Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Karlskrona 21 sept 2010 Beroende och psykiatri Hjärnan och dess belöningssystem Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Karlskrona 21 sept 2010 Beroende och psykiatri Hjärnan och dess belöningssystem Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Beroende och psykiatri Hjärnan och dess belöningssystem Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping Olof.blix@lj.se

2 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Missbruk, DSM IV > 1 av följande under senaste året Upprepad användning som leder till misslyckanden att fullgöra skyldigheter i arbete, skola eller hemmet Upprepad användning i riskfyllda situationer såsom bilkörning, arbete Upprepade kontakter med rättsväsendet som följd av missbruket Fortsatt användande trots återkommande problem.

3 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Beroende, DSM IV ≥3 kriterier uppfyllda under 12 månader Tolerans Abstinens Större mängd/längre tid än menat Varaktig önskan eller misslyckade försök minska/kontrollera intaget Stor del av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera eller hämta sig från drogen Viktiga aktiviteter åsidosätts p g a drogen Fortsatt droganvändning trots fysiska/psykiska besvär därav

4 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Ärftlighet? Nikotinism (vanerökning): 60-70% ärftlighet Alkoholism: 40-60% genetisk ärftlighet. Resten individrelaterade miljöfaktorer Kokainism, heroinism i samma storleksordning eller större? Initiering, testning – ej ärftligt, enbart miljö! Arvsgången studerad fr a vad gäller alkoholism – komplex!: flera sjukdomar, flera gener, varierande penetrans

5 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Samsjuklighet. ADHD 30-50% Affektiva sjukdomar 25-45% - Depressioner ♂>♀ - Manier ♂=♀ - Bipolära (manodepressiva) ♂ ≥ ♀ Psykossjukdomar (40-50%) Ångest och paniksyndrom (25-50%?)

6 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Administrationssätt kontra rus

7 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Seriell, upprepad adaptation sänker baslinjen

8 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRUM Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

9 SKL Karlskrona 21 sept 2010 WHO klassificering. I. Morfintyp II. Alkohol, bensodiazepiner och barbiturater III. Amfetamintyp IV. Kokain V. Cannabis VI. LSD-typ

10 SKL Karlskrona 21 sept 2010 I Morfintyp OPIATER -Opium -Morfin -Heroin -Kodein OPIOIDER -Ketobemidon -Fentanyl -Dextropropoxifen -Buprenorfin -Tramadol -Metadon

11 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Opiater som ”medicin” -Smärta -hosta -diarré -stress, oro (NP!) -posttraumatisk stress -psykos (?)

12 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Opiater missbruk - Kick, rus där fysisk o psykisk smärta blir ”oväsentlig” - Äts, röks, sniffas/snortas eller injiceras - Mångtusenårigt. Opiumhålor. Opiumkriget. - Egna receptorer. Finns kroppseget endorfin.

13 SKL Karlskrona 21 sept 2010 II. Alk, bens, barb Bensodiazepiner - -Diazepam, Stesolid ® -Oxazepam = Oxascand ®, Sobril ® -Lorazepam = Temesta ® -Alprazolam = Xanor ®, Xanor depot ®, Alprazolam ® -Nitrazepam = Apodorm ®, Mogadon ®, Nitrazepam ® -Flunitrazepam = Fluscand ®, Flunitrazepam ® -Midazolam = Dormicum ®, Midazolam® -Triazolam = Halcion ®

14 SKL Karlskrona 21 sept 2010 II. Alk, bens, barb Bensodiazepinliknande: -Zopiklon = Zopiclone ®, Zopiklon ®, Imovane ® -Oxazepam = Oxascand ®, Sobril ® -Zaleplon = Sonata ® Barbiturater -Fenobarbital = Fenemal ®

15 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Bensodiazepiner missbruk Äts, snortas eller injiceras. Ofta i tillägg till annat missbruk - förstärker opiateffekt - lugnar ner efter amfetaminrus - mot alkoholabstinens

16 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador Bensodiazepiner Ångest Sömnsvårigheter Psykos Delirium Muskelkramper Epilepsi Beroende

17 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skadeverkningar Alkohol Ångest Sömnstörningar Depression Psykos Demens Död Beroende Leverskador Gastrit – magsår Perifera nervskador Bristsjukdomar Olyckor Sociala Samhälleliga

18 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRUM Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

19 SKL Karlskrona 21 sept 2010 III. Amfetminer, CS Amfetamin Metamfetamin Dextroamfetamin (”ice) Metylfenidat (Ritalin) Koffein Ecstacy

20 SKL Karlskrona 21 sept 2010 CS som medicin Mot Narkolepsi - Modafinil (Modiodal ®) - Amfetamin 5 mg Mot ADHD - Metylfenidata OROS (Concerta ®) - Metylfenidat tablett o kapslar (Ritalin ®,,,Medikinet ®, Equasym depot ®) - Dexamfetamin (Metamina ®)

21 SKL Karlskrona 21 sept 2010 IV. Kokain Kokain Crack Mycket snabbverkande Snabbt beroende Kraftig ”crash” Infarkt Hjärnblödning Toleranmsutveckling

22 SKL Karlskrona 21 sept 2010 V. Hasch (THC) Hasch (kådan) Marijuana (torkade blommor o blad) Synhexel (syntetisk) Hascholja (extraherad) Skunk (extra stark…)

23 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador cannabis Minnesstörningar Hormonrubbningar Amotivation Personlighetsförändringar Ångest Depression Psykos

24 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRUM Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

25 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Hallucinogener Psilocybin, Meskalin, Blomman för dagen, spikklubba LSD, STP, 2-CI, 2-CB, DOB, Ketamin, DXM Blottlägga det ”undermedvetna”. Terapier Avgiftning

26 SKL Karlskrona 21 sept 2010 Skador av hallucinogener Psykos Panik/ångestsyndrom Depression Hormonförändringar (spec cannabis) Förändrad personlighetsstruktur Amotivation

27 SKL Karlskrona 21 sept 2010

28 Tack för visat intresse! Olof


Ladda ner ppt "SKL Karlskrona 21 sept 2010 Beroende och psykiatri Hjärnan och dess belöningssystem Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser