Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beroende och psykiatri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beroende och psykiatri"— Presentationens avskrift:

1 Beroende och psykiatri
Hjärnan och dess belöningssystem Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping SKL Karlskrona 21 sept 2010

2 Missbruk, DSM IV > 1 av följande under senaste året
Upprepad användning som leder till misslyckanden att fullgöra skyldigheter i arbete, skola eller hemmet Upprepad användning i riskfyllda situationer såsom bilkörning, arbete Upprepade kontakter med rättsväsendet som följd av missbruket Fortsatt användande trots återkommande problem. SKL Karlskrona 21 sept 2010

3 Beroende, DSM IV ≥3 kriterier uppfyllda under 12 månader
Tolerans Abstinens Större mängd/längre tid än menat Varaktig önskan eller misslyckade försök minska/kontrollera intaget Stor del av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera eller hämta sig från drogen Viktiga aktiviteter åsidosätts p g a drogen Fortsatt droganvändning trots fysiska/psykiska besvär därav SKL Karlskrona 21 sept 2010

4 Ärftlighet? Nikotinism (vanerökning): 60-70% ärftlighet
Alkoholism: 40-60% genetisk ärftlighet. Resten individrelaterade miljöfaktorer Kokainism, heroinism i samma storleksordning eller större? Initiering, testning – ej ärftligt, enbart miljö! Arvsgången studerad fr a vad gäller alkoholism – komplex!: flera sjukdomar, flera gener, varierande penetrans SKL Karlskrona 21 sept 2010

5 Samsjuklighet. ADHD 30-50% Affektiva sjukdomar 25-45%
- Depressioner ♂>♀ - Manier ♂=♀ - Bipolära (manodepressiva) ♂ ≥ ♀ • Psykossjukdomar (40-50%) • Ångest och paniksyndrom (25-50%?) SKL Karlskrona 21 sept 2010

6 Administrationssätt kontra rus
SKL Karlskrona 21 sept 2010

7 Seriell, upprepad adaptation sänker baslinjen
SKL Karlskrona 21 sept 2010

8 LUSTCENTRUM Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRUM Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

9 WHO klassificering. I. Morfintyp
II. Alkohol, bensodiazepiner och barbiturater III. Amfetamintyp • IV. Kokain • V. Cannabis VI. LSD-typ SKL Karlskrona 21 sept 2010

10 I Morfintyp OPIATER Opium Morfin Heroin Kodein OPIOIDER Ketobemidon
Fentanyl Dextropropoxifen Buprenorfin Tramadol Metadon SKL Karlskrona 21 sept 2010

11 Opiater som ”medicin” -Smärta -hosta -diarré -stress, oro (NP!)
-posttraumatisk stress -psykos (?) SKL Karlskrona 21 sept 2010

12 Opiater missbruk - Kick, rus där fysisk o psykisk smärta blir ”oväsentlig” - Äts, röks, sniffas/snortas eller injiceras - Mångtusenårigt. Opiumhålor. Opiumkriget. - Egna receptorer. Finns kroppseget endorfin. SKL Karlskrona 21 sept 2010

13 II. Alk, bens, barb Bensodiazepiner - -Diazepam, Stesolid ®
-Oxazepam = Oxascand ®, Sobril ® -Lorazepam = Temesta ® -Alprazolam = Xanor ®, Xanor depot ®, Alprazolam ® -Nitrazepam = Apodorm ®, Mogadon ®, Nitrazepam ® -Flunitrazepam = Fluscand ®, Flunitrazepam ® -Midazolam = Dormicum ®, Midazolam® -Triazolam = Halcion ® SKL Karlskrona 21 sept 2010

14 II. Alk, bens, barb Bensodiazepinliknande:
-Zopiklon = Zopiclone ®, Zopiklon ®, Imovane ® -Oxazepam = Oxascand ®, Sobril ® -Zaleplon = Sonata ® Barbiturater -Fenobarbital = Fenemal ® SKL Karlskrona 21 sept 2010

15 Bensodiazepiner missbruk
Äts, snortas eller injiceras. Ofta i tillägg till annat missbruk - förstärker opiateffekt - lugnar ner efter amfetaminrus - mot alkoholabstinens SKL Karlskrona 21 sept 2010

16 Skador Bensodiazepiner
Ångest Sömnsvårigheter Psykos Delirium Muskelkramper Epilepsi Beroende SKL Karlskrona 21 sept 2010

17 Skadeverkningar Alkohol
Ångest Sömnstörningar Depression Psykos Demens Död Beroende Leverskador Gastrit – magsår Perifera nervskador Bristsjukdomar Olyckor Sociala Samhälleliga SKL Karlskrona 21 sept 2010

18 LUSTCENTRUM Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRUM Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis CB1 Lust/belöning Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

19 III. Amfetminer, CS Amfetamin Metamfetamin Dextroamfetamin (”ice)
Metylfenidat (Ritalin) Koffein Ecstacy SKL Karlskrona 21 sept 2010

20 CS som medicin Mot Narkolepsi - Modafinil (Modiodal ®)
- Amfetamin 5 mg Mot ADHD - Metylfenidata OROS (Concerta ®) - Metylfenidat tablett o kapslar (Ritalin ®, ,,Medikinet ®, Equasym depot ®) - Dexamfetamin (Metamina ®) SKL Karlskrona 21 sept 2010

21 IV. Kokain Kokain Crack Mycket snabbverkande Snabbt beroende
Kraftig ”crash” Infarkt Hjärnblödning Toleranmsutveckling SKL Karlskrona 21 sept 2010

22 V. Hasch (THC) Hasch (kådan) Marijuana (torkade blommor o blad)
Synhexel (syntetisk) Hascholja (extraherad) Skunk (extra stark…) SKL Karlskrona 21 sept 2010

23 Skador cannabis Minnesstörningar Hormonrubbningar Amotivation
Personlighetsförändringar Ångest Depression Psykos SKL Karlskrona 21 sept 2010

24 LUSTCENTRUM Diazepam Minskad olust-relief Lust/belöning GHB Ecstasy
LUSTCENTRUM Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex Minskad olust-relief Lust/belöning -reward

25 Hallucinogener Psilocybin, Meskalin, Blomman för dagen, spikklubba
LSD, STP, 2-CI, 2-CB, DOB, Ketamin, DXM Blottlägga det ”undermedvetna”. Terapier Avgiftning SKL Karlskrona 21 sept 2010

26 Skador av hallucinogener
Psykos Panik/ångestsyndrom Depression Hormonförändringar (spec cannabis) Förändrad personlighetsstruktur Amotivation SKL Karlskrona 21 sept 2010

27 SKL Karlskrona 21 sept 2010

28 Tack för visat intresse!
Olof SKL Karlskrona 21 sept 2010


Ladda ner ppt "Beroende och psykiatri"

Liknande presentationer


Google-annonser