Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avel för hälsa Vilka sjukdomar är viktiga i vår ras? Hur kan vi påverka frekvensen av dessa sjukdomar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avel för hälsa Vilka sjukdomar är viktiga i vår ras? Hur kan vi påverka frekvensen av dessa sjukdomar?"— Presentationens avskrift:

1 Avel för hälsa Vilka sjukdomar är viktiga i vår ras? Hur kan vi påverka frekvensen av dessa sjukdomar?

2 Sjukdomar i ett ’vanlighets’-perspektiv: Agria-studien Undersökningen baserar sig på försäkringsstatistik för tiden 1995–2002 samt en enklare uppföljning 2003– 2006. Professor och veterinär Brenda Bonnett från universitetet i Guelph, Kanada, hyrdes in för att utföra denna undersökning. Ungefär 60% av alla svenska hundar är försäkrade, och av dessa är i sin tur ungefär 60% försäkrade hos Agria. Brenda Bonnett har analyserat data för de 100 raser, som har de högsta registreringssiffrorna. Den första delen av studien omfattade totalt cirka 200.000 hundar.

3 Varför dör våra hundar? Eftersom livförsäkringen har varit giltig upp till 10 års ålder, handlar det alltså om hundar som dött innan denna ålder. Enligt Agria-undersökningen, är de 5 vanligaste orsakerna till att wheaten terrier dör innan 10 års ålder: ’Njursjukdom’, wheaten terrier har nästan 50% högre risk än genomsnittet för de 100 analyserade raserna ’Trafikskada’, wheaten terrier har bara hälften så hög risk som genomsnittet ’Beteendeförändringar’, wheaten terrier har tre gånger högre risk än genomsnittet ’Progressiv nefropati, PNP’, genomsnittet för alla de 100 raserna nämns inte i rapporten men är sannolikt mycket lägre än värdet för wheaten terrier ’Död, ingen diagnos’, svårt att veta vad detta betyder men värdet för vår ras är bara en fjärdedel av genomsnittsvärdet för alla raserna

4 Varför behöver våra hundar veterinärvård? I genomsnitt 18,8% av alla wheaten terrier uppsökte veterinär minst en gång per år, vilket är lite högre än genomsnittet för alla de 100 undersökta raserna, 17,2%. De 5 vanligaste diagnoserna för wheaten terrier var: ’Hudtumör’, wheaten terrier har ungefär en och en halv gång så hög risk som genomsnittet ’Juvertumör’, wheaten terrier har något högre risk än genomsnittet ’Hudskada, yttre orsak’ (t. ex. efter hundslagsmål!), wheaten terrier har ungefär en och en halv gång så hög risk som genomsnittet ’Gastroenterit’ (mag/tarm problem), wheaten terrier har något högre risk än genomsnittet ’Infektion i ytterörat’, wheaten terrier har något högre risk än genomsnittet

5 Diabetes Vanligt hos t ex. australisk terrier och samojed, drabbade hundar oftast äldre, ärftligt men troligen olika mutationer hos olika raser. Arbete med att fram DNA- markörer pågår. 5 beagle-hundar som först ’fått’ diabetes typ 1 (man förstörde deras bukspottkörtel: insulinbrist orsakar ökad blodsockerhalt) har kurerats med genterapi! De sjuka hundarna injicerades med två gener som tillverkar insulin respektive känner av blodsockerhalten. Fyra år senare var hundarna fortfarande helt friska.

6 Diabetes hos belgisk vallhund (malinois) Data om blodsockerhalten insamlade i fem länder, för nio olika hundraser Belgiska vallhundar: samverkande gener, på två olika kromosomer, reglerar blodsockerhalten Område på kromosom 3: glukosomsättning, alla raser Område på kromosom 5: ras-specifik samverkan med generna på kromosom 3

7 Epilepsi Troligen ärftligt om anfallen börjar innan tre års ålder Stora skillnader mellan olika hundraser = ärftligt! Två huvudtyper av ärftlig hund-epilepsi: A. Progressiv myoklonisk epilepsi (PMEs): minst 8 kända gener. En variant? ‘Lafora disease’ med svårbehandlade utbrott ganska sent i livet, 5% av alla strävhåriga dvärgtaxar i England är drabbade och 25% tros vara bärare! Forskargrupp i Helsingfors har hittat en recessivt nedärvd mutation i Epm2b-genen

8 Epilepsi B. Idiopatisk epilepsi (IE): tidig debut (1-3 år) Mycket tidiga (4 veckor-3 månader!) milda utbrott orsakas av en mutation i LGI2 genen hos lagotto romagnolo (forskargrupp i Helsingfors, Genoscoper Oy: gentest) Mutationen finns hos var tredje lagotto, både heterozygoter (sällsynt?) och homozygoter kan bli sjuka.

9 Epilepsi Helsingforsgruppen har nu hittat en muterad gen i kromosom 37 hos belgisk vallhund, där upp till 20% av hundarna kan ha idiopatisk epilepsi. Hundar som är homozygota för mutationen, har 7 ggr oftare epilepsi än övriga belgiska vallhundar.

10 Tandbortfall och bettfel Anses vara polygent: orsakat av flera samverkande gener – finns mer i vissa linjer – påverkas av huvudets form Tand har ej brutit genom tandköttet eller saknas? P1 och M3 (i underkäken) är hundens ’visdomständer’, håller på att tillbakabildas! Bettfel polygent? Käkarna utvecklas (tills 9-11 mån) oberoende av varandra?

11 Avel för utseende Mix av kvalitativt och kvantitativt nedärvda egenskaper Olika mängd genetisk variation för olika egenskaper Exteriöra överdrifter – troligen kvantitativt nedärvda

12 SRD: särskilda rasspecifika domaranvisningar, gemensam lista i Norden sedan 2014

13 SRD raser 1. collie, schäfer 2. boxer, bullmastiff, engelsk bulldogg, dogue de bordaeux, grand danois, mastiff, mastino napoletano, sankt bernhardshund, shar pei 3. bullterrier (inkl miniatyr), norwichterrier, staffordshire bull- terrier west highland white terrier, yorkshireterrier, 4. alla taxar

14 SRD raser 5. chow chow, pomeranian 6. basset hound, blodhund 7. bracco italiano, spinone 8. amerikansk cocker spaniel, clumberspaniel, flatcoated retriever

15 SRD raser 9. bostonterrier, cavalier king charles spaniel, chihuahua, chinese crested, fransk bulldogg, griffon bruxellois och belge, japanese chin king charles spaniel, mops, pekingese, petit brabancon, shih tzu 10. borzoi, irländsk varghund

16 Avel för funktion inkl. mentalitet Hundens beteende (prestation) viktigt om det är en hund med ett jobb, dvs en funktion (jakthund, polishund, tjänstehund…) och lika viktigt om det är en ’arbetslös’ hund! Traditionella prov: Lämplighetstest Funktionsprov Jaktprov Vallprov Tävlingar i olika grenar Mycket träning! Hur kan dessa resultat användas inom avelsarbetet?

17 Mentala egenskaper är kvantitativt nedärvda Svårt att skilja på arv och miljö (träning) VIKTIGT att ha hög ARVBARHET – annars gör man inga avelsframsteg!

18 Mentala egenskaper är kvantitativt nedärvda Svårt att skilja på arv och miljö (träning) VIKTIGT att ha hög ARVBARHET – annars gör man inga avelsframsteg! Poäng för lydnad på jaktprov, älghundar Arvbarhet: 0,04 Man måste utnyttja hela skalan!

19 Poäng för viljan att förfölja älg Arvbarhet: 0,10 Jaktproven omfattar oftast ett 10-tal poängsatta egenskaper, med arvbarheter på 0,01–0,10 Svårt att göra avelsframsteg!

20 Statistiska analyser (faktoranalys) kan användas för att klumpa ihop olika poängsatta egenskaper till färre variabler, som oftast har större arvbarhet Jaktprov för Flatcoated retriever 10 enskilda moment: 0,10–0,40 3 personlighets- egenskaper: Upphetsning 0,49 Apporteringslust 0,28 Samarbetsvilja 0,16

21 Jaktprov för engelska fågelhundar Energi (fart, stil, jaktlust), arvbarhet inom 4 olika raser: 0,06–0,31 Egenrådighet (självständighet, reviering, samarbete), arvbarhet inom 4 olika raser: 0,07–0,18 Gordon setter hade högst värden och pointer hade lägst

22 Egenskapsbeskrivningar Likartad miljö, litet inflytande av träning - kan ge bättre information om ärftliga skillnader i olika rasers och hundars personlighet och förutsättningar Mentalbeskrivning och BPH: mäter hundens reaktioner i ett antal fastställda situationer, mycket testdata. Funktionsbeskrivning retriever (ej jakt- tränade hundar): 11 moment med betydelse för jakt Jämförbara moment Ingen träning (?) 5-gradig skala Hög arvbarhet?

23 2008: Mentalbeskrivning av 900 wheaten terrier Normala värden på kontakt. Mycket låga värden på leklust och på jakt. Något låga värden på intresse, nyfikenhet och aktivitet. Höga värden på skotträdsla, låga värden på rädsla för overallen, övriga rädslor normala. Normala värden på hot.

24 MH för en enskild hund

25 MH, Enskild hund tydliga avvikelser från rasens medelvärden Hundens avkommegrupp, små avvikelser från rasens medelvärden

26 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2014 antal kullar utan mentalbeskrivna föräldrar antal kullar med en mentalbeskriven förälder antal kullar med båda föräldrarna mentalbeskrivna Används mentalbeskrivning inom avelsarbetet? wheaten terrier 1998–2014 100

27 Hur öka intresset? Uppfödare vill sälja valpar och känna sig duktiga; ’konkurrera med kvalitet’: utställningsmeriter, tävlingsmeriter, hälso-information inkl DNA-tester Hur dokumenterar man mentalt överlägsna föräldrar? Och – potentiellt - mentalt överlägsna valpkullar? Samt använder informationen så att man underlättar val av avelskombinationer?

28 Enkelt system med jämförbara ’betyg’: t ex för hunden Durello MH: Soc +0,5/Nyf +1,2/Lek +1,2/Agg -0,8 och för Durellos avkommegrupp (23MH/30) MH: Soc 0,0/Nyf +0,3/Lek +0,3/Agg -0,8 samt för kullar och kanske även för alla uppfödningar med samma kennelnamn?

29 Mentalindex hos collie Baseras på hundens eget MH och släktingarnas MH, kompenserar för miljöeffekter Arvbarhet baserad på MH-data = 0,05–0,31 för de 31 bedömda delmomenten Arvbarhet för de 5 sammansatta egenskaperna = 0,15–0,26 Fyra egenskaper (aggressivitet svårtolkat, utelämnades) har använts för att ta fram mentalindex för collie Basvärde = 100, alla MH-beskrivna hundar under en viss tid Index publiceras på Avelsdata: Hundar med positiva (bättre än genomsnittet) avvikelser för en viss egenskap får avelsvärde över 100 Hundar med negativa (sämre än genomsnittet) avvikelser för en viss egenskap får avelsvärde under 100

30 Föder ‘utställningskennlar’ upp hundar som är räddare, mindre sociala och och har mindre leklust än hundar som är uppfödda på ‘brukskennlar’? Mentalbeskrivningsdata för 12 raser (bruksraser samt labrador och golden) har delats upp på ‘kennel-typ’ (dvs huvudinriktning på meriteringen) och sedan jämförts. Hundar från brukskennlarna hade generellt bättre värden på sina mentalbeskrivningar Tänkbara felkällor? Säljs valparna till exakt samma kundkrets? Har köparens erfarenhet och kunnighet någon inverkan? DESSUTOM har en senare analys av tre raser visat att utställningslinjerna av labrador producerar mer sociala hundar än jaktlinjerna! Inga större skillnader för schäfer och australian shepherd

31 BPH, enskild hund

32 BPH arvbarhet Sju raser med mer än 200 testade hundar: Arvbarhet för 7 generella egenskaper = 0,00–0,80 Arvbarhet för 4-6 rasspecifika egenskaper = 0,01–0,60 Slutsats: samma egenskaper kan användas för alla raser i framtiden. Stora skillnader mellan raserna i arvbarhet, beror nog på hur homogena testvärden en ras har, vilket i sin tur KAN bero på var på skalan rasen hamnar. I framtiden: Arvbarhet beräknas vid >500 testade hundar Mentalindex beräknas (både MH och BPH data?)


Ladda ner ppt "Avel för hälsa Vilka sjukdomar är viktiga i vår ras? Hur kan vi påverka frekvensen av dessa sjukdomar?"

Liknande presentationer


Google-annonser