Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET."— Presentationens avskrift:

1 Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET

2 Nya regionala BNP-serier möjliggör historiskt perspektiv Statistiska Centralbyrån publicerar sedan 1993 regional BNP på länsnivå i Regionalräkenskaperna Regional utveckling är en trögrörlig process – långsiktiga perspektiv nödvändiga Enflo, Henning och Schön (2014): regional BNP skattade från historiska källor –Internationellt och historiskt konsistenta skattningar Vi finner att den regionala klyftan har ökat sedan talet – ett historiskt trendbrott

3 Ett historiskt trendbrott Befolkningsjusterad variationskoefficient

4 Rörlighet i den regionala rankingen IndexRankingIndexRankingFörändring Kronobergs län Norrbottens län Skaraborgs län Älvsborgs län Kopparbergs län Västerbottens län Örebro län Jönköpings län Jämtlands län Västernorrlands län Hallands län Kalmar län Stockholms län Malmöhus län Göteborg och Bohus län Västmanlands län Blekinge län Kristianstads län Värmlands län Gävleborgs län Gotlands län Uppsala län Östergötlands län Södermanlands län

5 Rankingen för perioden Förändring Uppsala20416 Norrbotten15213 Örebro18810 Jämtland21147 Västernorrland1266 Halland19154 Västerbotten16124 Västra Götaland431 Kronoberg550 Stockholm110 Skåne910 Östergötland67 Dalarna Gotland Jönköping39-6 Värmland Södermanland Blekinge816-8 Kalmar Västmanland211-9 Gävleborg717-10

6 Tillväxtens regionala spridning

7 1860 var det regionala klyftans storlek jämförbar med södra Europa

8 En internationell utblick

9 Långsiktig konvergens – fyra perioder

10 Stor migration

11 Järnvägarnas betydelse Berger & Enflo (2014) : Infrastruktursatsningar och lokal tillväxt – vad kan vi lära av historien? Ekonomisk Debatt

12 Urbanisering Andelen anställda i tillverkningsindustrin i städerna. Källa Berger, Enflo, Henning (2012)

13 Strukturomvandling Modell för solidarisk lönepolitik och hög tillväxt Sammanpressad lönestruktur Aktiv arbetsmarknads- politik Flyttpolitik Rehn-Meidner modellen

14 Strukturomvandling viktigaste bidrag till efterkrigstidens konvergens

15 … till priset av ökad befolkningskoncentration

16 Växande ojämlikhet Växande ojämlikhet del i en global trend Tillväxtparadigm baserat på Information och Kommunikationsteknologi (IKT) Tättbefolkade regioner har en fördel i produktionen av kunskap Stadens roll som tillväxtmotor: –agglomeration kontra trängsel

17 Befolkningskoncentrationen och BNP-klyftan Sambandet har varierat över historien: – : Konvergens i BNP per capita och minskande befolkningskoncentration – : Aktiva åtgärder minskade klyftan i BNP per capita till priset av en ökad befolkningskoncentration –Sedan 1980 har den regionala klyftan ökat samtidigt som befolkningen koncentrerats –Sverige har idag en av den industrialiserade världens mest koncentrerade befolkningar

18

19 Regional ojämlikhet – tre hypoteser Konvergens: när marknader integreras rör sig kapitalet till de regioner med minst kapital (högst marginalavkastning) Divergens: kapitalet rör sig till de redan rika regionerna eftersom de drar nytta av agglomerationseffekter Uppochnervända U-kurvan: Industrialiseringsprocessen leder till att vissa regioner som drar ifrån. Efterhand sprider sig industrialiseringen till flera regioner som då kommer ikapp.

20 Koncentrationen har ökat


Ladda ner ppt "Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys KERSTIN ENFLO, EKONOMISK HISTORISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET."

Liknande presentationer


Google-annonser