Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migrationsrätt: Flyktingrätt Ida Staffans Svenska social- och kommunalhögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migrationsrätt: Flyktingrätt Ida Staffans Svenska social- och kommunalhögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Migrationsrätt: Flyktingrätt Ida Staffans Svenska social- och kommunalhögskolan

2 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi2 Migrationsrätt: Flyktingrätt Asyl och flyktingstatus Asyl beviljas enbart till flyktingar, och flyktingar får enbart asyl Idén bakom asyl Ett ”back-up” system för när staterna inte klarar av att uppfylla plikterna mot sina medborgare Humanitär hjälp

3 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi3 Migrationsrätt: Flyktingrätt Inledning och historia: Asyl i olika former har funnits länge -Redan före Kristus söktes och gavs skydd -Hugo Grotius 1920-talet såg den första ”institutionaliseringen” -Ryska och Armenska flyktingar -Fridtjoff Nansen Europa och WW II -Permanenta lösningar behövs 1951: Convention relating to the status of refugees -189 UNTS 150 -samt UNHCR

4 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi4 Migrationsrätt: Flyktingrätt Internationell rätt: 1951 Konventionen Skriven under en stor konferens 1949 – 1951 Subjekt: stater Först tidsbundet, men genom tilläggsprotokoll 1967 allmän tillämpning Viktigast: definitionen och non-refoulement Bindande, men har inget organ för övervakning UNHCR Säger klart att asyl är en sista utväg och ingen permanent lösning

5 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi5 Migrationsrätt: Flyktingrätt Internationell rätt: 1951 Konventionen Flyktingdefinitionen i artikel 1 A: A refugee is a person, who “owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”

6 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi6 Internationell rätt: 1951 Konventionen Flyktingdefinitionen i artikel 1 A: A refugee is a person, who “owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”

7 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi7 Migrationsrätt: Flyktingrätt Internationell rätt: Flyktingdefinitionen Utanför sitt hemland Välgrundad rädsla För att bli förföljd På grund av sin ras Religion Nationalitet Tillhörighet till social grupp Eller politisk åsikt Och därför inte kan eller vill återvända till hemlandet

8 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi8 Migrationsrätt: Flyktingrätt Internationell rätt: 1951 Konventionen Exclusion / uteslutning (artikel 1 D och F): Vissa människor är inte ”värda” skydd i form av asyl -Brott mot freden, krigsbrott, eller brott mot mänskligheten -Allvarliga icke-politiska brott utanför landet i vilket han sökt asyl -”Acts contrary to the purposes and principles of the UN” Vissa människor får annat skydd -UNWRA

9 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi9 Migrationsrätt: Flyktingrätt Internationell rätt: 1951 Konventionen Upphörande Asyl och flyktingstatus är inte en permanent lösning Upphör (artikel 1 C) -Om man återupptar skyddet från hemlandet -Om man får tillbaka sin nationalitet -Om man återflyttar till det land från vilket man flytt -Om det inte är skäligt att vägra ta emot skyddet från det land man flytt -När man får andra former av uppehållstillstånd i nytt hemland

10 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi10 Migrationsrätt: Flyktingrätt Internationell rätt: Flyktingars rättigheter Tre sätt för skydd av flyktingar Asyl -Via asylsökanden Resettlement -Olika system för mottagande av kvotflyktingar eller andra specifika former av skydd Hjälp till flykting-producerande områden -Både som u-landshjälp, via organisationer, politiskt samarbete etc.

11 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi11 Migrationsrätt: Flyktingrätt Internationell rätt: Flyktingars rättigheter Första nivåns rättigheter (asylsökande) Non-refoulement Straff-frihet från illegala gränsöverskridningar Fysiskt skydd, Rätt till viss hälsovård, Dokumentation etc. Andra nivåns rättigheter (erkända flyktingar) Rätten att arbeta Till bostad IPR Rörelsefrihet internationellt Tredje nivåns rättigheter (erkända flyktingar) Rätt till en lösning

12 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi12 Migrationsrätt: Flyktingrätt Europeisk flyktingrätt: Introduktion och grunderna Policyn från Amsterdam-avtalet och Tammerfors- konklusionerna Man vill ta ansvar, men på samma gång få mer kontroll Nya modeller som ökade kvoter för flyktingar eller humanitära visum tillbakavisade CEAS ”Common procedure och uniform status” Första skede till 2004, andra skede till 2010 (?)

13 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi13 Migrationsrätt: Flyktingrätt Europeisk flyktingrätt: Relevanta normer Dublin-förordningen 2003, direkt bindande Burden sharing HR: första landet ansvarigt för sökanden, enbart ett land ansvarigt Undantag: familj, speciell orsak, långt uppehåll osv. EURODAC från 2000

14 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi14 Migrationsrätt: Flyktingrätt Europeisk flyktingrätt: relevanta normer Processdirektivet 2005 Harmoniserar processerna I praktiken: Ger riktlinjer för när ansökningar ska behandlas i försnabbade förfaranden Sökandens rättsskydd Definitionsdirektivet 2004 Undantar EU-medborgare från flyktingdefinitionen Restriktiva tolkningar i jämförelse med 1951 konventionen

15 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi15 Migrationsrätt: Flyktingrätt Finsk flyktingrätt: Utlänningslagen (301/2004) Definition i § 87 Innehåller konventionsdefinitionen från 1951 Exclusion Cessation Statistiskt väldigt få som får asyl i Finland, de flesta som får skydd ges skydd på basen av andra skyddsnormer Kvotflyktingar: 90 § Kring 700 per år

16 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi16 Migrationsrätt: Flyktingrätt Finsk flyktingrätt: Asylförfarandet Ansökan Inlämnas till polis eller gränsbevakning Sätter igång processen -Inledande intervju för bestämmande av resväg, ID osv. -Förvar? Dublin? Placering? Normalt förfarande Ansökan behandlas av Migrationsverket Sökanden kallas till intervju, där asylskälen gås igenom Beslut görs på basen av intervjun, annat inlämnat material och Migrationsverkets kunskaper om landet och stället Rätt att överklaga till Helsingfors förvaltningsdomstol och HFD

17 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi17 Migrationsrätt: Flyktingrätt Finsk flyktingrätt: Asylförfarandet Försnabbade förfaranden Snabbare rent tidsmässigt, ibland rätt till intervju, ej suspensiv verkan på besvär Säkert asylland (99§) Säkert ursprungsland (100 §) Uppenbart ogrundad ansökan (101 §) Ny ansökan (102 §)


Ladda ner ppt "Migrationsrätt: Flyktingrätt Ida Staffans Svenska social- och kommunalhögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser