväxtmotor: –agglomeration kontra trängsel

17 Befolkningskoncentrationen och BNP-klyftan Sambandet har varierat över historien: –1860-1910: Konvergens i BNP per capita och minskande befolkningskoncentration –1940-80: Aktiva åtgärder minskade klyftan i BNP per capita till priset av en ökad befolkningskoncentration –Sedan 1980 har den regionala klyftan ökat samtidigt som befolkningen koncentrerats –Sverige har idag en av den industrialiserade världens mest koncentrerade befolkningar

18

19 Regional ojämlikhet – tre hypoteser Konvergens: när marknader integreras rör sig kapitalet till de regioner med minst kapital (högst marginalavkastning) Divergens: kapitalet rör sig till de redan rika regionerna eftersom de drar nytta av agglomerationseffekter Uppochnervända U-kurvan: Industrialiseringsprocessen leder till att vissa regioner som drar ifrån. Efterhand sprider sig industrialiseringen till flera regioner som då kommer ikapp.

20 Koncentrationen har ökat


Ladda ner ppt "Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET."

Liknande presentationer


Google-annonser