Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruk/Beroende Farshid Sheikhvand Spec. i psykiatri och rättspsykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruk/Beroende Farshid Sheikhvand Spec. i psykiatri och rättspsykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Missbruk/Beroende Farshid Sheikhvand Spec. i psykiatri och rättspsykiatri

2 Antal döda pga alkoholrelaterade dx per 10 000 inv 201020092008 Män3,23,43,5 Kvinnor0,80,90,9

3 Antal anmälda fall av rattfylleri per 10 000 inv 201120102009 181819

4 Varje timme dygnet runt görs 525 onyktra resor i Sverige. Det blir 4,6 miljoner om året. Varje år dödas cirka 75 människor i Sverige på grund av alkohol i trafiken. Varje år skadas mer än 1000 människor svårt i Sverige i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor.

5 Under 2008 hade cirka sexton procent av männen och tio procent av kvinnorna i befolkningen riskabla alkoholvanor, en andel som inte förändrats i någon större utsträckning under senare år. Med riskabla alkoholvanor menas här dels att man konsumerar stora mängder alkohol per vecka, dels att man dricker sig berusad. Mer än dubbelt så vanligt att både män och kvinnor födda i Sverige och övriga Norden hade riskabla alkoholvanor jämfört med dem födda i övriga Europa och utanför Europa (Statens folkhälsoinstitut, 2009d).

6 Riskdrickare/Beroende Vid beroende har klienten mycket hög alkoholkonsumtion vilket ofta medför abstinenssymtom och allvarliga medicinska och sociala konsekvenser. En riskdrickare kan till exempel beskriva gräl med sin fru och att ha blivit tagen för rattfylleri, medan en klient med alkoholberoende kan beskriva en alkoholorsakad skilsmässa eller ett alkoholorsakat avskedande från sitt arbete. Riskdrickaren kan ha måttligt förhöjda levervärden medan klienten med alkoholberoende har en fullt utvecklad alkoholbetingad leversjukdom.

7 Behandling Alkohol elimineras med en hastighet av cirka 0,1 g per kg kroppsvikt och timme, vilket motsvarar 0,10- 0,15 promille i timmen. Aggressivitet hos berusade personer bor i första hand bemötas med lugnt och konsekvent uppträdande. Vid svårhanterad aggressivitet kan lågdosneuroleptika (t.ex. Haloperidol) användas enstaka fall.

8 Abstinens Nivå 1: Lindrig abstinens, inga riskfaktorer for delirium eller abstinenskramper. (Theralen + Tegretol) Nivå 2: Uttalad abstinens, inga särskilda riskfaktorer for delirium eller abstinenskramper. (Diazepam, Oxazepam) Nivå 3: Svår abstinens, och/eller riskfaktorer for delirium alternativt abstinenskramper.

9 Abstinens / nivå 3 Intag av mer an 75 cl starksprit per dag i tre veckor eller längre; somatisk sjukdom, t.ex. pneumoni; uttalad abstinens med vegetativ påverkan och puls over 120/min. samt anamnes på abstinenskramper. Dessa patienter ska behandlas i sluten vard. ( fulldos bensoschema, Haldol mot psykotiska sym.)

10 Långsiktig behandling Brief intervention, dvs. enstaka rådgivande samtal Motiverande samtal, enligt särskild manual baserad på ett icke-konfrontativt förhållningssätt Återfallsprevention på kognitiv-beteendeterapeutisk grund Alkoholsensibiliserande behandling med Disulfiram Anticraving behandling med Akamprosat (Campral) Behandlingen bör pågå i minst 1-2 år. Naltrexon (Revia), ar en opiatreceptorantagonist. Hos vissa, sannolikt genetisk predisponerade patienter, uppstår vid alkoholintag en kraftig eufori som leder till kontrollförlust och fortsatt hejdlöst drickande.

11 Poliklinisk Avgiftning Stesolidschema Tab. Stesolid 5-10 mg X 4-5 Tab. Nitrazepam 5 mg 1-2 tn Inj. Neurobion 1 x 1 i 5 dagar Tab. Oralovite Sobrilschema Tab. Oxascand (Sobril) 15-25 mg X 4-5 Tab. Nitrazepam 5 mg 1-2 tn Inj. Neurobion 1 x 1 i 5 dagar Tab. Oralovite

12 Många av symtomen hos människor som dricker kraftigt liknar depressionssymtom, till exempel trötthet, sömnstörningar, dålig aptit och låg energinivå. De här symtomen beror helt enkelt på stort alkoholintag, vilket gör det svårt att avgöra om en person lider av alkoholproblem med depression, eller bara alkoholproblem.

13 Behandling med ett antidepressivt medel av typen SSRI kan förbättra både depression och alkoholproblem. Denna behandling kan inledas strax efter avgifting. Lågdos Quetiapin? Voxra? Biverkningar!

14 Narkomani 1- Morfintyp 2. Barbituratityp (Alk, Benso, sömnmedel) 3. Amfetamintyp 4. Kokaintyp 5.Cannabistyp 6. LSD-typ

15 Missbrukskarriären Experimentell användning.(Cannabis, amf, exctasy) Rekreationsstadiet. Oregelbundna intag i samband med fester och uteliv, utan att den sociala funktionen i övrigt påverkas alltför mycket. Adaptationsstadiet. Regelbundet bruk Kompulsivt missbruk. Höggradigt beroende utvecklats, inkluderande fysiologiska abstinenssymtom. Vägen ut. Dör man!

16 Droganalyser Ett första analysled, baserat på immundetektion, kallas ”screening” plattan. Detta bekräftas med verifikationsanalys, för att drogintaget ska fastställas på ett rättsligt hållbart sätt. (lab.)

17 Opiater Heroin Opium Morfin Kodein Syntetiska opiater (Metadon, dexofen, Buprenorfin…)

18 Abstinens Abstinensbesvären ar desamma vid beroende av samtliga opiater. Heroin har en halveringstid på 2-3 timmar och metadon på 16-60 timmar. Opiatabstinensen är plågsam, men i flertalet fall inte medicinskt farlig. Morfin- eller heroinabstinens börjar 8-12 timmar efter sista dosen.

19 Opiatabstinens Dysforisk sinnesstämning Illamående eller kräkningar Muskelvärk, ökat tårflöde eller rinnande näsa. Vidgade pupiller, gåshud eller svettning Diarré Gäspningar Feber Sömnsvårigheter.

20 Inläggning Opiatberoende eller abstinens utgör inte i sig en akut inläggningsindikation. Akut inläggning är däremot indicerad vid överdos, påverkat allmäntillstånd, allvarliga infektioner, graviditet, suicidalitet eller psykos.

21 Centralstimulantia Potentierar dopamin-signalering genom blockad av dopaminåterupptaget. I låga doser skärper uppmärksamheten och minskar hunger. I höga doser = drogeufori, oro, psykos Amfetamin Dextrometamfetamin, ice. Ecstasy Kokain (kan rökas i basisk form, crack)

22 Abstinenssymtom Dysforisk sinnestämning Utmattning Obehagliga drömmar Sömnstörning Ökad aptit Hämning eller agitation

23 Cannabis Hasch, högre THC-halt Marijuana, lägre THC-halt THC verkar via aktivering av Anandamid receptorn. CB1(CNS), CB2 (lymfvävnader) THC är mycket fettlösligt och upplagras i fettvävnad, därför långsam utsöndringstid, upp till 8 veckor vid kronisk rus.

24 Cannabis missbruk Kan orsaka ångest, konfusion, hallucinationer och vanföreställningar. Personer med ärftlighet för psykos eller bipolär sjd, har högre sårbarhet för cannabispsykos. Missbruket ger nedsatt kognitiv förmåga, försämrar snabbheten, korttidsminnet och flexibiliteten.

25 Abstinens Inbyggda nedtrappningen kan maskera abstinensbesvären. Huvudvärk, muskelvärk, sömnstörning, ångest och olust. 20 dagar och värst i mitten av andra veckan Behandling i öv. Inläggning enbart vid psykos.

26 BENZODIAZEPINES Generic Name Brand Name Dose Equivalent Usual Adult Dose (mg) DiazepamStesolid52.5-40 ClonazepmIktorivil0.250.5-4 AlprazolamXanor0.50.5-6 OxazepamSobril1515-120 LorazepamTemesta10.5-6

27 AGENTDOSE mgTmax hrsHALF-LIFE Nitrazepam5-15mg225 Triazolam0.125-0.251.32-6 Zolpidem5--150.81.5-2.4 Zopiclone3.75-7.51.55-6 Zaleplon5-201.01.0-2.5 Clometiazol300-12001-1.54-8 Atarax Propavan 25-75 0.5 1-2 12 8-12


Ladda ner ppt "Missbruk/Beroende Farshid Sheikhvand Spec. i psykiatri och rättspsykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser