Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Fondhandlareföreningen ”Några utmaningar 2011- 2012” 1Kick-off 2011 Lars Afrell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Fondhandlareföreningen ”Några utmaningar 2011- 2012” 1Kick-off 2011 Lars Afrell."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Fondhandlareföreningen ”Några utmaningar 2011- 2012” 1Kick-off 2011 Lars Afrell

2 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Utmaningar 2011-2012 ”Det enda säkra vapnet mot dåliga förslag är bättre förslag” Och lite fler röster i rådet för Sverige och Norden skulle inte skada……. 2 Kick-off 2011 Lars Afrell

3 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Vägvalen görs i Bryssel och Paris Lissabonfördraget, utvecklingen av nivå 2 reglering och den nya europeiska tillsynen medför begränsat utrymmet för svensk reglering Behöver tyngdpunkten på den svenska lagstiftningsprocessen ändras? FHF behöver arbeta aktivt i EU-processen Vara väl informerade och komma in tidigt Bidra genom välövervägda förslag och synpunkter Samarbeta inom Norden och EU Kick-off 2011 Lars Afrell 3

4 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Några svenska frågor Bolagsstyrning Den svenska modellen under attack CSD och SLD Fungerat väl och inga skäl för Bryssel att ändra det svenska/nordiska kontosystemet Investerarskydd Kvalité i stället för kvantitet Vad investerare önskar borde vara riktmärket Kick-off 2011 Lars Afrell 4

5 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Administrativa sanktioner Harmonisering och höjda sanktionsavgifter kommer (CRD IV, MAD m fl) Aktualiserar rättssäkerhetsfrågor och förfarandet Ett administrativt sanktionssystem bör vara snabbt, enkelt (t.ex. att konstatera överträdelse) och schabloniserat Prövning av uppsåt och oaktsamhet bör ske av domstol Kick-off 2011 Lars Afrell 5

6 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN ”Better regulation agendan” behövs Kvalitén på lagstiftningen från Bryssel ESMAs arbetsbörda Dags att återuppta ”Better regulation Agendan” för att producera bättre regler inte fler…… Varje förslag till rättsakt borde innehålla Analys av regleringsbehovet (föreligger marknadsmisslyckanden och otillräcklig harmonisering) Konsekvensanalys innehållande effekterna av förslagen för för institut, investerare och konkurrensen Alternativ till reglering borde diskuteras och prövas Realistiska tidplaner som tar hänsyn till marknadens behov av förberedelsetid Kick-off 2011 Lars Afrell 6

7 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Några aktuella arbetsuppgifter EU-dossierna Konsultationer och remisser från KOM, ESMA, regeringskansliet och FI Infrastrukturleverantörernas regelverk (Nasdaq OMX, EMCF, T2S) Vårt eget regelverk – regler, standardvillkor, rekommendationer och mallar- behöver uppdateras Arbetet med prioriteringar pågår Arbete pågår också med villkoren för ISK Behövs det en kod för god rådgivningssed? Etiska riktlinjer, behövs dom? 7 Kick-off 2011 Lars Afrell

8 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Slutord ”När folk är överens med mig får jag alltid en känsla av att jag måste ha fel” Oscar Wilde 8 Kick-off 2011 Lars Afrell


Ladda ner ppt "Svenska Fondhandlareföreningen ”Några utmaningar 2011- 2012” 1Kick-off 2011 Lars Afrell."

Liknande presentationer


Google-annonser