Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 1 Beroende Missbruk - högkonsumtion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 1 Beroende Missbruk - högkonsumtion."— Presentationens avskrift:

1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 1 Beroende Missbruk - högkonsumtion

2 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 2 Beroende, missbruk-högkonsumtion Medicinskt-fysiologiskt synsätt l tolerans l abstinens Socialt synsätt l negativa konsekvenser för individ eller samhälle

3 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 3 Beroende, missbruk-högkonsumtion Psykologiskt synsätt l Drogsug l Positiv respektive negativ förstärkning Integrerat synsätt l Bio-psyko-socialt l DSM-IV

4 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 4 Beroendekriterier enligt DSM-IV Minst 3 av följande kriterier: 1. Tolerans 2. Abstinens 3. Kontrollförlust 4. Upprepade drog- eller alkoholfria perioder 5. Koncentration på att skaffa och använda… 6. Sociala aktiviteter överges 7. Fortsatt bruk trots skadeverkningar

5 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 5 Alkohol – epidemiologi 10% Högkonsumtion 10% Alkoholmissbruk (De står för mer än 50% av konsumtionen.) 80% Normalkonsumtion

6 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 6 Alkohol och dess konsekvenser u Varje år dör 6000 personer i Sverige i alkoholrelaterade sjukdomar.

7 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 7 Alkoholberoende - Typ I och II Typ I - Sen debut, efter 25 - Psykologiskt - Skuldkänslor - Introvert och ”Dependent” - Blandmissbruk endast med bensodiazepiner Typ II - Tidig debut, före 25 - Alkoholsökande - Slagsmål - Sensationssökande - Låg ”harm avoidance” - Antisocial - Multipelt missbruk

8 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 8 Alkoholberoende - etiologi u Tillgänglighet l totalkonsumtionsmodellen l arv - miljödiskussionen u Ärftlighet l tvillingstudier l adoptionsstudier

9 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 9 Diagnostik u Anamnesteknik u Självrapportformulär u Biokemiska markörer u Missbruksbeteende

10 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 10 Biokemiska markörer u Alkohol i blod u 5-HTOL u CDT u GGT

11 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 11 Komplikationer u Alkoholintoxikation u Abstinens u Delirium tremens u Abstinenskramper u Alkoholhallucinos u Wernicke-Korsakows syndrom u Alkoholdemens

12 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 12 Vad betyder det för Försäkringskassan Konsekvenser vid bemötandet Förhållningssätt till den försäkrade vid alkoholism? Fråga: ”Var inte kurator….. Stöd den försäkrade genom att hitta en” Svar:

13 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 13 Narkomani - epidemiologi ”Tungt missbruk” l UNO 1979 10 000 – 14 000 l 1992 14 000 – 20 000 Blandmissbruk Nyrektytering l Rökheroin l Ecstacy, amfetamin

14 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 14 Narkomani - missbrukskarriär u Experimentell användning u Rekreationsstadiet u Adaptationsstadiet u Kompulsivt missbruk u Vägen ut

15 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 15 Narkomani - Diagnostik u Syns inte på kläderna u Tecken u Droganalyser l Diagnostik l Uppföljning av behandling l Intygsärenden

16 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 16 Opiater u Bakgrund u Klinik

17 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 17 Centralstimulantia u Amfetamin u Kokain u Klinik u Behandling på sikt

18 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 18 Cannabis u Bakgrund u Klinik u Behandling

19 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 19 Tablettberoende u Lugnande medel och sömnmedel l Framför allt bensodiazepiner u Smärtstillande medel l Opiatrelaterad typ

20 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 20 Lugnande och sömngivande medel u Bensodiazepiner l diazepam (Diazepam, Stesolid, Valium, Apozepam) l oxazepam (Oxazepam, Sobril, Alopam, Serepax) l lorazepam (Temesta) l nitrazepam (Nitrazepam, Apodorm, Mogadon) l flunitrazepam (Flunitrazepam, Rohypnol) l klonazepam (Iktorivil) l alprazolam (Xanor) l triazolam (Triazolam, Halcion, Dumozolam)

21 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 21 Smärtstillande medel Opiatrelaterad typ: - Morfin, Dolcontin - Ketogan, Ketodur - Fortalgesic - Temgesic - Nobligan, Tramadol - Metadon, Dexofen, Dolotard, Doloxene, Distalgesic Doleron - Kodein, Citodon, Treo comp, Panocod

22 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 22 Under och efter avgiftning Gott råd: Neuropsykologisk sänkning - Svårt att planera - Dålig initiativförmåga - Ej pressa till arbete i förtid - Pröva deltid?

23 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 23 Vad betyder det för Försäkringskassan Konsekvenser vid bemötandet Hur förhåller jag mig till försäkrade med tablettberoende? Fråga: Var inte kurator Stöd den försäkrade genom att hitta en Svar:

24 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 24 Sammanfattning Försäkringskassan – Substansproblematik 1. Alkohol största problemet till volymen 2. Narkomani 3. Tablettberoende ”Tydliga gränser för yrkesroll ansvar och etik”

25 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 25 Referenser Avsnitt SASSAM substanser litteraturreferenser, se anteckningsnivå.


Ladda ner ppt "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 1.1 SASSAM Version 2.0 Substanser 1 Beroende Missbruk - högkonsumtion."

Liknande presentationer


Google-annonser