Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om ESMA – European Securities Markets Authority Anna Jegnell Avdelningschef Marknader, Finansinspektionen Stockholm 2011-08-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om ESMA – European Securities Markets Authority Anna Jegnell Avdelningschef Marknader, Finansinspektionen Stockholm 2011-08-25."— Presentationens avskrift:

1 Om ESMA – European Securities Markets Authority Anna Jegnell Avdelningschef Marknader, Finansinspektionen Anna.jegnell@fi.se Stockholm 2011-08-25

2 2 Agenda En ny europeisk tillsynsstruktur ESMA:s organisation FI och ESMA

3 3 En ny europeisk tillsynsstruktur

4 4 ESMA Ansvarar för hur tillsynen över värdepappersföretag och marknader som har verksamhet i flera länder bör utformas, arbetar för att tillsynsmyndigheterna tillämpar EU- regler lika samt verkar för ett djupare samarbete och effektivt informationsutbyte mellan de nationella tillsynsmyndigheterna

5 5 ESMA:s uppdrag Verka för finansiell stabilitet i Europa med inriktningen på att arbeta för väl genomlysta, effektiva och välfungerande marknader och för ett gott investerarskydd Verka för en harmonisering av reglering (A Single Rulebook) –Investerarskydd –Konkurrens på lika villkor –Minska möjligheter till regelarbitrage –Öka internationellt tillsynssamarbete Bidrar till ESRB Ansvarig in för EU-myndigheterna

6 6 ESMA:s uppgifter och befogenheter Utveckla utkast till tekniska standarder som är bindande i medlemsstaterna. Utge riktlinjer och rekommendationer I vissa fall vidta åtgärder vid krissituationer Medla vid oenighet i gränsöverskridande situationer Övervaka korrekt tillämpning av EU lagstiftningen Direkttillsyn kreditvärderingsinstitut

7 7 Hur myndigheter interagerar i lagstiftningsprocessen Kommissionen tar fram förslag till all ny EU- lagstiftning - men kan be ESMA om råd hur den bör se ut. - FI kan, som medlem i ESMA, vara med och påverka hur råden ska se ut. Nationella regeringar förhandlar om ny lagstiftning. Rådet förhandlar med EU-parlamentet. - och den nya EU-lagstiftningen kan ge ESMA befogenhet att skriva tekniska standarder.

8 8 Esma skriver tekniska standarder ESMA skriver tekniska standarder - FI sitter med i ESMA:s arbetsgrupper som tar fram förslag och beslutar sen i tillsynsstyrelsen att de ska överlämnas till kommissionen. - FI ska föra fram väl avstämda svenska ståndpunkter. ESMA ska skicka den tekniska standarden på remiss innan den lämnas till kommissionen. Kommissionen antar den tekniska standarden. Rådet eller EU-parlamentet kan invända mot en teknisk standard för tillsyn, men inte mot tekniska standarder för genomförande.

9 9 FI deltar i ESMA:s arbete Sverige är en del av EU och många regler som styr FI:s tillsyn är baserade på EU-regelverk därför.. FI deltar i samtliga permanenta kommittéer (SC) samt ett urval av undergrupper och tillfälliga arbetsgrupper. Totalt 24 grupper. Aktiviteten varierar dock. FI upprättar interna referensgrupper för stora och viktiga frågor. FI upprättar externa referensgrupper med berörda departement och marknaden FI är en del av ESMA och kan därigenom påverka mer. Beslut tas dock med majoritet.

10 10 ESMA:s organisation Investment Management Investor Protection Secondary markets Credit Rating Agencies Corporate finance Corporate Reporting Post trading ESMA-pol Review panel Task Forces Board of Supervisors Tillsynsstyrelsen Arbetsgrupper Ordförande Executive Director ESMA Sekretariat Management Board Förvaltningsstyrelsen

11 11 Permanenta kommittéer (SC) Investment Management –Fondfrågor UCITS, AIFM Investor Protection –Mifid investerarskyddsfrågor Secondary markets –Frågor kring handel i sekundärmarknaden Credit Rating Agencies övergår till teknisk kommittée då ESMA tagit över tillsynsansvaret för CRA. Corporate finance –Bla Prospektdirektivet Corporate Reporting –Redovisningsfrågor Post trading –EMIR, T2S ESMA-pol –Marknadsmissbruk, blankningsförordning

12 12 Slutligen… Finns det specifika svenska intressen? Vi vill och behöver branschens kunskaper och åsikter. Om ni vill påverka ESMA så kan det ske via FI. Det kanske inte alltid blir som vi/ni vill men… Ju tidigare i processen desto större möjlighet att påverka och anpassa sig. Tekniska standarder är på detaljnivå – principer förhandlas i direktiven. Delta i våra referensgrupper, etablera nordiska samarbeten, svara på konsultationer.

13 13 Länkar www.fi.se /Regler/Internationellt/EU- samordning/Vardepapper-CESR/www.fi.se www.esma.europa.eu/ Två internationella samordnare

14 14


Ladda ner ppt "Om ESMA – European Securities Markets Authority Anna Jegnell Avdelningschef Marknader, Finansinspektionen Stockholm 2011-08-25."

Liknande presentationer


Google-annonser