Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leif Tyrén Höstkonferens 2009 i Göteborg Välkomna till några dagars informationsutbyte För att vara högaktuella har vi uppdaterat programmet Per K Leif.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leif Tyrén Höstkonferens 2009 i Göteborg Välkomna till några dagars informationsutbyte För att vara högaktuella har vi uppdaterat programmet Per K Leif."— Presentationens avskrift:

1 Leif Tyrén Höstkonferens 2009 i Göteborg Välkomna till några dagars informationsutbyte För att vara högaktuella har vi uppdaterat programmet Per K Leif T Anders G Leif G

2 Leif Tyrén Nyheter Ny teknisk lösning för vår hemsida Rekrytering av Regional utbildningsledare i Norr Risk för obligatorisk moms på lokaler!

3 Leif Tyrén Svenska Försvarsutbildningsförbundet Sveriges Landstormsföreningars Centralförbund bildat 1912

4 Leif Tyrén Försvarsutbildarnas roll som frivillig försvarsorganisation 1912 bildades Sveriges Landstormsföreningarnas Centralförbund 1924 organiserades Landstormskvinnorna, sedermera Lottorna 1928 godkänns Försvarsutbildarnas nuvarande emblem 1943 fastställer Kungl Maj:t namnet Centralförbundet för befälsutbildning och Lottorna bildar en egen riksorganisation. Flera frivilliga försvarsorganisationer ansluter sig till CFB 1945 FAK, 1947 FRO, SKBR, SBK, SRU, 1948 SAFR, 1950/51 SFRO, KAROF, 1955 FPF, 1956/57 SLBF (FVRF), 1970 VUOR (SVOF), 1974/75 SFF, 1978 SVKRF, 1987/88 FIFF, [SMiPS (ToPF)-Criscom, Miljö och hälsa, Militärtolkar, Fältpostbefäl, Fältartister],

5 Leif Tyrén Svenska Försvarsutbildningsförbundet Ordförande Vice ordförande Riksstämman ÖverstyrelsenÖS Kansli Ca 33 000 medlemmar Regionala förbund 26 stycken Har huvudsaklig inriktning: Hemvärn Samhällets krishantering Ungdomsverksamhet Försvarsinformation Rikstäckande förbund Luftvärnsförbundet Fallskärmsjägarna Psyopsförbundet CBRN-förbundet Hälsoskyddarna Militärtolkarna Fältartisterna Fältpostbefäl Kustjägarna Criscom KAV-JF HBR

6 Leif Tyrén Den nya frivilliga försvarsorganisationen Försvarsfrivilliga

7 Leif Tyrén Coalition of the Willing Paraplyorganisation för frivilligorganisationer 7 organisationer i en tänkt ny frivilligorganisation.

8 Leif Tyrén Syftet med Coalition of the Willing? Minska kostnaderna för administration Bättre effekt i verksamheten Ökat utbud för alla medlemmar Bättre stöd till Försvarsmakten – Hemvärnet Större möjligheter att ha kraftfulla hjälpmedel Samutnyttja befintliga resurser

9 Leif Tyrén Beräknad ekonomisk situation för administration 7 organisationers ekonomi 2008 –Orgstöd 24,5 mkr –OH på uppdragsmedel ~ 5,5 mkr –Summa30,0 mkr Antagen ekonomi 7 organisationer 2010 –OH på uppdragsmedel 9,0 mkr 1 anställd ~ 1,0 mkr i genomsnitt

10 Leif Tyrén Organisatorisk uppbyggnad Demokratiskt styrd genom geografisk organisation Intresseinriktning genom rikstäckande nätverk Profilbevarande genom rikstäckande nätverk Nätverk kan vara organiserade i föreningsform Uppdrag administreras av den geografiska organisationen i samarbete med Försvarsmakten Uppdrag genomförs av nätverk i samarbete med Försvarsmakten Nätverken utvecklar nya uppdrag genom dialoger

11 Leif Tyrén Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Försvarsfrivilliga Årsstämma Riksstyrelse Regional organisation Underhåll Flygvapen Navigation Luftvärn Amfibie Und Stab Motor Jägare Ledning Samband Information Pers Fältarbete Kansli Nätverk med inriktning mot stöd till samhället kan även förekomma

12 Leif Tyrén Centralt kansli med 9 personer Generalsekreterare Utbildningschef 1 ställföreträdare 3 utbildningsledare * Informationschef 1 IT-ansvarig Administrativ chef 1 redovisningschef 1 assistent * Regionalt placerade Totalt 12 anställda

13 Leif Tyrén SVK RF och Bilkårens förslag Gs/Ordf Generalsekreterare Utbildningschef 3 utbildningsledare * Informationschef 1 IT-ansvarig Administrativ chef 1 redovisningschef 1 assistenter 1 assistent Kommanditbolag

14 Leif Tyrén Gemensamt kansli Chef Utbildningschef 2 ställföreträdare Informationschef 1 ställföreträdare 2 IT-ansvariga Administrativ chef 1 redovisningschef 1 assistent 7 Gs/Ordf Kommanditbolag Totalt 19 anställda

15 Leif Tyrén Ett nytt förslag om riksorganisation för frivilliga försvarsorganisationer En ny riksorganisation Bibehållna förbund – föreningar – kårer – regioner sorterar direkt under riksorganisationen En årsstämma på riksnivå En gemensam styrelse Ett gemensamt kansli Nytt stadgekomplex för tre nivåer inom den nya riksorganisationen Berörda riksorganisationer lägger samman sina tillgångar

16 Leif Tyrén En ny riksorganisation för frivilliga försvarsorganisationer Vilka frivilligorganisationer är aktuella i en sådan lösning? Hur löser man den representativa demokratin vid årsstämmorna? Under vilket namn? Vad händer med riksledningarna i de olika frivilliga försvarsorganisationerna? Vilka tillgångar har de frivilliga försvarsorganisationerna? Vem tar ledartröjan i att nybilda en ny riksorganisation?

17 Leif Tyrén En ny riksorganisation för frivilliga försvarsorganisationer Från när ska den nya frivilligorganisationen börja verka? Vad krävs för att en ny organisation ska kunna verka från detta datum? Hur ställer sig Försvarsmakten till en sådan samordning?

18 Leif Tyrén Försvarsfrivilliga Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Årsstämma Riksstyrelse Regional organisation Kansli

19 Leif Tyrén Vad händer om vi inte lyckas i CoW ? ÅR 2011

20 Leif Tyrén Uppdrag från MSB Samhällets krishantering Genomförda uppdrag 2009 -CBRN grundkurs -CBRN fortsättningskurs -Funktionärskurs i Tylebäck -Chefsutbildning X 2 för Uppsala Hittills största uppdragstilldelning till oss!

21 Leif Tyrén Dialogiserade inför 2010 -CBRN grundkurs -CBRN fortsättningskurs -CBRN ledningsspelsövning -Funktionärskurs -Informatörsutbildning Uppsala -Chefsutbildning för Halland Vi har goda förhoppningar om att få genomföra detta men… Vi saknar underlag från våra förbund Uppdragsförslag till MSB Samhällets krishantering

22 Leif Tyrén Ta fram underlag för ledarskapsutveckling av ledare för frivilliga resursgrupper på olika nivåer. Ta fram kostnadsförslag på att genomföra en nätverksträff för funktionärer som gått kurser. Övrigt MSB ser över möjligheten att stödja oss ekonomiskt om vi vill skicka instruktörer på kvalificerade kurser. Vi har fått kontaktpersoner för att kunna utveckla internationell verksamhet och stöd till förbundet Miljö och Hälsa Samhällets krishantering MSB har bett oss

23 Leif Tyrén Uppdrag från Försvarsmakten INRIKTNING AV DEN FRIVILLIGA FÖRSVARSVERKSAMHETEN åren 2008-2009 Regeln om ”Strecket” Skrivelse till C HKV/PROD den 19 oktober att ej på nytt fatta ett nytt sådant beslut!

24 Leif Tyrén Försvarsmaktens personalförsörjningssystem Heltidsanställda Kontrakterade Avkastade från –Grundläggande Militär Utbildning [GMU] –Anställning –Kontraktsanställning Påverkan genom ungdomsverksamhet –Hög prioritet

25 Leif Tyrén Annorlunda ungdomsverksamhet Försök på Luftvärnsregementet i Halmstad Försök på Södra Skånska Regementet i Revinge

26 Leif Tyrén Stöd soldater i internationell tjänst! Ett initiativ som får ske ihop med Fredsbaskrarna Köp det ”Gula Bandet” och visa Ditt stöd för våra soldater i internationell tjänst

27 Leif Tyrén Vaksamhet ! Se upp med löss i fållen!

28 Leif Tyrén Framtiden……… hänger på vad Ni och vi kan göra tillsammans !

29 Leif Tyrén Han fyller 60 bast idag Ja må han LEVA ! ! ! !


Ladda ner ppt "Leif Tyrén Höstkonferens 2009 i Göteborg Välkomna till några dagars informationsutbyte För att vara högaktuella har vi uppdaterat programmet Per K Leif."

Liknande presentationer


Google-annonser