Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad finns att göra 2010 Regelverksförändringar. SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Fortsatt hög aktivitet i Bryssel Krisrelaterade förslag Ny tillsynsstruktur,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad finns att göra 2010 Regelverksförändringar. SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Fortsatt hög aktivitet i Bryssel Krisrelaterade förslag Ny tillsynsstruktur,"— Presentationens avskrift:

1 Vad finns att göra 2010 Regelverksförändringar

2 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Fortsatt hög aktivitet i Bryssel Krisrelaterade förslag Ny tillsynsstruktur, kapitaltäckning, likviditetskrav, OTC-derivat (CCP, TR) och rörliga ersättningar Översyn av befintliga rättsakter Prospekt, MaD, MiFID och Öppenhetsdirektivet Nya initiativ (fullborda inre marknaden, stärka investerarskyddet m m) SLD, PRIP m.m.

3 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Bryssel är långt borta, men EU- och globala regleringar får snabbt inverkan på Svensk lagstiftning Finansinspektionens föreskrifter Regelverken och systemen inom infrastrukturen FHF:s regler Företagens avtal, interna regler och system

4 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN EU - antagna rättsakter Ändringarna i Finalitydirektivet och säkerhetsdirektivet (30 juni 2011) – Kreditfordringar och samverkande system Direktivet om aktieägares rättigheter (3 sept 2009) – Viss harmonisering…… Betaltjänstdirektivet (1 nov 2009) – Betalkonto eller inte? Konsumentkreditdirektivet (11 juni 2010) – Ångerrätt för värdepapperskrediter? Kreditvärderingsinstitut Förordning men svensk anpassning kan behövas

5 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN EU – förslag som förhandlas Ändringar i prospekt- och öppenhetsdirektivet – Behandlas i EP under våren 2010 – Ansvar för sammanfattningen? AIFM – Kan EP och rådet komma överens? – Förvaringsinstituts ansvar AIFM/UCITS Nya tillsynsstrukturen (1 januari 2011) – EP godtar? – Nya EU-organen tar form, CESR blir ESMA Kapitaltäckning

6 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN EU – några förslag på gång ”EMIL, SLD, MiFID, MAD och PRIP” EMIL – European Market Infrastructure Legislation Förslag kan komma sommaren 2010 SLD - Securities Law Directive Förslag kan komma sommaren 2010 Översynen av MiFID Ändringsdirektiv december 2010 (?) Ändringar i MAD Förslag våren 2010 (?) PRIP (Packaged Retail Investment Products)

7 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN EMIL I European Market Infrastructure Legislation På diskussionsstadiet men stark politisk vilja CCP-clearing av OTC-derivat Vilka derivatinstrument är passande? Effekter för marknaden, instituten och slutkunder Reglering av Trade Repositories (TR) och skyldigheten att rapportera Hur många TRs och tredje land? Skydd av information!

8 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN EMIL II Reglering av funktionen central motpart (CCP) Organisatoriska krav, riskhantering och tillsyn Välkommet men det finstilta saknas, t.ex. Säkerhetskraven för CCP (margin, default fund..) Särskilda krav vid interoperabilitet? Omfatta även avvecklingsorganisationer och CSD:er? Harmonisera med SLD

9 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN EMIL III - interoperabilitet Vilka krav bör ställas när en CCP vill bli ”clearingmedlem” i en annan CCP Clearingmedlemmarna (och tillsynsmyndigheter) måste kunna värdera risken vid interoperabilitet, dvs. öppenhet hur riskerna hanteras En särskild fråga är hanteringen av spridningsrisken Marginalsäkerhet, bidrag till default fond Tillsyn och tillsynssamarbete

10 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SLD Civilrättsliga regler för kontoföring av överlåtbara värdepapper – Överföring av äganderätt – Panträtt och andra rättigheter – Kontohavarens rättigheter och kontohållarens skyldigheter. Förvaltarregistrering – Rätt för emittenter att byta CSD Förslag kan komma under sommaren 2010 Bygger på LCG och Genevekonventionen

11 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Översynen av MiFID Omfattande arbete under 2010 Full fart på kommissionen och CESR (konsultationer, hearings, work-shops) CESR ta fram underlag Ändringsförslag från kommissionen i slutet av 2010 MiFID varit i kraft i drygt 2 år – har vi tillräckligt med erfarenheter för att ändra?

12 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Översynen av MiFID – aktuellt just nu Advice, inducements Conduct of business Pre and post trade transparency Other markets? Dark pools, crossing networks, high frequency trading, best execution ……. Consolidated tape och det är bara början

13 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Ytterligare regelverksarbete Penningtvätt och värdepappersmarknaden – Arbetet med det nya regelverket – Bristen på kunskap om penningtvätt på värdepappersmarknaden Regelverken för marknadsplatser, CCP:er och Euroclear Sweden – Nya regler på grund av förändringarna i infrastrukturen (nya aktörer, ny teknik, ny reglering) – Interoperabilitet en särskild fråga – Cancellation och circuit breakers Uppdatering och förbättring av FHFs regelverk – Anställdas egna värdepappersaffärer – Riskinformation på gång

14 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Några reflektioner Gott om tid är det ont om Behovs- och konsekvensanalyser behövs Global dimension på regelverksarbetet men kan EU och omvärlden gå i (samma) takt? Europaparlamentets ökade betydelse CESR har stort inflytande och inte blir det mindre när CESR blir ESMA


Ladda ner ppt "Vad finns att göra 2010 Regelverksförändringar. SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Fortsatt hög aktivitet i Bryssel Krisrelaterade förslag Ny tillsynsstruktur,"

Liknande presentationer


Google-annonser