Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi 2015-2018. Innehåll på rubriknivå Bakgrund Äldre befolkning i Norrbotten Målgrupp för satsningen Vision Syfte Mål Inriktningsområden Uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi 2015-2018. Innehåll på rubriknivå Bakgrund Äldre befolkning i Norrbotten Målgrupp för satsningen Vision Syfte Mål Inriktningsområden Uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Strategi

2 Innehåll på rubriknivå Bakgrund Äldre befolkning i Norrbotten Målgrupp för satsningen Vision Syfte Mål Inriktningsområden Uppföljning och analys

3 Vision Trygga äldre i Norrbotten – ett gemensamt ansvar Syfte Syftet är att genom samverkan på flera nivåer, även mellan huvudmännen, stärka och stimulera en mer sammanhållen vård och omsorg för de sjuka äldre inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. Mål Den äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen tillgodoses. Den äldre erbjuds behovsanpassade insatser, ges möjlighet att leva självständigt under trygga förhållanden och blir bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet.

4 Inriktningsområden Individens och anhörigas resurser och synpunkter Samverkan och samordning Sammanhållen vård och omsorg Förstärkt utskrivning, Trygg hemma, Utskrivningsklara Kunskap, kvalitet och kompetens Kompetensförsörjning, webbutbildning, e-learning och eHälsa, äldres behov i centrum God hälsa, vård, omsorg och rehabilitering Preventivt arbetssätt, God vård och omsorg i livets slutskede, God vård och omsorg vid demenssjukdom God vård vid psykisk ohälsa, Akut omhändertagande, God och säker läkemedelsanvändning, Kvalitetsregister, Rehabilitering

5 Förslag 1 Strategi övergripande Fyraårig länsgemensam handlingsplan med mål och mått NO Luleå/Boden Kommun Luleå, Boden NO Kalix Kommun Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå NO Gällivare Kommun Gällivare, Pajala, Jokkmokk NO Piteå Kommun Piteå, Älvsbyn, Arjeplog, Arvidsjaur NO Kiruna Kommun Kiruna Ettåriga lokala handlingsplaner

6 Beslutsprocess Politiska samverkansberedningen 5 februari Landstingsstyrelsen 4 mars Kommunförbundets styrelse 5 mars

7 Prestationsersättning till Norrbotten blad 1 (totalt resultat se blad 2) Svenska palliativregistretSenior alert God vård i livets slut, förbättring minst 5% eller minst 10% Resultat på de olika indikatorerna KOMMUN Befolkning < 65 år Täckningsgrad (= grundkrav 70%) God vård i livets slut, förbättring minst 5% PRESTATIONSERSÄTTNING förbättring 5-9,99% PRESTATIONSERSÄTTNING förbättring minst 10% Antal platser i säbo och korttids Täckningsgrad i % PRESTATIONSERSÄTTNING 90% riskbedömda på säbo Antal godkända riskbedömningar (med åtgärd och uppföljning) PRESTATIONSERSÄTTNING - antal godkända riskbedömningar Antal munhälsobedömn PRESTATIONSERSÄTTNING - antal munhälsobedömn KOMMUN Arjeplog81564,29-0, Arjeplog Arvidsjaur175658,777, Arvidsjaur Boden635054,152, Boden Gällivare436159,62, Gällivare Haparanda245964,1511, Haparanda Jokkmokk134171,6-9, Jokkmokk Kalix437074,169, Kalix Kiruna468354,7214, Kiruna Luleå ,410, Luleå Pajala199859,43-5, Pajala Piteå898971,870, Piteå Älvsbyn205364,11, Älvsbyn Överkalix111070,9712, Överkalix Övertorneå135389,29-3, Övertorneå Tot kommun ,413, NLL NLL Totalt för Norrbotten

8 Prestationsersättning till Norrbotten blad 2 med totalt resultat DemensregisterLäkemedels-indikatorer Samman- hållen vård och omsorg SveDem (primärvård) BPSD-registret (kommun) Norrbotten har klarat två av tre indikatorer, fördelning till länet. Resultatet beräknas totalt för hela länet KOMMUN Befolkning < 64 år Antal registrerade nyinsjuknade Antal uppföljningar Antal registreringar i BPSD-registret och på papper PRESTATIONSERSÄTTNING antal registreringar i BPSD Prestationsersättning Olämpliga läkemedel Prestationsersättning Läkemedel mot psykos Prestationsersättning Antiinflammatoriska läkemedel Återinläggning inom 30 dagar Unvikbar slutenvård Total summa per kommun KOMMUN Arjeplog Ej uppnått mål Arjeplog Arvidsjaur Arvidsjaur Boden Boden Gällivare Gällivare Haparanda Haparanda Jokkmokk Jokkmokk Kalix Kalix Kiruna Kiruna Luleå Luleå Pajala Pajala Piteå Piteå Älvsbyn Älvsbyn Överkalix Överkalix Övertorneå Övertorneå Tot kommun Tot kommun NLL Totalt NLL Totalt för Totalt för Norrbotten Norrbotten Avser endast primär- vården

9 Kommun Prestationsers kr/inv >65 år Överkalix678 Jokkmokk645 Övertorneå537 Luleå532 Arvidsjaur512 Kalix502 Kiruna489 Boden478 Haparanda471 Älvsbyn435 Gällivare424 Pajala414 Arjeplog412 Piteå393

10 Lägesbild införande Trygg hemma Ej påbörjat införande Påbörjat införande Införandet klart Pajala vill med!

11 Lägesbild Förstärkt utskrivning Arvidsjaur hc OBS-avd Jokkmokk hc Strokeenheten 2A, Päs Rehab- strokeenh Kx sjh OBS-avd Övertorneå hc OBS-avd Överkalix hc Avd 5 MR - Rehab- och strokeenhet Gve sjh Stroke- geriatrik- rehabavd Kiruna sjh OBS-avd Pajala hc Ej påbörjat införande Påbörjat införande Införandet klart Har fått introduktion men inte kommit igång Strokeenheten Avd 42 Sunderby sjh


Ladda ner ppt "Strategi 2015-2018. Innehåll på rubriknivå Bakgrund Äldre befolkning i Norrbotten Målgrupp för satsningen Vision Syfte Mål Inriktningsområden Uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser