Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur viktigt är det här för dig på en skala 0-10?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur viktigt är det här för dig på en skala 0-10?"— Presentationens avskrift:

1 Hur viktigt är det här för dig på en skala 0-10?
10 Inte alls Mycket viktigt Motivationsskalan: När du möter en individ är det inte säkert att den personen anser att en förändring är viktig, även om vi som rådgivare anser det. Ett sätt att få en uppfattning om en individs motivation till en förändring kan vara en motivationsskalan. Genom Använd gärna skalor för att utforska hur stor motivationen eller tilliten är till den egna förmågan att göra en förändring, samt för att locka fram förändringsprat. Vikten av förändring - Om du bestämmer dig för att förändra detta, hur viktigt är det för dig att göra det nu? 0_________________________________________________10 Tilltro till förmåga ─ Om du bestämmer dig för att förändra detta. Hur säker är du på att du skulle lyckas? 0____________________________________________10 inte alls säker helt säker - Hur kommer det sig att du sätter så högt som 4 och inte 2?” Denna följdfråga kan locka fram uttalanden om egna styrkor och förmåga. ─ Vad skulle krävas för att du skulle säga en högre siffra, till exempel 6?” Denna följdfråga kan ge information om eventuella hinder för att genomföra en förändring, något som vi kan arbeta vidare med. Hur stor tilltro har du till din förmåga på en skala från 0-10? 10 Inte alls Mycket stor (Miller WR, Rollnick S, 2013 )

2 MOTION SÖMN KOST ALKOHOL (Miller WR, Rollnick S, 2013)
Miller WR, Rollnick S. Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. Natur och Kultur 2009. Menyagenda: Menyagenda kan vara till en stor hjälp för rådgivaren att föra samtalet. Ger struktur, bjuder in patienten, respekterar hans eller hennes prioriteringar. Rita tillsammans upp eller ha en färdigtryckt Meny – Agenda, antingen med några viktiga punkter som du redan skrivit in och som du vill prata om eller en helt tom Meny som du fyller i efter hand. I båda fallen lämnar du några tomma fält för patientens/klientens egna önskemål. Fråga alltid först vad han eller hon vill ta upp. Bestäm sedan tillsammans i vilken ordning övriga frågor tas upp. Genom att klienten tillsammans med rådgivaren gör en menyagenda, kan bidra till ett bättre samarbetsklimat. Ett sätt att göra en agenda kan vara att ha ett arbetsblad med livsstilsfaktorer som påverkar hälsan, till exempel rökning, alkoholvanor, motionsvanor, övervikt, kostvanor och stress. På bladet skall även finnas tomma fält, där klienten kan lägga till andra faktorer som denne anser har betydelse. Nedan beskrivs ett samtal som utgår från en färdig meny. Steg 1 Rådgivaren introducerar menyn: Det finns mycket i vår livsstil som kan påverka blodtrycket, till exempel stress, motionsvanor eller övervikt och det kan också hänga ihop med alkohol och tobak. Vilka tror du skulle kunna inverka på dig? Steg 2 Klienten får resonera sig fram med utgångspunkt från menyn och välja ett antal viktiga faktorer. Steg 3 Rådgivaren: Finns det några andra faktorer än de som står på menyn som du tror kan ha betydelse för din hälsa? Steg 4 Klienten får möjlighet att lägga till områden till menyn som är av betydelse för honom/henne. Steg 5 Rådgivaren: Du har valt flera faktorer ser jag. Vad vill du att vi börjar med i dag? Steg 6 Rådgivaren och klienten gör en agenda för samtalet utifrån klientens prioriteringar. Om det behövs fler områden, utöver det mest angelägna, blir det lätt att förhandla fram en agenda till kommande möten. ALKOHOL (Miller WR, Rollnick S, 2013)

3 (Proshaska och Di'Clemente 1983)
Prochaska och DiClementes beslutshjul för förändring: Vart befinner sig patienten, vad är nästa steg? Hur kan du möta patientens behov? (Proshaska och Di'Clemente 1983)


Ladda ner ppt "Hur viktigt är det här för dig på en skala 0-10?"

Liknande presentationer


Google-annonser